Opintovaatimukset biokemia ja molekyylilääketiede

Tohtorintutkinto-ohjelma: Biokemia ja molekyylilääketiede
Vastuuhenkilö: Thomas Kietzmann

Kokonaisopintopistemäärä: 20 op

Yleis- ja valmiustaito opinnot 4 op:

  • Introduction to doctoral training 1 op
  • Tieteellinen tutkimus ja etiikka 2 op
  • Seurantaryhmän raportointi ja tapaamiset 1 op

Tieteenalakohtaiset opinnot 16 op:

  • Tohtorikoulutussuunnitelma 3 op
  • Tutkimussuunnitelma ja seminaari; seminaari 1 op
  • Valinnaiset tieteenalakohtaiset opinnot vähintään 12 op
    • Valinnaisiin voi sisällyttää opetustehtäviä 0-2 op, kun opiskelija on suorittanut väh. 2 op korkeakoulupedagogiikan opintoja
    • Suositellaan sisällytettäväksi Biocenter Oulun tarjoamia kursseja

Lisätietoja:
Opiskelijalle, jolla ei ole tutkintoa biokemiasta, voidaan määrätä enintään 40 opintopistettä täydentäviä opintoja. Pääohjaajaa ja tohtoritutkinto-ohjelman vastuuhenkilö valitsevat täydentävät opinnot siten, että opiskelijalle tulee riittävät tiedot biokemian alalta. Täydentävien opintojen suunnitelman hyväksyy terveys- ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikunta.

Tohtorintutkinto-ohjelman rakenteessa on esitetty suosituksia opintojen aikataulutuksesta:

Tutkintorakennekaavio 2020-2021
 

Viimeksi päivitetty: 25.6.2020