Avainkenttien merkitys: rahoitushakemus vs. tieteellinen julkaisu

Rahoitushakemuksen ja tieteellisen julkaisun otsikko ja tiivistelmä tulee kirjoittaa erilaisia asioita huomioiden. Luennolla tuodaan näitä eroja esille ja syvennytään molempien tekstityyppien avainkenttien kirjoittamisen tarkemmin. Koulutuksen pitävät innovaatioasiamies Maarit Jokela innovaatio- ja yrittäjyyspalveluista ja informaatikko Tiina Sipola kirjastosta.

Otsikko ja tiivistelmä ovat tärkeässä roolissa rahoitushakemuksessa, sillä niiden perusteella arvioija luo ensimmäisen vaikutelman hakemuksesta ja niiden perusteella valitaan sopivat arvioijat. Rahoitushakemuksen on oltava myyvä. Tekstistä on nopeasti käytävä ilmi, mikä merkitys tutkimuksella on. Mitä asioita kannattaa huomioida posteria laatiessa? Innovaatioasiamies Maarit Jokela

Tutkija haluaa julkaisulleen mahdollisimman paljon näkyvyyttä (lukijoita) ja vaikuttavuutta (viittauksia). Paitsi lehden valintaan, mutta myös tieteellisen julkaisun avainkenttien (otsikko, tiivistelmä, asiasanat ja affiliaatiotieto) kirjoittamiseen kannattaakin paneutua huolellisesti. Tule kuuntelemaan, millaisia seikkoja kirjoittamisessa tulee huomioida ja miten tehdä vertailuanalyysia esimerkiksi käsikirjoitusvaiheessa olevan artikkelin otsikolle. Luennolla kerrotaan myös kirjaston tutkijapalveluista. Informaatikko Tiina Sipola/

Aika: Tiistai 13.2.2018 klo 9.00-10.30
Paikka: Leaf, HuTK, 2. krs.
Ilmoittautuminen

Last updated: 31.1.2018