Tohtorikoulutuksen tavoitteet

Tohtorikoulutuksen tavoitteena on, että sen suorittaja

 • perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen
 • hankkii valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa
 • perehtyy hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin
 • saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen
 • saavuttaa riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä

Oulun yliopiston tutkijakoulun tavoitteet:

 • kouluttaa tohtoreita neljän vuoden tavoiteajassa
 • valmistuneilla on sekä ammatillinen että yhteiskunnallinen pätevyys toimia tohtoritasoisissa tehtävissä
 • valmistuneilla on hyvät tieteelliset valmiudet, kyky etsiä, tuottaa ja soveltaa tietoa, hyvät ryhmätyötaidot sekä valmius toimia kansainvälisessä ympäristössä.

Oulun yliopiston tutkijakoulun tehtävät:

 • tukea väitöstutkijoita niin, että heillä on tasapuoliset mahdollisuudet suorittaa tutkinto
 • tarjota yleis- ja valmiustaito-opintoja
 • taata opintojen seuranta ja huolehtia opintojen hallinnosta
 • myöntää tohtoriopinto-oikeus sekä tohtorintutkinnot

Yliopiston yksiköt sekä tohtoriohjelmat vastaavat tieteenalakohtaisten opintojen järjestämisestä.

Määritelmät Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1039/2013) mukaisesti.

Viimeksi päivitetty: 17.12.2019