Tohtorin tutkinnon opintovaatimukset

Tohtorintutkintoon vaaditaan väitöskirja ja opintoja. Tutkinnon laajuus vastaa neljän vuoden kokoaikaista opiskelua, mutta se voidaan tehdä myös osa-aikaisena pidemmällä ajalla. Tutkinnossa väitöstutkimuksen, väitöskirjan sekä sen julkisen puolustamisen lisäksi tulee suorittaa 20-50 opintopistettä opintoja riippuen tieteenalasta. Opintojen tehtävänä on syventää opiskelijan tietoa omalta alaltaan sekä lisätä hänen yleistietojaan ja –taitojaan.

Tohtoriopintoihin voi sisällyttää jatko-opinto - tai syventävän tason kursseja ( J- tai S- sisältyy WebOodin kurssikoodiin). Kuitenkin, 20 opintopisteen ylimenevistä opinnoista voi perustellusta syystä 20% olla ohjaajan sopivaksi arvioimia perus- tai aineopintokursseja (P- tai A- sisältyy WebOodin kurssikoodiin). Esimerkiksi, jos vaaditaan vähintään 40 op, niin enintään (40-20) x 20% = 4 op voidaan sisällyttää perus- tai aineopintokursseja.

Kaikille kuuluu pakollisena opintojaksot:

Introduction to Doctoral Training 1 op (ei pakollinen ennen 1.1.2012 aloittaneille opiskelijoille)
Tutkijakoulun järjestämä johdantokurssi tohtoriopintojen alkuun. Kurssikuvaus löytyy Kurssit -sivulta.

Tieteellinen tutkimus ja etiikka 2 op
Tutkijakoulun järjestämällä Tieteellinen tutkimus ja etiikka -kurssilla opiskelijat tutustuvat tieteen etiikkaan. Kurssikuvaus löytyy Kurssit -sivulta.

Tutkimussuunnitelma ja seminaari 4 op
Kurssi on kaksiosainen: tutkimussuunnitelma - osa (3 op) ja seminaari -osa (1 op). Opintopisteisiin lasketaan se aika, jonka opiskelija käyttää tohtorikoulutussuunnitelmansa (sis. tutkimussuunnitelman) laatimiseen. Kun tohtorikoulutussuunnitelma on hyväksytty virallisesti, kurssimerkintä annetaan. Jokaisen tohtoriopiskelijan on opintojensa aikana osallistuttava myös aktiivisesti tutkimussuunnitelmaseminaareihin. Seminaarit ovat hyödyllisiä tutkimuksen eri vaiheissa ja niihin osallistuminen tarjoaa tohtoriopiskelijalle mahdollisuuden tutustua muihin saman tieteenalan tutkimuksiin. Samassa yhteydessä on oiva mahdollisuus saada vertaistukea toisten kokemuksista tutkimuksen parissa. Seminaarissa jokainen tohtoriopiskelija esittelee oman tutkimusaiheensa. Tutkimussuunnitelmaseminaarit ovat tieteenala/laitos/tohtoriohjelma kohtaisia. Tohtorikoulutuksen pääaineen vastuuhenkilöltä voi kysyä milloin ja missä tarkoitukseen sopiva seminaarisarja tai -kurssi järjestetään. Kurssikuvaus löytyy Kurssit -sivulta.

Seurantaryhmä; raportointi ja tapaamiset 1 op
Pakollisista, vuosittaisista seurantaryhmän tapaamisista sekä seurantaryhmälle tehtävistä raporteista opiskelija saa opintopisteen.

Ilman hyväksyttyä tohtorikoulutussuunnitelmaa ja seurantaryhmätapaamista ei voi valmistua.

Muun tieteenalan kuin lääketieteen lisensiaatti voi siirtää lisensiaatin tutkintoon suorittamiaan opintoja tohtorintutkintoonsa sikäli kun ne ovat väitöskirjatyötä tukevia.

Tieteenalasta riippuen tohtoriopiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa opetusta. Siinä tapauksessa hänen tulee olla suorittanut pedagogiikan opintoja tai hänen tulee suorittaa vähintään 2 opintopistettä korkeakoulupedagogiikan opintoja tohtoriopintojensa aikana. Tohtoriopiskelija voi siis seurata myös muita kuin tutkijakoulun järjestämää korkeakoulupedagogiikan kurssia.

Tutkijakoulun järjestämät kurssit tullaan järjestämään joka lukukaudella.

Suosituksia opintopistemääristä erilaisista tohtoriopintoihin liittyvistä tehtävistä löydät täältä. Tieteenalasta ja pääaineesta riippuen, näitä voidaan sisällyttää tohtoriopintoihin.

Opintovaatimukset tohtorintutkinto-ohjelmissa:

 

Tohtorintutkinto-ohjelma Vastuuhenkilö OPINNOT
Biokemia ja molekyylilääketiede Thomas Kietzmann 20 op
Biologia Laura Kvist 30 op
Fysiikka ja
tähtitiede
Ville Telkki 40 op
Geotieteet sekä kaivos- ja rikastustekniikka

Elena Kozlovskaya

40 op

Kemia

Risto Laitinen 40 op
Maantiede Jarkko Saarinen 25 op
Matemaattiset tieteet Ville Suomala
 
40 op
Tietojenkäsittelytieteet Mika Mäntylä 40 op
Arkkitehtuuri Aulikki Herneoja 40 op

Konetekniikka

Jukka Kömi 40 op
Prosessi- ja ympäristötekniikka Mirja Illikainen 40 op

Sähkötekniikka

Tapio Fabritius 40 op
Tietotekniikka Timo Ojala 40 op
Tuotantotalous Jukka Majava 40 op
Tietoliikennetekniikka Mika Ylianttila 40 op
Humanistiset tieteet Maija Kallinen 20 op
Kasvatustieteet Elina Lehtomäki 30 op
Kauppatieteet Pia Hurmelinna 50 op
Terveystieteet Maria Kääriäinen 20 op
Hammaslääketiede Pekka Ylöstalo 20 op
Lääketiede Petri Lehenkari (Jouko Miettunen) 20 op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 6.8.2019