Tohtorikoulutussuunnitelma

Hakiessaan tutkijakouluun, opiskelijan on esitettävä luonnos tutkimussuunnitelmastaan tai selvitys häntä kiinnostavasta tutkimuskohteesta. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opiskelijan tulee tehdä yksityiskohtaisempi tutkimussuunnitelma sekä esitellä se ensimmäisessä seurantaryhmän kokouksessa osana tohtorikoulutussuunnitelmaa. Lisäksi opiskelija esittelee tutkimustaan laajemmalle yleisölle ainakin kerran pääaineen tms. järjestämässä tutkimusseminaarissa.

Jokainen tohtoriopiskelija laatii siis itselleen yhteistyössä pääohjaajan ja tarvittaessa muidenkin ohjaajien kanssa henkilökohtaisen tohtorikoulutussuunnitelman, joka sisältää

  • tutkimussuunnitelman (sis. rahoitussuunnitelman)
  • opintosuunnitelman (OodiHOPS pikaopas; vain englanniksi) ja
  • urasuunnitelman.

Tohtorikoulutussuunnitelman hyväksyy tutkimusaihetta vastaava tohtorikoulutustoimikunta seurantaryhmän sitä puoltaessa. Hyväksytty tohtorikoulutussuunnitelma on pakollinen opintosuoritus, josta myönnetään 3 opintopistettä.

Tohtorikoulutussuunnitelman laatimista koskeva ohjeistus sekä seurantakokouksiin liittyvät ohjeet löytyvät lomakepankista.
 

Viimeksi päivitetty: 30.3.2017