Tohtoriopintojen ohjaus

Jokaisella tohtoriopiskelijalla tulee olla (yksi) pääohjaaja, joka on vastuussa opiskelijan ohjaamisesta koko tohtorikoulutuksen ajan. Pääohjaajana voi toimia professori tai dosentti tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö. Pätevyys on osoitettava ulkopuolisella arvioinnilla. Neuvottelut tohtoriopinnoista tulee aloittaa pääohjaajan kanssa jo ennen tutkijakouluun hakemista. Opiskelija luo oman tohtorikoulutussuunnitelman yhdessä pääohjaajansa kanssa. Pääohjaajan lisäksi opiskelijalla voi olla 1-2 muuta, vähintään tohtoritasoista ohjaajaa, jos siihen on työn edistymisen kannalta tarvetta (esimerkiksi eri aihealueiden ohjaajat). Tutkinnonvalvoja tarvitaan, jos pääohjaaja ei työskentele Oulun yliopistossa ja jos kukaan vähintään dosentin tasoisista muista ohjaajista ei työskentele Oulussa. Tässä tapauksessa opiskelijan oppiaineen tai alan professori toimii tutkinnonvalvojana. Opiskelijan tutkimusaihetta vastaavan tohtorikoulutustoimikunnan puheenjohtaja nimeää ohjaajat ja mahdollisen valvojan sekä hyväksyy myöhemmin mahdolliset muutokset ohjausjärjestelyissä.

Emeritus/emerita -professori, joka ei ole tehnyt emeritus/emerita –sopimusta, voidaan nimittää tohtoriopiskelijan toiseksi ohjaajaksi, mutta ei pääohjaajaksi. Kuitenkin, jos emeritus/emerita –sopimus on tehty, niin emeritus/emerita -professori voidaan nimittää tohtorikoulutettavan pääohjaajaksi. Tällöin tohtoriopiskelijalle nimitetään lisäksi tutkinnonvalvoja ja/tai vähintään dosentin tasoinen toinen ohjaaja Oulun yliopistosta.

Professor of Practice-nimike ei automaattisesti anna oikeutta toimia tohtorikoulutuksessa ohjaajana, vaan PoP-virkoihin soveltuu voimassa oleva vaatimus siitä, että pääohjaajan tulee olla vähintään dosentin tasoinen ja toisten ohjaajien vähintään tohtorin tasoisia.

Ohjaajalla on keskeinen rooli tohtoriopiskelijan väitöskirjatyön kehittymisessä ja täten hänellä on myös rooli työn arvioijana. Näin ollen läheinen ei voi toimia työn virallisena pääohjaajana tai seurantaryhmän jäsenenä. Läheisen määrittelystä säädetään hallintolaissa, 28 $ 7. momentti: 1) virkamiehen puolisoa ja virkamiehen lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, isovanhempaa ja virkamiehelle muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa; 2) virkamiehen vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan, virkamiehen sisarusten lapsia ja virkamiehen entistä puolisoa; sekä 3) virkamiehen puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja isovanhempaa samoin kuin tallaisen henkilön puolisoa sekä virkamiehen puolison sisarusten lapsia. Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Ohjaajan tulee varata riittävästi aikaa kunkin tohtoriopiskelijan ohjaukseen niin, että opiskelija saa riittävästi tukea sekä opinto- että tutkimussuunnitelman laatimiseen, niiden toteuttamiseen ja väitöskirjan kirjoitusvaiheeseen. Ohjaajan ja opiskelijan tulee sitoutua siihen, että tutkinto pyritään saamaan valmiiksi neljässä vuodessa kokoaikaista opiskelua (tai vastaavassa ajassa osa-aikaista opiskelua). Ohjaaja osaltaan huolehtii siitä, että ensimmäisen vuoden aikana yksityiskohtaiset opinto- ja tutkimussuunnitelmat esitetään ja toteutetaan aikataulun mukaisesti.

Hyvin perustellusta syystä väitöstyön ohjaaja voidaan vaihtaa kesken prosessin. Päätökset ohjaajan vaihdoksesta tekee tohtorikoulutustoimikunnan puheenjohtaja. Esityksen ohjaajan vaihdosta voit tehdä tällä lomakkeella: Esitys ohjaajan vaihdosta - lomake.

 

Viimeksi päivitetty: 7.6.2019