Marjo Suhonen

Marjo Suhonen

PhD, Docent

University lecturer
Health administration science

Biography

76 peer reviewed papers at scientific publications. Leader of a research group, three post-doctoral researchers and seven PhD-students.

Research interests

 • Health care management and leadership
 • Projects
 • Change processes
 • Digitalisation
 • Integration

Databases

Social media

Scientific merits

Research groups

 • A member, Change processes in health care

Selected publications

 • Pirkola, Heidi; Rantakokko, Piia; Suhonen, Marjo (2016) Workplace spirituality in health care : an integrated review of the literature. - Journal of nursing management 24 (7), 859-868 . [Original]
 • Tiirinki, Hanna; Suhonen, Marjo; Lunkka, Nina; Turkki, Leena (2016) Diversiteetin kohtaaminen moniammatillisessa terveysalan johtamisessa. Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen. Syväjärvi, Antti; Pietiläinen, Ville. - Ei sarjaa/No series. Tampere. 103-146. [Original]
 • Komulainen, Hanna; Mertaniemi, Elisa; Lunkka, Nina; Jansson, Noora; Meriläinen, Merja; Wiik, Heikki; Suhonen, Marjo (2019) Persuasive speech in multi-professional change facilitation meetings : a rhetorical discourse analysis. - Journal of health organization and management 33 (4), 396-412 . [Original] [Self-archived]
 • Jansson, Noora; Lunkka, Nina; Suhonen, Marjo; Meriläinen, Merja, Wiik, Heikki (2019) The emergence of sensemaking through socio-material practices. - Journal of organizational change management online first, online first . [Original]
 • Lunkka, Nina; Pätsi, Jaana; Suhonen, Marjo (2017) Kerrottu tyytyväisyys, pettymys ja ärtymys sairaalan organisaatiomuutoksen kontekstissa - osastonhoitajien tunteet merkityksellistämisen prosessissa. - Hallinnon tutkimus 36, 170-185
 • Malila, Niina; Lunkka, Nina; Suhonen, Marjo (2018) Authentic leadership in healthcare : a scoping review. - Leadership in health services 31 (1), 129-146 . Original: [Original]
 • Ylitalo-Katajisto, Kirsti; Törmänen, Outi; Tiirinki, Hanna; Suhonen, Marjo (2018) Profiling Frequent Attenders to Social and Health C are Services from the Perspective of Knowledge-Based Management. - International Journal of Caring Sciences 11 (1), 371-378 . http://www.internationaljournalofcaringsciences.org/docs/42_yiltato_original_11_1.pdf. Self-archived: [Original] [Self-archived]
 • Ylitalo-Katajisto, Kirsti; Tiirinki, Hanna; Jokelainen, Jari; Suhonen, Marjo (2019) Individualised integration of social and health services for frequent attenders. - Journal of integrated care 27 (4), 316-327 . [Original]

Thesis supervisions

Nimikesuojattujen ja laillistettujen ammattihenkilöiden työnjako yliopistosairaalan muuttuvassa toimintaympäristössä, 2017.
 • The thesis explored division of labour between practical nurses and registered nurses in a university hospital.

Making sense of hospital change project actuality. 2018.
 • The thesis explored making sense of hospital change project actuality.

Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden yksilöity sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteen kokoaminen. 2019.
 • Individualised integration of social and health services for frequent attenders. The study identified customer profiles.