Seurantaryhmä

Seurantaryhmän tehtävänä on


1.    Seuraa tutkimuksen ja opintojen edistymistä suhteessa suunnitelmaan.
2.    Tukee väitöstutkijan edistymistä opinnoissaan ja urasuunnitelmassaan.
3.    Tarjoaa rakentavaa palautetta tutkimuksesta ja opinnoista.
4.    Seuraa, että työskentely-ympäristö ja ohjaus ovat suunnitelmiin nähden riittävät.
5.    Tarkastaa tohtorikoulutussuunnitelman ja suosittelee tohtorikoulutustoimikunnalle sen hyväksymistä.

Väitöstutkijan tulee

 • laatia tohtorikoulutussuunnitelma (sis. tutkimussuunnitelman, urasuunnitelman ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman) yhdessä pääohjaajan kanssa ennen ensimmäistä seurantatapaamista
 • kutsua seurantaryhmä koolle säännöllisesti ja esitellä tapaamisessa opintojen ja tutkimustyön edistyminen
 • toimittaa seurantaryhmälle lyhyt raportti tutkimuksen ja opintojen etenemisestä ja tiivistelmä seuraavan vuoden tavoitteista ennen tapaamista (toisesta tapaamisesta eteenpäin)
 • esitellä tutkimussuunnitelma laajemmalle yleisölle ainakin kerran tohtorin tutkinto-ohjelman, tohtoriohjelman tai vastaavan järjestämässä tutkimussuunnitelmaseminaarissa. Tutkijakoulu suosittelee lisäksi esittelemään saavutettuja tuloksia ja suunnitelmia tutkimuksen loppuun saattamiseksi noin puolivälissä opintoja.

Tarkempi ohjeistus ja lomakkeet löytyvät lomake- ja ohjepankista:

 • Seurantaryhmä (ohjeistus, nimittäminen, tapaamiset ja raportointi)
 • Ohjeistus tohtorikoulutussuunnitelman laadintaan

Seurantaryhmän kokoonpano

Tohtorikoulutustoimikunnan puheenjohtaja nimeää väitöstutkijan ja tämän pääohjaajan esityksestä väitöstutkijalle seurantaryhmän (OY KJ 3§) opintojen alkuvaiheessa,  ensimmäisen opintovuoden aikana. Vaatimukset seurantaryhmän kokoonpanolle:

 1. Kaksi väitöskirjatutkimuksen alan tuntevaa tohtoria.
 2. Seurantaryhmässä voi olla myös kolmas jäsen, joka voi olla paitsi tohtori myös yliopiston ulkopuolinen käytännön kokemuksen omaava, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut alan asiantuntija.
 3. Ainakin yksi jäsen Oulun yliopistosta (työsuhteessa tai sen dosentti).
 4. Seurantaryhmän jäsen:
 1. ei saa liittyä suoraan tutkimukseen tai väitöstutkijaan
 2. ei saa olla yhteisjulkaisuja väitöstutkijan kanssa
 3. ei saa olla väitöstutkijan tai ohjaajan lähisukulainen tai perheenjäsen (Hallintolaki, 28§)
 1. Ohjaajat eivät voi olla seurantaryhmän jäseniä, mutta väitöstutkija voi kutsua ohjaajan/ohjaajia osallistumaan kokoukseen.
 2. Emeritus/emerita -professori, joka ei ole tehnyt emeritus/emerita –sopimusta, voidaan nimittää seurantaryhmän jäseneksi, mutta ei puheenjohtajaksi. Emeritus/emerita –sopimuksen tehnyt emeritus/emerita -professori voidaan nimittää seurantaryhmän puheenjohtajaksi.

Väitöstutkijan on noudatettava tohtorintutkinto-ohjelman opintovaatimuksia ja suoritettava sen sisältämät pakolliset opintosuoritukset. Ilman hyväksyttyä tohtorikoulutussuunnitelmaa ja seurantaryhmätapaamisia ei voi valmistua.

Viimeksi päivitetty: 24.11.2020