Väitöstutkijalle

Tohtorin tutkinnon opintovaatimukset

Tohtorin tutkinto sisältää väitöskirjan lisäksi tieteenalasta riippuen 20-50 opintopistettä opintoja, joiden tarkoituksena on syventää väitöstutkijan tietoa omalta alaltaan sekä lisätä hänen yleistietojaan ja -taitojaan. Tutkinnon laajuus vastaa neljän vuoden kokoaikaista opiskelua, mutta sitä voidaan tehdä myös osa-aikaisesti.

Tutkijakoulun järjestämät pakolliset ja valinnaiset yleis- ja valmiustaito-opinto kurssit on esitelty Kurssit-verkkosivulla. Puuttuvat pakolliset opinnot suoritukset estävät väitöstyön loppuunsaattamisen ja valmistumisen.

Kaikille kuuluvat pakolliset opinnot:

  • Introduction to doctoral training (1 op)
  • Tieteellinen tutkimus ja etiikka (2 op)
  • Tohtorikoulutussuunnitelma (3 p)
  • Tutkimussuunnitelma ja seminaari (1 op)
  • Seurantaryhmä; raportointi ja tapaamiset (1 op)

Lisensiaattitutkinnon suorittanut lukuunottamatta lääketieteen lisensiaattia, voi siirtää lisensiaatin tutkintoon suorittamiaan opintoja tohtorintutkintoonsa sikäli, kun ne ovat väitöskirjatyötä tukevia.

Tieteenalasta riippuen väitöstutkija voi sisällyttää tutkintoonsa opetusta, jos hän on suorittanut pedagogiikan opintoja tai hänen tulee suorittaa vähintään 2 opintopistettä korkeakoulupedagogiikan opintoja tohtoriopintojensa aikana. Väitöstutkija voi siis suorittaa myös muun kuin tutkijakoulun järjestämän korkeakoulupedagogiikan kurssin.

Tieteenalasta ja pääaineesta riippuen tohtoriopintoihin voi sisällyttää tohtoriopintoihin liittyviä tehtäviä ja niiden opintopistemääristä on annettu suosituksia.

Tohtoriopintoihin voi sisällyttää jatko-opinto - tai syventävän tason kursseja (J- tai S- sisältyy WebOodin kurssikoodiin). Kuitenkin, 20 opintopisteen ylimenevistä opinnoista voi perustellusta syystä 20% olla ohjaajan sopivaksi arvioimia perus- tai aineopintokursseja (P- tai A- sisältyy WebOodin kurssikoodiin). Esimerkiksi, jos vaaditaan vähintään 40 op, niin enintään (40-20) x 20% = 4 op voidaan sisällyttää perus- tai aineopintokursseja.

Opintovaatimukset tohtorintutkinto-ohjelmissa:

Tohtorintutkinto-ohjelma Vastuuhenkilö OPINNOT
Biokemia ja molekyylilääketiede Thomas Kietzmann 20 op
Biologia Laura Kvist 30 op
Fysiikka ja
tähtitiede
Ville Telkki 40 op
Geotieteet sekä kaivos- ja rikastustekniikka
Elena Kozlovskaya
40 op
Minna Tiainen 40 op
Maantiede Jarkko Saarinen 25 op
Matemaattiset tieteet Ville Suomala
 
40 op
Tietojenkäsittelytieteet Mika Mäntylä 40 op
Arkkitehtuuri Aulikki Herneoja 40 op
Jukka Kömi 40 op
Prosessi- ja ympäristötekniikka Mirja Illikainen 40 op
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Antti Niemi 40 op
Tapio Fabritius 40 op
Tietotekniikka Timo Ojala 40 op
Tuotantotalous Hannele Lampela 40 op
Tietoliikennetekniikka Mika Ylianttila 40 op
Humanistiset tieteet Maija Kallinen 20 op
Kasvatustieteet Maija Lanas 30 op
Kauppatieteet Pia Hurmelinna-Laukkanen 50 op
Terveystieteet Maria Kääriäinen 20 op
Hammaslääketiede Pekka Ylöstalo 20 op
Lääketiede Petri Lehenkari (Jouko Miettunen) 20 op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 23.3.2021