Nimityksiä Oulun yliopistossa

Filosofian tohtori, dosentti Esa Turunen on nimitetty Sodankylän geofysiikan observatorion johtajaksi 1.7.2011 alkaen. Filosofian tohtori, dosentti Mikko Sillanpää on nimitetty genetiikan ja biometrian professoriksi Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekuntaan 1.8.2011 alkaen.Esa Turunen on valmistunut filosofian maisteriksi Oulun yliopistosta 1986 ja väitellyt Oulun yliopistossa 1993. Hän on Oulun yliopiston aeronomian dosentti vuodesta 2009. Turunen on toiminut tutkimusapulaisena Oulun yliopistossa 1977–1978 ja 1979–1984. Sodankylän geofysiikan observatoriossa hän toimi tutkijana 1985–1988 ja Suomen Akatemiassa vuonna 1989. Sodankylän geofysiikan observatorion ionosfäärin tutkimusaseman varajohtajana hän työskenteli 1989–1992 ja aeronomian jaoston johtajana 1993–2008. Vuodesta 2009 lähtien Esa Turunen on toiminut EISCAT-sirontatutkajärjestön johtajana Kiirunassa.

Turusen tutkimusalaa ovat radiomenetelmiin pohjautuvat yläilmakehän mittaukset ja ionosfäärin teoreettinen mallinnus avaruussääilmiöiden ja neutraali-ilmakehän välisen kytkennän selvittämiseksi.

Mikko Sillanpää on valmistunut filosofian maisteriksi tietotekniikasta Jyväskylän yliopistosta 1992. Filosofian tohtoriksi hän väitteli biometriasta Helsingin yliopistossa 2000. Hän on Helsingin yliopiston biometrian dosentti vuodesta 2003. Sillanpää on työskennellyt yrityksissä ohjelmointi- ja sovelluskehittelytehtävissä sekä tutkijana muun muassa Maatalouden tutkimuskeskuksen Kotieläintuotannon tutkimuslaitoksessa. Oulun yliopiston matemaattisten tieteiden laitoksessa hän työskenteli tutkijana vuonna 1997. Tutkijana ja tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Rolf Nevanlinna -instituutissa hän toimi 1995–2003 ja Suomen Akatemian akatemiatutkijana 2003–2008. Vuosina 2008–2010 hän oli yliopistotutkijana Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksessa. Vuodesta 2009 lähtien Sillanpää on työskennellyt kotieläinbiometrian yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitoksessa.

Sillanpään tutkimusalaa ovat tilastollinen genetiikka ja biometria sekä bioinformatiikka ja siinä erityisesti geenikartoituksen tilastomatemaattiset laskentamenetelmät ovat keskeisessä osassa.


Last updated: 28.6.2011