Näkökulmia työelämän tutkimukseen

Näkökulmia työelämän tutkimukseen

Opintojakson järjestäjät

Mirka Rauniomaa (HuTK), Maarit Siromaa (HuTK), Anna Suorsa (HuTK), Mervi Heikkinen (KTK), Heli Kiema-Junes (KTK), Teemu Suorsa (KTK), Arto Reiman (TTK).

Opintojakson kuvaus

Oulun yliopistossa toimiva Hyvä työ -verkosto järjestää Näkökulmia työelämän tutkimukseen -opintojakson väitöskirjantekijöille ja muille tutkijoille. Opintojakso toteutetaan usean tiedekunnan välisenä monitieteisenä yhteistyönä. Opintojakso koostuu seminaaritapaamisista ja itsenäisestä työskentelystä. Opintojaksolle otetaan enintään 20 osallistujaa, mutta ulkopuolisten asiantuntijoiden luennot ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä, ja sen voi suorittaa osallistumalla aktiivisesti seminaaritapaamisiin sekä laatimalla ja esittelemällä johonkin seminaarin teemaan liittyvän lopputyön. Suorituksesta sovitaan tarkemmin ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Oppimistavoitteet

Osallistujien ymmärrys työelämän tutkimuksen menetelmistä syvenee ja laajenee. Heille muodostuu näkemys työelämän tutkimuksesta kehittämiseen orientoituneena tutkimusalueena, joka vaatii monitieteisiä näkökulmia avaamaan vuoropuhelua ja luomaan yhteyksiä eri alojen tutkijoiden välille. Osallistujat hahmottavat työhyvinvoinnin yhteyden arjen vuorovaikutustilanteisiin sekä ihmisten muuttuviin osallisuuksiin työelämän käytänteiden ylläpitämisessä ja muuttamisessa. Osallistujat saavat myös kokonaisvaltaisen kuvan työhyvinvoinnin monista ulottuvuuksista ja niiden yhteen sovittamisesta yksilön ja organisaation tasolla. Lisäksi osallistujat saavat käsityksen yhteisymmärryksen, myötätunnon ja solidaarisuuden merkityksestä pyrkimyksissä taata kaikille kestävän kehityksen linjoja noudattava turvallinen ja ihmisarvoinen työ. 

Aikataulu

Opintojakso koostuu seminaaritapaamisista ja itsenäisestä työskentelystä​. Opintojakson aikataulut, tehtävät ja materiaalit löytyvät kurssin Teams-tilasta.  

 • 29.3. klo 14-16 Aloitustapaaminen​ / Tellus Frost Club
 • 12.4. klo 9-16 Tuomo Alasoini: Työn tulevaisuus / IT135 ​
 • 3.5. klo 9-13 Sanna Vehviläinen: Mitä vuorovaikutustutkimus on opettanut ohjaustyöstä? ​/ SÄ111
 • 8.5. klo 13-16 Hanna Toiviainen: Työn monisyinen kohde (ks. https://www.oulu.fi/psychology/node/58418) ​/ Tellus Stage
 • 11.6. klo 9-12 Ernst Schraube: Basic concepts and theories for the study of subject, technology and social practice / Tellus Frost Club (ks. https://www.oulu.fi/psychology/node/58418)​
 • Perjantai 11.10.
  • 9–15 työ- ja persoonallisuuspsykologian dosentti Johanna Rantanen puhuu aiheesta Inhimillisesti kestävä työura perheen ja työn yhteensovittamisen ja ammatillisen hyvinvoinnin näkökulmista.
   Aamupäivällä on Rantalan alustus ja iltapäivällä työpajatyöskentelyä. Ei ennakkolukemistoja
 • Perjantai 8.11.
  • 9–10 lopputöiden esittely  (sali PR105)
  • 10–11 lopputöiden esittely (sali PR119)
  • 11-12 lounastauko (omakustanteinen)
  • 12–14 Helsingin yliopiston kirkkososiologian professori Anne Birgitta Pessi puhuu aiheesta Myötätunnon ja -innon voima yliopistotyössä. (sali PR119)
   Ennakkolukemistona voi tutustua Pessin hankkeiden blogi-kirjoituksiin: http://copassion.fi/myotatunto/ sekä https://cohumans.net/blog/
 • Perjantai 29.11. klo 9–12 (Kasvitieteellinen puutarha)
  • Keskustelua Hyvä työ -verkoston yhteistyömahdollisuuksista ja jatkotyöskentelystä sekä tutkimushankehakemuksen kirjoittamisen suunnittelua. Tapaaminen ei liity kurssin suoritukseen, mutta kaikki Hyvä työ -verkoston toiminnasta ja yhteistyöstä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan!

Hyvä työ -verkosto

Hyvä työ -verkosto kokoaa yhteen Oulun yliopistossa eri tieteenaloilla tehtävää työelämän tutkimusta ja rakentaa tutkimushankkeita yhteistyössä erilaisten organisaatioiden kanssa. Verkosto avaa monitieteisiä näkökulmia työelämään liittyvän tutkimuksen lähtökohtiin ja menetelmiin Oulun yliopistossa. Opintojakson tavoitteet nivoutuvat yhteen Hyvä työ -verkostoa askarruttavien keskeisten kysymysten kanssa: Miten tehdään tutkimusta, joka tuottaa tietoa paikallisista olosuhteista ja jota pystytään hyödyntämään päätöksen teossa alueiden elinvoimaisuuden säilyttämiseksi? Miten ja minkälaisen tutkimuksen avulla voitaisiin taata jokaiselle mahdollisuus ihmisarvoisen, mielekkään työn tekemiseen osaavista työntekijöistä koostuvissa, hyvin johdetuissa organisaatiossa ja uraan, joka tuottaa iloa ja tyytyväisyyttä sekä parantaa elämänlaatua kestävän kehityksen periaatteita noudattaen?

Vastatakseen näihin kysymyksiin Hyvä työ -verkoston tutkijat tarkastelevat inhimillistä työtä ja hyvää työelämää erilaisten tutkimusasetelmien kautta. Yhtäältä verkostossa tehtävä tutkimus pureutuu arjen vuorovaikutustilanteisiin ja ihmisten muuttuviin osallisuuksiin yhteisten käytänteiden ylläpitämisessä ja muuttamisessa, ja toisaalta tutkimus kartoittaa kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin monia ulottuvuuksia ja niiden yhteensovittamista yksilön ja organisaation tasolla.

 

LINKKI ILMOITTAUTUMISLOMAKKEESEEN

Last updated: 5.11.2019