Opintojen rahoitus

Oulun yliopisto on sitoutunut kehittämään tutkijoiden työympäristöä ja tutkijanuraa: HR-strategia tutkijoille (HRS4R).

Yleisesti tohtoriopintoja rahoitetaan tohtoriohjelmien, yliopiston opetustehtävien, säätiöiden apurahojen tai tutkimusryhmien rahoituksella (katso avoimet tohtorikoulutuspaikat Oulun yliopiston avoimet työpaikat -sivulta). Rahoituksesta ja rahoitussuunnitelmasta tulee keskustella tulevan pääohjaajan kanssa ennen opinto-oikeuden hakemista.  Myös tohtorikoulutussuunnitelman tulee sisältää rahoitussuunnitelma, johon kirjataan suunnitellut rahoituslähteet opintojen ajaksi (esim. säätiöiden apurahat, opetustehtävät, jne.). Lisäksi kaikki oletetut muut kustannukset, jotka suoraan liittyvät tutkimusprojektiin, tulisi ottaa huomioon tohtorikoulutussuunnitelmassa.

Ulkopuoliseen kilpailtuun tutkimusrahoitukseen ja rahoituksen hakemiseen yleisesti liittyen sekä yliopiston yksiköissä tehtävän tutkimuksen rahoitukseen liittyviä käytäntöjä käsitellään intranetissä Patiossa.

Tietoa rahoituksen hankintaan saa Oulun yliopiston tutkimuksen tuesta ja voit tilata myös rahoituksen lähteistä kertovan uutiskirjeen

Lisäksi rahoituslähteitä voi etsiä Aurora-tietokannasta, jossa on rahoittajia sekä Suomesta että ulkomailta. Sieltä löydät kaikki säätiöt ym. ulkopuoliset tutkimuksen rahoittajat, joilta voit hakea apurahaa väitöskirjatyöhösi, matkoihin jne. Säätiöistä löydät tietoja myös suoraan Säätiöpalvelusta. Myös Opetushallitus tukee kansainvälistä yhteistyötä ja liikkuvuutta. Katso myös muita tarjolla olevia rahoitusmahdollisuuksia.

Viimeksi päivitetty: 18.8.2020