Tutkinto-ohjelmat, pääaineet ja tutkinnot

Lisensiaatin tutkinnot haetaan Oulun yliopiston tiedekunnista kuten alemmat ja ylemmät yliopistotutkinnotkin; Oulun yliopiston tutkijakoulu vastaa tohtorikoulutuksesta.

Oulun yliopiston tutkijakoulussa on 22 tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelmaa. Tutkinto-ohjelmat tiedekunta-, pääaine- ja tutkintotietoineen on listattu alle aakkosjärjestyksessä.

Arkkitehtuurin tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma
Tiedekunta:   TTK, Teknillinen tiedekunta
Pääaine:          Arkkitehtuuri
Tutkinnot:     Tekniikan tohtori, TKT; Filosofian tohtori, FT

Biokemian ja molekyylilääketieteen tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma
Tiedekunta:   BMTK, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta
Pääaine:          Biokemia ja molekyylilääketiede
Tutkinnot:     Lääketieteen tohtori, LT; Hammaslääketieteen tohtori, HLT; Filosofian tohtori, FT

Biologian tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma
Tiedekunta:  LuTK, Luonnontieteellinen tiedekunta
Pääaine:         Biologia
Tutkinto:       Filosofian tohtori, FT

Fysiikan ja tähtitieteen tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma
Tiedekunta:   LuTK, Luonnontieteellinen tiedekunta
Pääaineet:      Fysiikka; Tähtitiede
Tutkinto:        Filosofian tohtori, FT

Geotieteiden sekä kaivos- ja rikastustekniikan tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma
Tiedekunta:   TTK, Teknillinen tiedekunta
Pääaineet:       Geologia; Kaivos- ja rikastustekniikka
Tutkinnot:      Filosofian tohtori, FT (geologia, kaivos- ja rikastustekniikka); Tekniikan tohtori, TKT (kaivos- ja rikastustekniikka)

Hammaslääketieteen tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma
Tiedekunta:  LTK, Lääketieteellinen tiedekunta
Pääaine:         Suun Terveystieteet
Tutkinnot:    Lääketieteen tohtori, LT; Hammaslääketieteen tohtori; HLT, Filosofian tohtori, FT

Humanististen tieteiden tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma
Tiedekunta:  HUTK, Humanistinen tiedekunta
Pääaineet:     Arkeologia; Englannin kieli; Saksan kieli ja kulttuuri; Historia; Informaatiotutkimus; Kirjallisuus;   Kulttuuriantropologia;Logopedia;  Ruotsin kieli; Saamelainen kulttuuri; Saamen kieli; Suomen kieli; Tiedeviestintä; Tieteiden ja aatteiden historia 
Tutkinto:    Filosofian tohtori, FT

Kasvatustieteiden tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma
Tiedekunta: KTK, Kasvatustieteiden tiedekunta
Pääaineet:    Erityispedagogiikka; Kasvatuspsykologia; Kasvatustiede; Musiikkikasvatus
Tutkinnot:   Kasvatustieteen tohtori, KT; Filosofian tohtori (kasv.), FT (kasv.)
    
Kauppatieteiden tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma
Tiedekunta: OyKKK, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
Pääaineet:    Johtaminen; Kansainvälinen liiketoiminta; Laskentatoimi; Markkinointi; Rahoitus; Taloustiede
Tutkinto:      Kauppatieteiden tohtori, KTT

Kemian tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma
Tiedekunta: TTK, Teknillinen tiedekunta
Pääaine:        Kemia
Tutkinto:      Filosofian tohtori, FT

Konetekniikan tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma
Tiedekunta: TTK, Teknillinen tiedekunta
Pääaine:        Konetekniikka
Tutkinto:      Tekniikan tohtori, TKT; Filosofian tohtori, FT

Lääketieteen tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma
Tiedekunta: LTK, Lääketieteellinen tiedekunta
Pääaineet:    Lääketiede;  Lääketieteellinen fysiikka ja tekniikka
Tutkinnot:   Lääketieteen tohtori, LT; Hammaslääketieteen tohtori, HLT; Filosofian tohtori, FT

Maantieteen tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma
Tiedekunta:  LuTK, Luonnontieteellinen tiedekunta
Pääaine:         Maantiede
Tutkinto:       Filosofian tohtori, FT

Matemaattisten tieteiden tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma
Tiedekunta:  LuTK, Luonnontieteellinen tiedekunta
Pääaine:         Matemaattiset tieteet
Tutkinto:       Filosofian tohtori, FT

Prosessi- ja ympäristötekniikan tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma
Tiedekunta:  TTK, Teknillinen tiedekunta
Pääaineet:     Prosessitekniikka; Ympäristötekniikka
Tutkinnot:    Tekniikan tohtori, TKT; Filosofian tohtori, FT

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma
Tiedekunta: TTK, Teknillinen tiedekunta
Pääaineet:    Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Tutkinnot:   Tekniikan tohtori, TKT; Filosofian tohtori, FT

Sähkötekniikan tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma
Tiedekunta: TST, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
Pääaine:        Sähkötekniikka
Tutkinnot:   Tekniikan tohtori, TKT; Filosofian tohtori, FT

Terveystieteiden tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma
Tiedekunta: LTK, Lääketieteellinen tiedekunta
Pääaineet:    Hoitotiede; Terveyshallintotiede
Tutkinnot:   Terveystieteiden tohtori, TtT

Tietojenkäsittelytieteiden tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma
Tiedekunta:  TSTK, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
Pääaine:         Tietojenkäsittelytiede
Tutkinto:       Filosofian tohtori, FT

Tietoliikennetekniikan tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma
Tiedekunta:  TSTK, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
Pääaine:         Tietoliikennetekniikka
Tutkinnot:    Tekniikan tohtori, TKT; Filosofian tohtori, FT

Tietotekniikan tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma
Tiedekunta:  TSTK, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
Pääaine:         Tietotekniikka
Tutkinto:       Tekniikan tohtori, TKT; Filosofian tohtori, FT

Tuotantotalouden tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma
Tiedekunta:  TTK, Teknillinen tiedekunta
Pääaine:         Tuotantotalous
Tutkinnot:    Tekniikan tohtori, TKT; Filosofian tohtori, FT


 

Viimeksi päivitetty: 3.11.2020