Maria Peltola

Maria Peltola

University teacher, Education coordinator M.A. in Early childhood education and PhD student in Educational psychology

Biography

I'm studying the dynamics of agency and the Zone of Proximal Development, especially in student's everyday life and in relation to remote and blended learning. The research is based on cultural-historical perspective and the conceptual-analytical framework of Psychology from the standpoint of the subject. Important concepts and starting points include the zone of proximal development, the conduct of everyday life, zone of free movement, zone of promoted action, the pedagogical paradox, agency and participation, the subject's perspective and experience and subject’s grounds for action (FOG).

In my main job at the university I have been coordinating blended and remote studies in Sámi early childhood education program in Northern Finland. Since the beginning of 2020, my job has been to coordinate a co-project of seven universities, which aims to educate 1000 new early childhood education teachers using remote and contact teaching (see also tuhatplus.fi, only in Finnish). Before these projects, I worked as a university teacher in psychology, educational sciences and early childhood education.

https://oulu.academia.edu/MariaPeltola

Research interests

  • Zone of proximal development
  • Practice of open space and agency
  • Conduct of eveyday life
  • Life scenes and personal trajectories of participation
  • Fabric of grounds and experienced possibilities
  • Co-research and narratives

PUBLICATIONS AND RESEARCH ACTIVITIES

Kirja

Peltola, M., Keskitalo, P. & Äärelä-Vihriälä, R. (toim.). (2019). Saamelainen varhaiskasvatus nyt – Arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa. Acta Universitatis Ouluensis F13. Oulu: Oulun yliopisto.

Artikkelit

Peltola, M. and Suorsa, T. (2020). University studies in the adjacent tab: dimensions of students’ agency and everyday life in the rural north of Finland. Education in the North, 27(2) pp. 92–105.

Peltola, M., Suorsa, T., Karhu, J., & Soini, H. (2020). Huoli kytkeytyy osallisuuden rajapintoihin: Ammattilaisen arki oppilashuollon näyttämöillä. Aikuiskasvatus, 40(2), 127-138. https://doi.org/10.33336/aik.95453

Peltola, M. & Länsman, U. (2019). Monimuoto-opinnot opiskelijan arjessa. Teoksessa M. Peltola, P. Keskitalo & R. Äärelä-Vihriälä (toim.), Saamelainen varhaiskasvatus nyt – Arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa (s. 155–173). Acta Universitatis Ouluensis F13. Oulu: Oulun yliopisto.

Peltola, M. & Suorsa, T. (2019). Sosiaalinen ja materiaalinen tila kasvatusvuorovaikutuksessa. Teoksessa M. Peltola, P. Keskitalo & R. Äärelä-Vihriälä (toim.), Saamelainen varhaiskasvatus nyt – Arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa (s. 97–110). Acta Universitatis Ouluensis F13. Oulu: Oulun yliopisto.

Keskitalo, P., Äärelä-Vihriälä, R. & Peltola, M. (2019). Johdatus saamelaiseen varhaiskasvatukseen – Arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa. Teoksessa M. Peltola, P. Keskitalo & R. Äärelä-Vihriälä (toim.), Saamelainen varhaiskasvatus nyt – Arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa (s. 21–29). Acta Universitatis Ouluensis F13. Oulu: Oulun yliopisto.

Konferenssiesitykset, abstraktit ja esitelmät

Peltola, M. & Raetsaari, K. (2020). Perusteltu arki ja merkityksellinen ohjaus. Luento. OPI-päivät, Pohjois-Suomen opettajapäivät, 31.1.2020

Peltola, M. & Raetsaari, K. (2020). Taitoja vai arkea? Ohjaus opettajan työssä. Luento. OPI-päivät, Pohjois-Suomen opettajapäivät, 31.1.2020

Peltola, M. & Silvonen, J. (2019). Open space in counselling and guidance. IAEVG-konferenssi, Career Guidance for Inclusive Society, Bratislava. https://iaevgconference2019.sk/keywords/open-space/

Peltola, M. (2018). Avoin tila lähikehityksen vyöhykkeellä. Abstrakti ja esitys kasvatustieteen päivillä Tampereella 2018.

Peltola, M. (2018). Practice of open space in the zone of proximal development and professional agency. Presentation in a workshop: Cultural-historical activity theory (CHAT), Oulu.

Peltola, M. (2018). Practice of open space in interaction and education. Abstrakti ja esitys. UArctic congress 2018, Oulun yliopisto & Helsingin yliopisto, 5.9.2018. https://congress.uarctic.org/program/science-section/sessions/4-education/session-36131/abstract-38663/

Peltola, M. (2017). Avoin tila ja ympäristön osiin kiinnittyminen opetuksessa ja kasvatuksessa. Esitys. Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt: Tutkimussymposium, Oulu 13.12.2017.

Peltola, M. (2017). Avoin tila ja ympäristön osiin kiinnittyminen verkko-opinnoissa ja pohjoisissa ympäristöissä. Abstrakti ja esitys kasvatustieteen päivillä Rovaniemellä 2017.

Peltola, M. (2016). Avoin tila vuorovaikutuksessa. Kokemuksen tutkimuksen konferenssi 8: Kokemuksen käsite ja käyttö, Tampere 3.–4.11.2016.

Peltola, M. (2016). Agency, participation and practice of open space. Abstrakti ja esitys, 7th Nordic ISCAR International Society of Cultural-historical Activity Research, Helsingör, Tanska.

Peltola, M. (2016). Osallisuus, toimijuus ja koetut mahdollisuudet. Abstrakti ja esitys kasvatustieteen päivillä Turussa 2016.

Peltola, M. (2016). Huolipuhe ja osallisuus. Huolipuhe oppilashuollon ammattilaisten ohjauskeskusteluissa. Esitys Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston yhteisessä symposiumissa 25.1.2016.

Peltola, M. (2015). Participation and professional agency – systemic and subject-scientific approach: Open space and practice of everyday living. Presentation in a workshop: Technology and the Practice of Everyday Living, Roskilde, Tanska, 9.–11.12.2015.

Peltola, M. (2015). Osallisuus ja ammatillinen toimijuus: Huolipuhe oppilashuollon ammattilaisten ohjauskeskusteluissa. Abstrakti ja esitys kasvatustieteen päivillä Vaasassa 2015.

TEACHING

402158P Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka [Developmental Psychology and Pedagogy of Pre-Primary and Primary Education]

442188A Lastentarhanopettaja pedagogisena asiantuntijana [Early childhood teacher as a pedagogical expert]

442401A Alle 3-vuotiaiden pedagogiikka [Early childhood pedagogy]

442180A Kehityspsykologia [Developmental psychology]

410069P Kasvatuspsykologia  [Educational psychology, Basic studies]

410067P Kasvatustieteen peruskurssi [Educational science, Basic studies]

415042S Kasvatuspsykologian erityiskurssi [Educational psychology, Advanced Studies]

411010A-02 Kasvatustieteen kandidaattiseminaari 

411010A-01 Kasvatustieteen proseminaari

402155P Lapsen kasvu ja kehitys [Child development]

412067A Ohjauksen psykologia I [Counselling psychology]

410072P Pedagoginen tutkimusseminaari [Pedagogigal research seminar]

Research groups

  • Research center for psychology and educational psychology: Multi-professional collaboration supporting individuals and communities (MIC) http://www.oulu.fi/psychology/node/52330