Pauliina Siitonen

Pauliina Siitonen

PhD

Postdoctoral researcher
Social interaction, conversation analysis

Research projects

HANS - Human Activity in Natural Settings: Nature as a site for mobility, interaction and socialization

Break -  Interactional organisation of break-taking activities and social support in a changing workplace environment

Research group

Selected publications

  • Siitonen, Pauliina; Keisanen, Tiina; Wahlberg, Karl-Erik (2017) How is family interaction analysed as a risk factor for schizophrenia? : A cross-method comparison. - Communication & Medicine 14 (1), 25-38 . [Original] [Self-archived]
  • Keisanen, Tiina; Rauniomaa, Mirka; Siitonen, Pauliina (2017) Transitions as sites of socialization in family interaction outdoors. - Learning, Culture and Social Interaction 14, 24-37 . [Original] [Self-archived]
  • Siitonen, Pauliina (2016) Ehdotukseen vastaaminen perheen vuorovaikutustestissä : keskustelunanalyyttinen näkökulma vuorovaikutukseen ja sen arviointiin. - Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora 139. Oulu. Artikkeliväitöskirja. 203. [Original]
  • Siitonen, Pauliina; Wahlberg, Karl-Erik (2015) Finnish particles mm, jaa and joo as responses to a proposal in negotiation activity. - Journal of pragmatics 75, 73-88 . [Original]
  • Siitonen, Pauliina; Wahlberg, Karl-Erik (2015) Ehdotukseen vastaaminen perheen psykologisessa vuorovaikutustestissä : toimintalinjasta poikkeavat ensivastaanotot. - Virittäjä 119 (4), 559–586 . [Original]