Tohtorikoulutuksen tavoitteet

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1039/2013) määrittelee, että jatkokoulutuksen tavoitteena on, että sen suorittaja:

  • perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;
  • hankkii valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
  • perehtyy hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;
  • saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;
  • saavuttaa riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Tutkijakoulujärjestelmän tavoitteena on kouluttaa tohtoreita neljän vuoden tavoiteajassa siten, että valmistuneilla on sekä ammatillinen että yhteiskunnallinen pätevyys toimia tohtoritasoisissa tehtävissä. Tämä pätevyys sisältää sekä hyvät tieteelliset valmiudet, kyvyn etsiä, tuottaa ja soveltaa tietoa, hyvät ryhmätyötaidot sekä valmiuden toimia kansainvälisessä ympäristössä. Yliopiston yksiköt sekä tohtoriohjelmat vastaavat tieteenalakohtaisten opintojen järjestämisestä – Oulun yliopiston tutkijakoulun tehtävänä on tukea tasapuolisia mahdollisuuksia jokaiselle opiskelijalle suorittaa tutkintonsa, tarjota yleis- ja valmiustaito-opintoja, taata opintojen seuranta, huolehtia opintojen hallinnosta, myöntää tohtoriopinto-oikeus sekä tohtorintutkinnot.

Viimeksi päivitetty: 12.6.2017