University of Oulu, 2019

Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimukset

1. Pääohjaaja

Jokaisella tohtoriopiskelijalla tulee olla pääohjaaja, joka sitoutuu opiskelijan tohtorikoulutuksen ohjaukseen. Hakija on itse vastuussa Oulun yliopiston tutkimusyksikköön affilioituneen pääohjaajan löytämisestä. Opinto-oikeutta ei myönnetä ilman pääohjaajaa ja hänen allekirjoittamaansa suostumuskaavaketta. Hakijan ja pääohjaajan tulee varmistaa, että tutkimusyksikössä on saatavilla hakijan tohtorikoulutukseen tarvittavat resurssit (ohjaus- ja muut resurssit).

2. Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Hakijalla tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai hänellä tulee olla suoritettuna sellainen soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Tohtorikoulutustoimikunta arvioi aiemman tutkinnon soveltuvuuden tohtorikoulutukseen huomioiden pääaineen edellyttämät valmiudet. Jos hakija suunnittelee tohtoriopintoja muulla kuin pääaineensa alalla, hänen tulee mahdollisesti suorittaa täydentäviä opintoja (ks. alla).

3. Arvosanavaatimukset

Aiempi tutkinto tulee olla suoritettu hyvin arvosanoin (vähintään 60 % opintojen ja opinnäytetyön maksimiarvosanasta tai 3/5). Jos riittävät arvosanaehdot eivät täyty, hakija voi poikkeustapauksissa kompensoida riittämättömiä arvosanoja täydentävillä opinnoilla ennen tutkijakouluun hakemista. Tietoa kompensaatiomenettelystä löytyy täältä.

Suomessa tai ulkomailla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon soveltuvalta alalta suorittaneen hakijan edellytyksiä tohtorintutkinnon suorittamiseen tarkastellaan hakija- ja pääainekohtaisesti. Hakijan aiemman tutkinnon arvosanojen tulee tällöin olla kiitettävät (vähintään 80% opintojen ja opinnäytetyön maksimiarvosanasta tai 4/5).

Hakijan akateemisesta taustasta ja kokemuksesta riippuen tohtoriopinto-oikeuden myöntäminen saattaa edellyttää enintään 60 opintopistettä yliopistotasoisia täydentäviä opintoja, jotka tulee suorittaa vähintään hyvin arvosanoin (vähintään 60 % maksimiarvosanasta tai 3/5). Tohtorikoulutustoimikunta hyväksyy hakijan täydentävien opintojen opintosuunnitelman pääohjaajan ja tohtorintutkinto-ohjelman vastuuhenkilön suosituksesta. Jos nämä ovat sama henkilö, niin vastuuhenkilön tilalla toimii tohtorikoulutustoimikunnan puheenjohtajan määräämä muu asiantuntija. Jos täydentäviä opintoja tarvitaan enemmän kuin 60 opintopistettä, hakija ohjataan hakemaan oikeutta suorittaa soveltuva maisterintutkinto ennen tohtoriopinto-oikeuden hakemista tutkijakoululta.

Kandidaatin tutkinnon suorittanut hakija voidaan hyväksyä tutkijakouluun suorittamaan tohtoriopintoja, jos hän on vähintään lääketieteen tai hammaslääketieteen kandidaatti, Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelija ja tekee tutkimustyötä tutkimusryhmässä (koskee vain hakijoita, jotka tavoittelevat lääketieteen tai hammaslääketieteen tohtorin tutkintoa).

4. Kielitaito

Hakijalla tulee olla riittävä kielitaito tohtoriopintojen tekemiseen. Oulun yliopiston opetuskielet ovat suomi ja englanti. Hakijan, joka ei ole suorittanut toisen tai korkeamman asteen koulutusta suomen kielellä, tulee osoittaa riittävä kielitaito jollakin seuraavista tavoista:

  • Kandidaatin tai maisterin tutkinto englannin kielellä
  • 20 op englannin kielellä annettua opetusta suomalaisessa korkeakoulussa
  • Yleinen kielitutkinto englannin kielessä (taitotaso 5 lukemisessa, kirjoittamisessa, kuuntelussa ja puhumisessa)
  • TOEFL PBT 580 (minimi 4.5 englannin kirjoituskokeessa (Test of Written English, TWE))
  • TOEFL iBT 92 (minimi 20 kirjoitusosiossa)
  • TOEFL rPDT (Revised Paper-delivered Test) minimissään 20 lukemisessa, 20 kuuntelussa ja 22 kirjoituksessa
  • IELTS (vähintään 6.5, siten, että vähintään 5.5 joka osuudesta; vain Academic -moduuli)
  • Pearson Test of English (minimi 62, vähintään 52 kirjoittamisesta; vain PTE Academic soveltuu)
  • Cambridge ESOL kielitesti: Certificate of Proficiency in English (CAE) (arvosana A, B tai C)
  • Ohjaajan ja riippumattoman englanninkielisen tai vastaavan kielitaidon omaavan asiantuntijan haastatteluun perustuva lausunto kielitaidosta

 

Viimeksi päivitetty: 26.1.2021