Vuoden Alumni 2017 nimettiin Suomi100-hengessä

Oulun Yliopistoseura ry nimeää vuosittain Vuoden Alumnin Oulun yliopistossa tutkinnon suorittaneiden joukosta. Itseäisyyden juhlavuotena 2017 seuran hallitus halusi huomioida erityisesti kasvatus- ja sivistystyön ja nostaa nimeämisellä esiin Oulun yliopiston merkittävän roolin kansainvälisessä opettajankoulutuksessa.

Vuoden Alumniksi 2017 nimetty Professori emerita Rauni Räsänen on ollut avainroolissa luomassa Oulun yliopiston kansainvälisiä opettajankoulutusohjelmia. Hän ideoi Intercultural Teacher Education -koulutusohjelman, joka on ainutlaatuinen Suomessa. Ohjelmasta valmistuneet työskentelevät hyvin monenlaisissa tehtävissä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Sen lisäksi Rauni Räsänen oli yksi keskeinen vaikuttaja, kun kasvatustieteiden tiedekuntaan suunniteltiin Education and Globalisation -maisteriohjelmaa. 

Professori emerita Rauni Räsänen on ollut viemässä suomalaista koulutusosaamista maailmalle. Hän on ollut mukana mm. ulkoministeriön suomalaisena edustajana Association for the Development of Education in Africa -työryhmässä. Afrikkalaisista valtioista, joissa Rauni Räsänen on toiminut ja joihin hän on vienyt opettajankoulutusta, ovat mm. Namibia, Tansania ja Etelä-Afrikka. 2010-luvulla Armenia on ollut tärkeä yhteistyökumppani. Rauni Räsäsellä on ollut työuran aikana lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä luottamustehtäviä, jotka liittyvät opettajankoulutukseen ja erityisesti koulutuksen eettisiin kysymyksiin.

Rauni Räsäsen työura alkoi luokanopettajana Kotkassa, josta tie jatkui englannin kielen aineenopettajaksi Ouluun ja englannin kielen lehtoriksi Oulun normaalikouluun ja Joensuun normaalikouluun. Rauni Räsänen oli aktiivisesti mukana peruskoulu-uudistuksessa. Hän toimi kymmenen vuotta lääninkouluttajana, ensin Oulun läänissä ja sitten Pohjois-Karjalan läänissä. Hän on todennut, että peruskoulu-uudistuksen läpivieminen oli sen ajan päättäjiltä rohkea teko. Vuonna 1980-luvun puolivälistä hän hoiti kasvatustieteellisessä tiedekunnassa mm. kasvatustieteen lehtorin ja myöhemmin vieraan kielen didaktiikan apulaisprofessorin tehtäviä. Hän toimi myös Oulun opettajankoulutuslaitoksen johtajana ja Suomen Akatemian varttuneena tutkijana. Vuonna 2006 Rauni Räsänen nimitettiin professoriksi, jonka alana oli kansainvälisyyskasvatus (global education). Se oli kolmas Euroopassa näin määritelty professuuri.  

Last updated: 11.10.2017