Tohtoriopintojen ohjaus

Jokaisella väitöstutkijalla tulee olla (yksi) pääohjaaja, joka on vastuussa opiskelijan ohjaamisesta koko tohtorikoulutuksen ajan. Pääohjaaja neuvottelee tulevan väitöstutkijan kanssa tohtoriopinnoista jo ennen tutkijakouluun hakemista.

  • Pääohjaajan tulee olla professori tai dosentti tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö, jonka pätevyys on osoitettu ulkopuolisella arvioinnilla.
  • Pääohjaajalla voi olla enimmillään 10 väitöstutkijaa pääohjauksessaan. Mikäli tohtoriopinto-oikeutta hakeva esittää pääohjaajakseen henkilöä, jolla on jo 10 väitöstutkijaa pääohjauksessaan, ehdotetun pääohjaajan tulee toimittaa tutkijakoululle hyvin perusteltu lausunto väitöstutkimukselle suunnitellun ohjauksen toimivuudesta ja riittävyydestä.
  • Pääohjaajan lisäksi väitöstutkijalla voi olla 1-2 muuta, vähintään tohtoritasoista ohjaajaa. UniOGS suosittelee, että jokaisella väitöstutkijalla olisi pääohjaajan lisäksi ainakin 1 toinen ohjaaja.
  • Tutkinnonvalvoja tarvitaan, jos pääohjaaja tai kukaan muu vähintään dosentin tasoisista ohjaajista ei työskentele Oulun yliopistossa.  Tutkinnonvalvoja on väitöstutkijan oppiaineen tai alan professori ja hän huolehtii, että väitöstutkija noudattaa Oulun yliopiston ja tutkijakoulun käytäntöjä.
  • Emeritus/emerita -professori, joka on tehnyt emeritus/emerita –sopimuksen, voidaan nimittää pääohjaajaksi. Tällöin väitöstutkijalle nimitetään lisäksi vähintään dosentin tasoinen toinen ohjaaja ja/tai tutkinnonvalvoja Oulun yliopistosta.
  • Emeritus/emerita -professori, joka ei ole tehnyt emeritus/emerita –sopimusta, voidaan nimittää väitöstutkijan toiseksi ohjaajaksi, mutta ei pääohjaajaksi.
  • Professor of Practice-nimikeellä oleva voi toimia pääohjaajana, jos hän on vähintään dosentin tasoinen.
  • Läheinen ei voi toimia työn virallisena pääohjaajana (Hallintolaki, 28§).

Tutustu pääohjaajan/ohjaajan ja väitöstutkijan tehtäviin ja vastuisiin.

Tutkijakoulun dekaani nimeää ohjaajat ja mahdollisen tutkinnonvalvojan. Väitöstutkijan tutkimusaihetta vastaavan tohtorikoulutustoimikunnan puheenjohtaja hyväksyy myöhemmin mahdolliset muutokset ohjausjärjestelyissä. Hyvin perustellusta syystä väitöstyön ohjaaja voidaan vaihtaa kesken prosessin. Päätökset ohjaajan vaihdoksesta tekee tohtorikoulutustoimikunnan puheenjohtaja. Esityksen ohjaajan vaihdosta voit tehdä tällä lomakkeella: Esitys ohjaajan vaihdosta - lomake.

Viimeksi päivitetty: 26.1.2021