Opintojen rahoitus

Yleisesti tohtoriopintoja rahoitetaan tohtoriohjelmien, yliopiston opetustehtävien, säätiöiden apurahojen tai tutkimusryhmien rahoituksella (katso myös: avoimet tohtorikoulutuspaikat). Rahoituksesta ja rahoitussuunnitelmasta tulee keskustella tulevan pääohjaajan kanssa ennen opinto-oikeuden hakemista.  Myös tohtorikoulutussuunnitelman tulee sisältää rahoitussuunnitelma, johon kirjataan suunnitellut rahoituslähteet opintojen ajaksi (esim. säätiöiden apurahat, opetustehtävät, jne.). Lisäksi kaikki oletetut muut kustannukset, jotka suoraan liittyvät tutkimusprojektiin, tulisi ottaa huomioon tohtorikoulutussuunnitelmassa.

Ulkopuoliseen kilpailtuun tutkimusrahoitukseen ja rahoituksen hakemiseen yleisesti liittyen sekä yliopiston yksiköissä tehtävän tutkimuksen rahoitukseen liittyviä käytäntöjä käsitellään intranetissä Notiossa.

Tietoa rahoituksen hankintaan saa Oulun yliopiston Projektipalveluista sekä rahoituksen lähteistä kertovan uutiskirjeen. Notion sivulta löytyy myös Ulkoisesta rahoituksesta sivu, josta pääsee maailmanlaajuiseen ResearchProfessional –tietokantaan. Siihen on myös tutkijakoulutettavilla on pääsy, jos he pääsevät rekisteröitymään Oulun yliopiston kautta (yliopiston ip- osoite ja oulu.fi tai student.oulu.fi  -loppuinen sähköpostiosoite).

Lisäksi rahoituslähteitä voi etsiä Aurora-tietokannasta, jossa on rahoittajia sekä Suomesta että ulkomailta. Sieltä löydät kaikki säätiöt ym. ulkopuoliset tutkimuksen rahoittajat, joilta voit hakea apurahaa väitöskirjatyöhösi, matkoihin jne. Säätiöistä löydät tietoja myös suoraan Säätiöpalvelusta. Myös CIMO tukee kansainvälistä yhteistyötä ja liikkuvuutta. Katso myös muita tarjolla olevia rahoitusmahdollisuuksia.

Viimeksi päivitetty: 9.1.2015