Leena Soudunsaari

Leena Soudunsaari

D.Sc.(Tech.), M.Sc.(Arch.)

Postdoctoral Researcher, University Teacher

Biography

D.Sc.(Tech.) Leena Soudunsaari is a Postdoctoral Researcher and a University Teacher with strong expertise in interactive land use planning practices and processes on regional and local level planning. She has several years of experience as an academic researcher in various multidisciplinary research projects relating to participatory land use planning, e.g., in the fields of information technology, mining, and smart energy networks. Her research interest also focuses on physical activity in the built environment. Leena has been teaching urban design and planning since 2007.

Research interests

 • Interactive and participatory planning practices
 • Sustainable land use planning
 • Physical activity and land use planning

Teaching

454521P Kaupunkisuunnittelun historia / History of Urban Design (5 OP/ECTS)

454501A Kaupunkisuunnittelun seminaarikurssi / Urban Design Seminar Course (5 OP/ECTS)

454505S Kuntasuunnittelun kurssi / Municipal Planning (15 OP/ECTS), facebook/Kuntiskurssi

454560S Yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssi / Extension Course, Urban Planning (5-10 OP/ECTS) 

Professional and community activities

 • Tutor Teacher
 • Digital Peer Mentor

Selected publications

 • Soudunsaari, Leena (2018) Alueiden käytön suunnittelu ja kaavoitus prosessina. Kaivos koettuna. Mononen, T.; Björn, I. & Sairinen, R. (toim.)(2018). - Ei sarjaa/No series. Rovaniemi. 64-67
 • Soudunsaari, Leena & Hentilä, Helka-Liisa (2017) Poikkihallinnollisella yhteistyöllä arkiliikunnan edellytyksiä kuntiin.. - Liikunta ja tiede 54 (4), 55-57
 • Soudunsaari, Leena; Hentilä, Helka-Liisa (2016) Kaivostoiminta ja alueiden käytön suunnittelu - kohti parempia käytäntöjä. Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa. Mononen, Tuija; Suopajärvi, Leena. - Ei sarjaa/No series. Rovaniemi. 21-37, 1
 • Soudunsaari, Leena (2016) Vuorovaikutteinen alueiden käytön suunnittelu : suunnittelukäytäntöjen arki pohjoissuomalaisissa kunnissa. - Acta Universitatis Ouluensis. Series H, Architectonica 4. Oulu. Monografiaväitöskirja. 272. [Original]
 • Molin-Juustila, Tonja; Kuutti, Kari; Nuojua, Johanna; Soudunsaari, Leena; Juustila, Antti; Hentilä, Helka-Liisa (2014) From technology to activity development: the challenge of using students as participants in a PD project. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - PDC '14 Proceedings of the 13th Participatory Design Conference: Research Papars - Volume 1. Ei sarjaa/No series. 81-90
 • Kokko, Kai; Oksanen, Anniina; Hast, Sanna; Heikkinen, Hannu I.; Hentilä, Helka-Liisa; Jokinen, Mikko; Komu, Teresa; Kunnari, Marika; Lépy, Élise; Soudunsaari, Leena; Suikkanen, Asko; Suopajärvi, Leena (2014) Sound Mining in the North : A Guide to Environmental Regulation and Best Practices Supporting Social Sustainability. - Ei sarjaa/No series. Espoo. 67. [Original]
 • Hentilä, Helka-Liisa; Rönkkö, Emilia; Soudunsaari, Leena (2013) Integrative Urban Development: Practices and Tools for a Sustainable Winter City. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Proceedings of the 10th International Symposium on Cold Regions Development (ISCORD 2013), Planning for Sustainable Cold Regions. Zufelt, Jon E., The American Society of Civil Engineers. 742-750

Thesis supervisions

Syrjäpalo Anu (2019) Kaupunkisuunnittelun maisemakuva Raahessa vuosina 1964-2018. Master's thesis. Oulu School of Architecture.
Kela Noora (2019) Liikunnan edistäminen asemakaavoituksessa: koulutusmateriaalia korkeakouluopiskelijoille. Master's thesis. Oulu School of Architecture.
Niemi Tero (2019) Liikunnan lisääminen Oulun Linnanmaan ja Kontinkankaan korkeakoulukampusten opiskelumatkoilla. Master's thesis. Faculty of Science, Geography.
Schildt Fanni (2018) Kaupunginvarikosta aktiiviseksi asuinalueeksi: elävää ja yhteisöllistä kaupunkitilaa Oulun Hartaanselän rannalle. Master's thesis. Oulu School of Architecture.
Ylitalo Elena (2018) Alppilanbulevardi: suunnittelukonsepteja Kemintien bulevardisoinnille. Master's thesis. Oulu School of Architecture.
Jänkälä Suvi (2018) Tapaus Tähkälä: arvokkaan kulttuurimaiseman osallistava asemakaavatyö. Master's thesis. Oulu School of Architecture.
Saukkonen Miisa (2017) Tornion kaupunkikuvan kehittäminen: esimerkkinä Miukin alue. Master's thesis. Oulu School of Architecture.
Konttinen Matti (2016) Fyysistä aktiivisuutta tukeva yhdyskuntarakenne: kaavoituksen mahdollisuudet ja haasteet Suomessa. Master's thesis. Faculty of Science, Geography.