Heini Postila

Heini Postila

TkT

Postdoctoral Researcher
Water resources and environmental engineering

17 peer reviewed publications in international journals. The publications have been cited 165 times, of which the most cited publication accounts for 21 citations. The author has a h-index of 9.00. (Google Scholar)

Biography

Dr. Heini Postila has 14 years’ experience from studies related of treatment wetlands and their purification efficiency and hydrology and hydraulics in the Nordic climate conditions.  The wetlands has been mainly treated runoff from peat extraction area, but also runoff from mining and municipal wastewater treatment plant in polishing phase.  The other topics are related passive hybrid purification systems and eg. sewage networks, greenhouse gas emissions from sewage sludge treatment and acid sulfate soils.

Research interests

 • treatment wetlands
 • water purification in different season under Nordic climate conditions
 • passive hybrid purification systems
 • water and wastewater networks
 • hydrology of peatlands and hydraulic properties of peat
 • hydrology and hydraulic properties of forest soil
 • acid sulfate soil and peat extraction
 • sewage sludge treatment and greenhouse gases
 • peat extraction runoff water purification

Selected publications

 • Postila, Heini; Heiderscheidt, Elisangela (2020) Function and biomass production of willow wetlands applied in the polishing phase of sewage treatment in cold climate conditions. - Science of the total environment 727, 138620 . [Original] [Self-archived]
 • Saari, Markus; Rossi, Pekka M.; Postila, Heini; Marttila, Hannu (2020) Predicting iron transport in boreal agriculture-dominated catchments under a changing climate. - Science of the total environment 714, 136743 . [Original] [Self-archived]
 • Heiderscheidt, Elisangela; Khan, Uzair Akbar; Kujala, Katharina; Ronkanen, Anna-Kaisa; Postila, Heini (2020) Design, construction and monitoring of pilot systems to evaluate the effect of freeze-thaw cycles on pollutant retention in wetlands. - Science of the total environment 703, 134713 . [Original] [Self-archived]
 • Heiderscheidt, E.; Postila, H.; Leiviskä, T. (2020) Removal of metals from wastewaters by mineral and biomass-based sorbents applied in continuous-flow continuous stirred tank reactors followed by sedimentation. - Science of the total environment 700, 135079 . [Original] [Self-archived]
 • Alakangas, L., Salifu, M., Rasmussen, T.M., Heino, N., Hyvönen, E., Karlsson T., Panttila, H., Pietilä R., Tornivaara, A., Turunen, K., Lu, J., Fu, S., Bui, M.T., Heiderscheidt, E., Postila, H., Leiviskä, T., Ronkanen, A.-K., Kujala, K., Khan, U., Gogoi, H., (2019) Min-North- Development, Evaluation and Optimization of Measures to Reduce the Environmental Impact of Mining Activities in Northern Regions.. - Luleå University of Technology. Research Report. Luleå University of Technology. [Original]
 • Turunen, Jarno; Marttila, Hannu; Kämäri, Maria; Saari, Markus; Heikkinen, Kaisa; Postila, Heini; Koljonen, Saija (2019) Kiintoaineen eroosio ja sedimentaatio virtavesissä - luonnollisesta prosessista virtavesien ongelmaksi. - Suomen ympäristökeskuksen raportteja 46/2019. Helsinki. 71. [Original]
 • Postila, Heini; Heiderscheidt, Elisangela; Leiviskä, Tiina (2019) Removal of metals from mine drainage waters by in situ mineral sorbent-based pilot filter systems. - Journal of environmental management 236, 631-638 . [Original] [Self-archived]
 • Piippo, Sari; Lauronen, Maria; Postila, Heini (2018) Greenhouse gas emissions from different sewage sludge treatment methods in north. - Journal of Cleaner Production 177, 483-492 . [Original] [Self-archived]
 • Gogoi, H; Leiviskä, T; Heiderscheidt, E; Postila, H; Tanskanen, J (2018) Removal of metals from industrial wastewater and urban runoff by mineral and bio-based sorbents. - Journal of Environmental Management 209, 316-327 . [Original]
 • Gogoi, Harshita; Leiviskä, Tiina; Heiderscheidt, Elisangela; Postila, Heini; Tanskanen, Juha (2018) Тhe effectiveness of metal and metalloid sorption from mining influenced waters by natural and modified peat. - Mine water and the environment First Online, First Online . [Original]
