Marika Helisten

Marika Helisten

PhD

Postdoctoral Researcher
English

Biography

I currently work as a postdoctoral researcher at the Research Unit of Languages and Literature. My general research interests concern multimodal social interaction as examined in real-life situations in people's everyday lives, including interactions in domestic and workplace settings.

Research interests

  • Social interaction
  • Multimodality
  • Conversation analysis
  • Workplace interaction

PUBLICATIONS

Helisten, M. (2019). Disjunctively positioned problem-noticings in managing multiactivity. Research on Language and Social Interaction, 52(4), 318-342. DOI: 10.1080/08351813.2019.1657274

Helisten, M. (2019). Toiminnan keskeytymisen ja toimintaan palaamisen multimodaaliset käytänteet englannin- ja suomenkielisessä vuorovaikutuksessa. Virittäjä, 123(2). https://doi.org/10.23982/vir.77927

Helisten, M. (2018). Participants’ multimodal practices for managing activity suspensions and resumptions in English and Finnish interaction. Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora 167. Oulu. http://urn.fi/urn:isbn:9789526220901

Helisten, M. (2017). Resumptions as multimodal achievements in conversational (story)tellings. Journal of Pragmatics, 112, 1-19. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201705236823

Sutinen, M. (2014). Negotiating favourable conditions for resuming suspended activities. In Haddington, P., T. Keisanen, L. Mondada, & M. Nevile (eds.), Beyond Multitasking: Multiactivity in Social Interaction, 137-165. Amsterdam: John Benjamins.

SELECTED PRESENTATIONS

Helisten, M., Holmström, M., Rauniomaa, M., Siitonen, P. & Siromaa, M. (2020). "Työpaikan yhteiset tauot sosiaalista läheisyyttä ylläpitämässä fyysisestä etäisyydestä huolimatta." Esitys Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivillä, 18.-19.9.2020 (etäkonferenssi).

Helisten, M. & Holmström, M. (2020). "Kahvia ja kohtaamisia työpaikan taukotilassa: Yhteisyyden rakentuminen tauoilla tapahtuvassa vuorovaikutuksessa." Esitys Keskusteluntutkimuksen päivillä, 6.-7.2.2020, Helsingissä.

Helisten, M. & Siromaa, M. (2019). “Is the kettle on?” Initiating breaktime encounters at work. Presentation at the COACT conference 2019, 24.-26.4.2019, Oulu.

Helisten, M. (2018). Noticing-occasioned interventions in everyday interaction. Presentation at the 5th International Conference on Conversation Analysis, 11.-15.7.2018, Loughborough (UK).

Helisten, M. (2018). Ympäristöön kohdistuvat havainnot ja toiminnan keskeyttäminen suomen- ja englanninkielisessä arkikeskustelussa. Esitys Keskusteluntutkimuksen päivillä, 25.-26.1.2018, Oulussa.

Siromaa, M., Helisten, M. & Rauniomaa, M. (2017). Kollegiaalisen tuen osoittamisen ja vastaanottamisen käytänteet työpaikan taukotiloissa. Esitys Työelämän tutkimuspäivillä, 2.-3.11.2017, Tampereella.

Helisten, M. (2017). Participants’ use of multimodal resources for managing the initiation of intervening courses of action. Presentation at the 15th International Pragmatics Conference, 16.-21.7.2017, Belfast.

Siromaa, M. & Helisten, M. (2017). Practices and perceptions of colleague support in the staff break room: Promoting well-being at the workplace. Presentation at the XVI Finnish Conference of Conversation Analysis, 16.-17.2.2017, Jyväskylä.

Helisten, M. (2016). The multimodal accomplishment of activity suspensions and resumptions in interaction. Presentation at the 4th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction, 23.-25.11.2016, Oslo.

Siromaa, M. & Helisten, M. (2016). Verbal and bodily-visual practices of displaying solidarity and colleague support in the staff break room. Presentation at the 4th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction, 23.-25.11.2016, Oslo.

Siromaa, M. & Helisten, M. (2016). Resonoivat kielelliset ja keholliset käytänteet henkilökunnan taukotiloissa. Presentation at the XLIII Finnish Conference of Linguistics, 25.-27.5.2016, Oulu.

Helisten, M. (2015). The multimodal accomplishment of activity suspensions and resumptions in interaction. Presentation at CA Day, 14.12.2015, Loughborough (UK).

Sutinen, M. (2014). The coordination of multimodal resources in negotiating favourable conditions for resumption within multiactivity. Presentation at the 4th International Conference on Conversation Analysis (ICCA-14), 25.-29.6.2014, UCLA, Los Angeles.

Sutinen, M. (2012). Language, the body and features of the material world as resources for resuming prior activities in multiactivity settings. Presentation at the 6th International Conference on Multimodality, 22.-24.8.2012, London.

Research groups

  • COACT (Complexity of (inter)action and multimodal participation)

Projects

Interactional organisation of break-taking activities and social support in a changing workplace environment

Strategic research project of the University of OuluFocus institute: EudaimoniaFaculty: Humanities