Riitta Kosunen

Riitta Kosunen

LicPhil

Lecturer

Biography

I work as a lecturer in Swedish language at the Faculty of Humanities in the University of Oulu. I am a member of the Northern Sociolinguistic Encounters research group, which consists of researchers of Fennistics, Nordic Philology and Sámi languages. My research interests lie primarily in multilingual language practises, such as code-switching and translanguaging, especially in written discourse. Translation and pedagogical communication are other research interests.

Research interests

 • Multilingual written communication
 • Code-switching
 • Translanguaging
 • Translation
 • Pedagogical communication

Databases

Selected publications

 • Kosunen, Riitta (2020) Foro till stugan igen : Om pluralböjning av verb i en privat dagbok från millennieskiftet 2000. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Svenskans beskrivning 37 : Förhandlingar vid trettiosjunde sammankomsten Åbo 8–10 maj 2019. Haapamäki, Saara; Forsman, Ludvig, Huldén, Linda. Svenskans beskrivning 37. 150-159. [Original] [Self-archived]
 • Kosunen, Riitta (2019) Kielet kohtaavat päiväkirjassa. Oulu kieliyhteisönä. Mantila, Harri; Saviniemi, Maija; Kunnas, Niina. - Tietolipas 261. Helsinki. 44-69
 • Kosunen, Riitta (2017) "En kort tripp till trottoaren som var full av första maj krääsää" Om kodväxling i en dagbok skriven av en person från en svensk språkö i Finland. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Svenskans beskrivning 35 : Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten Göteborg 11-13 maj 2016. Sköldberg, Emma; Andreasson, Maia; Adamsson Eryd, Henrietta; Lindahl, Filippa; Lindström, Sven; Prentice, Julia; Sandberg, Malin. Svenskans beskrivning 35. Göteborg. 121-133. [Original] [Self-archived]
 • Kosunen, Riitta (2016) Flerspråkighet i en dagbok skriven av en svenskspråkig uleåborgare. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Svenskan i Finland 16. Kolu, Jaana; Kuronen, Mikko; Palviainen, Åsa. Jyväskylä Studies in Humanities 298. Jyväskylä. 76-91. [Original]
 • Kosunen, Riitta; Lepistö, Kirsi; Saarijärvi, Anne; Tamminen, Birgitta (2015) Att studera nordisk filologi för första året : förväntningar och ambitioner. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Svenskan i Finland 15. Forsskåhl, Mona; Kivilehto, Marja; Koivisto, Johanna; Metsä, Pasi. Ei sarjaa/No series. Tampere. 173-193. [Original]
 • Kosunen, Riitta; Lepistö, Kirsi; Rossi, Paula (toim.) (2014) Svenskan i Finland. - Studia humaniora ouluensia 14. Oulu. [Original]
 • Kosunen Riitta (toim.) (2010) XVIII Kääntämisentutkimuksen päivät Oulussa 3.12.2009. - Studia humaniora ouluensia 11. Oulu, Oulun yliopisto. 107. [Original]
 • Kosunen Riitta (2009) Discussing course literature online: analysis of macro speech acts in an asynchronous computer conference. - ReCALL. An international journal on technologies and language learning Volume 21 (Issue 3), 337-351
 • Kosunen, Riitta (2006) Genrer och pedagogisk utveckling - funktioner för elektroniska diskussioner in en blandad lärmiljö. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Svenskan i Finland 9. Toim. V. Muittari & M. Rahkonen. Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen julkaisuja 1. Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto. 88-101
 • Kosunen, Riitta (2005) Översättning i språkutbildningen. Från översättning till etik. Red. P. Rossi. - Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora 64. Oulu, Oulun yliopisto. 97-102. [Original]
 • Kosunen, Riitta (2004) Opetuksen kehittäminen ja verkko-opetus genreteorian näkökulmasta. Minä ja kielitiede - soveltajan arki. Toim. P. Muikku-Werner & H. Stotesbury. - Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisuja - 62. Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto. 241-253
 • Kosunen, Riitta (2004) Kunskapsbygge genom elektronisk diskussion. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Svenskans beskrivning - Förhandlingar vid tjugosjätte sammankomsten för svenskans beskrivning. Uppsala den 25-26 oktober 2002. Red. B. Melander et al. Svenskans beskrivning 26. Mölnycke, Elanders Infologistics Väst. 163-171
 • Kosunen, Riitta & Suikkari, Kristiina (2003) Flerformsundervisning i text, diskurs och kommunikation - presentation och efarenheter av ett nätundervisningsprojekt. - Nordiska Språk . [Original]
 • Kosunen, Riitta (2003) Datorkonferens som kommunikationsform på en universitetskurs. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Svenskan i Finland 7. Red. I. Sorvali & P. Rossi. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora 49. Oulu, Oulun yliopisto. 59-72
 • Kosunen, Riitta & Tensing, Marianne (2001) Konsultatiivinen metodi työskentelymuotona ainelaitoksen käännöskurssilla. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Kääntämisentutkimuksen päivät Oulussa 12.12.2000. Toim. I. Sorvali. Meddelanden från institutionen för nordiska språk vid Uleåborgs universitet. Serie B 26. Oulu, Oulun yliopisto. 8-34
 • Kosunen, Riitta (2000) Översättning som sammanfattningsstrategi vid L2-sammanfattning. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Rapport från ASLA:s höstsymposium, Stockholm, 5-6 november 1998. Översättning och tolkning. Toim. B. E. Dimitrova. Uppsala, Universitetstryckeriet Ekonomikum. 195-205
 • Kosunen, Riitta (2000) Kieli, viestintä ja oppiminen dialogisena prosessina. Näkökulmia kieltenopettamiseen ja kääntämiseen. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Kääntämisentutkimuksen päivät Oulussa 15.12.1999. Toim. I. Sorvali. Meddelanden från institutionen för nordiska språk vid Uleåborgs universitet. Serie B 25. Oulu, Oulun yliopisto. 73-84