 • Heikkinen, K.; Karppinen, A.; Karjalainen, S.M.; Postila, H.; Hadzic, M.; Tolkkinen, M.; Marttila, H.; Ihme, R.; Kløve, B. (2018) Long-term purification efficiency and factors affecting performance in peatland-based treatment wetlands : An analysis of 28 peat extraction sites in Finland. - Ecological engineering 117, 153-164 . [Original] [Self-archived]
 • Postila, Heini; Karjalainen, Satu Maaria; Kløve, Bjørn (2017) Can limestone, steel slag or man-made sorption materials be used to enhance phosphate-phosphorus retention in treatment wetland for peat extraction runoff with low phosphorous concentration?. - Ecological engineering 98, 403-409 . [Original] [Self-archived]
 • Postila, Heini (2016) Peat extraction runoff water purification in treatment wetlands constructed on drained peatlands in a cold climate. - Acta Universitatis Ouluensis. Series C, Technica 570. Oulu. Artikkeliväitöskirja. 82, [41]. [Original]
 • Postila, Heini; Ronkanen, Anna-Kaisa; Klöve, Björn (2015) Wintertime purification efficiency of constructed wetlands treating runoff from peat extraction in a cold climate. - Ecological engineering 85, 13-25 . [Original]
 • Postila, Heini; Ronkanen, Anna-Kaisa; Marttila, Hannu; Kløve, Bjørn (2015) Hydrology and hydraulics of treatment wetlands constructed on drained peatlands. - Ecological engineering 75, 232-241
 • Postila, Heini; Saukkoriipi, Jaakko; Heikkinen, Kaisa; Karjalainen, Satu Maaria; Kuoppala, Minna; Marttila, Hannu; Klöve, Björn (2014) Can treatment wetlands be constructed on drained peatlands for efficient purification of peat extraction runoff?. - Geoderma 228 (SI), 33-43 . [Original]
 • Jäkäläniemi, Anne; Postila, Heini; Tuomi, Juha (2013) Accuracy of Short-Term Demographic Data in Projecting Long-Term Fate of Populations. - Conservation biology 27 (3), 552-559
 • Marttila H, Postila H, Kløve, B (2010) Calibration of turbidity meter and acoustic doppler velocimetry (Triton-ADV) for sediment types present in drained peatland headwaters: Focus on particulate organic peat. - River research and applications 26 (8), 1019-1035
 • Postila, Heini; Leiviskä, Tiina; Juholin, Piia (2017) Biomateriaalit tehostavat raskasmetallien poistoa jätevesistä. - Promaint 31 (2), 38-39 . [Original]
 • Klöve, Björn; Rossi, Pekka M.; Tuukkanen, Tapio; Mustamo, Pirkko; Marttila, Hannu; Postila, Heini; Ronkanen, Anna-Kaisa (2016) Vesiteknillisiä näkökulmia turvemaiden hydrologiaan ja vesiensuojeluun. Sven Hallinin tutkimussäätiö 70 vuotta. Paasonen-Kivekäs, Maija. - Ei sarjaa/No series. Helsinki, Sven Hallinin tutkimussäätiö. 115-130
 • Klöve, Björn; Postila, Heini; Marttila, Hannu (2016) Turvetuotantoalueiden ojitus ja vesiensuojelu. Maan vesi- ja ravinnetalous : Ojitus, kastelu ja ympäristö. Paasonen-Kivekäs, Maija; Peltomaa, Rauni; Vakkilainen, Pertti; Äijö Helena. - Ei sarjaa/No series. Helsinki, Salaojayhdistys ry. 387-400
 • Karppinen, Anssi; Postila, Heini; Eskelinen, Riku; Heiderscheidt, Elisangela; Klöve, Björn; Marttila, Hannu; Mohammadighavam, Shahram; Torabi Haghigi, Ali; Tuukkanen, Tapio; Hadzic, Mirkka; Heikkinen, Kaisa; Ihme, Raimo; Tolkkinen, Mikko; (2015) Turvetuotannon vesistökuormituksen muodostuminen ja sen hallintamahdollisuuksia - SulKa-hankkeen loppuraportti. - Suomen ympäristökeskuksen raportteja 23. Helsinki. 126. [Original]
 • Hadzic, Mirkka; Postila, Heini; Österholm, Peter; Nystrand, Miriam; Pahkakangas, Saila; Karppinen, Anssi; Arola, Minna; Nilivaara-Koskela, Ritva; Häkkilä, Kati; Saukkoriipi, Jaakko; Kunnas, Susan; Ihme, Raimo (2014) Sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi- ja hallintamenetelmät - SuHE-hankkeen loppuraportti. - Suomen ympäristökeskuksen raportteja 17. Helsinki. 88. [Original]
 • Postila Heini, Heikkinen Kaisa, Saukkoriipi Jaakko, Karjalainen Satu Maaria, Kuoppala Minna, Härkönen Jussi, Visuri Mika, Ihme Raimo ja Klöve Björn (2011) Turvetuotannon valumavesien ympärivuotinen käsittely - TuKos-hankkeen loppuraportti. - Suomen ympäristö 30/2011. Helsinki, Suomen ympäristökeskus. 155. [Original]
 • Postila Heini, Heikkinen Kaisa, Karjalainen Satu Maaria, Ihme Raimo ja Klöve Björn (2009) Uudet vesiensuojeluratkaisut - ojitetut kosteikot ja ympärivuotinen vesienkäsittely?. - Vesitalous 50 (1), 11-13
 • Postila, Heini (2007) Soistuvien metsäojitettujen turvemaiden käyttö vesiensuojelurakenteena turvetuotannon vesienpuhdistuksessa. - Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen raportteja 6/2007. Oulu. 111