Ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikunta

Toimikunnan kokousaikataulu 2021

Keskiviikko 27.1.2021 klo 9.30 
Keskiviikko  24.2.2021  klo 9.30      
Keskiviikko  24.3.2021  klo 9.30       
Keskiviikko  28.4.2021  klo 9.30       
Keskiviikko 26.5.2021  klo 9.30       
Keskiviikko 16.6.2021 klo 9.30 
Heinäkuussa ei kokousta
Keskiviikko 25.8.2021 klo 9.30 
Keskiviikko  29.9.2021 klo 9.30 
Keskiviikko  20.10.2021  klo 9.30 
Keskiviikko  24.11.2021 klo 9.30 
Keskiviikko  15.12.2021 klo 9.30

TÄRKEÄÄ: Kaikki kokousmateriaalit tulee toimittaa vähintään 10 päivää ennen kokousta!

Tohtorintutkinnon valmistumispäivät 2021

15.2.2021     
15.3.2021       
15.4.2021       
14.5.2021   
15.6.2021
1.7.2021 
15.9.2021 
15.10.2021 
15.11.2021 
15.12.2021 
31.12.2021 
 

Toimikunnan kokoonpano ja esittelijät

Puheenjohtaja
Professori Kari Alenius, HUTK, Historia

Varapuheenjohtaja
Professori Pia Hurmelinna-Laukkanen, OyKKK, Johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta

Jäsenet
Dosentti Maija Kallinen, HuTK, Aate- ja oppihistoria
Professori Tiina Keisanen, HuTK, Englantilainen filologia
Professori Timo Koivumäki, OyKKK, Digitaalinen palveluliiketoiminta
Dosentti Juha Ridanpää, LuTK, Maantiede
Professori Maija-Liisa Lanas, KTK, Oppiminen ja oppmisprosessit

Varajäsenet
Professori Maija-Leena Huotari, HuTK, Informaatiotutkimus
Professori Vesa Puuronen, KTK, Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit

Opiskelijajäsenet 
Elizaveta Shevelkova
Kateryna Zabolotna

Esittelijät
Koordinaattori, Elina Pernu, UniOGS (tutkijakoulu)
Koordinaattori, Janne Kurtakko, HS-DP (tohtoriohjelma)
Johtava koulutusasiantuntija Katri Suorsa, LuTK
Johtava koulutusasiantuntija Oili Sievola, HuTK
Johtava koulutusasiantuntija Anne Tuomi, KTK
Johtava koulutusasiantuntija Vuokko Iinatti, OyKKK

 
Tohtorin tutkinto-ohjelmien vastaavat

Humanistiset tieteet: Dos. Maija Kallinen
Kasvatustieteet: Prof. Maija-Liisa Lanas
Kauppatieteet: Prof. Pia Hurmelinna-Laukkanen
Maantiede: Prof. Jarkko Saarinen

 

Viimeksi päivitetty: 4.3.2021