Tiina Räisänen

PhD

University Lecturer

Biography

I work as a University Lecturer (Linguistics and Discourse) in English, Faculty of Humanities at the University of Oulu. I teach basic, intermediate and advanced level courses. My research focuses on professional communication and discourse in various working life settings. In particular, I am interested in professionals as language learners and users and their trajectories of socialization in the global working life and knowledge economy.  

Research interests

 • professional communication and discourse
 • workplace interaction
 • intercultural communication
 • multilingualism in the workplace
 • English as a lingua franca
 • language and professional socialization
 • sociolinguistics
 • discourse studies
 • ethnography

Publications

Räisänen, T. & A. Kankaanranta. In press. The use of English as corporate language in global knowledge work over a 15-year business career. European Journal of International Management. DOI: 10.1504/EJIM.2020.10028833

Räisänen, T. 2020. The Use of Multimodal Resources by Technical Managers and Their Peers in Meetings Using English as the Business Lingua Franca. IEEE Transactions on Professional Communication, 63(2), 172–187, DOI: 10.1109/TPC.2020.2988759.

Räisänen, T. 2019. Discursive identity work and interculturality during blue-collar work practice abroad : Finnish engineering students as language learners and users. In Howard, Martin (Eds.) Study Abroad, Second Language Acquisition and Interculturality. Bristol: Multilingual Matters, 75-102. Pre-print version available at: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65359

Räisänen, T. 2019. Cultural knowledge as a resource in BELF interactions : a longitudinal ethnographic study of two managers in global business. Iperstoria, 13, 34-46. Open access: http://www.iperstoria.it/joomla/images/PDF/Numero_13/Monografica/saggi_mono_13/Räisänen_PDF.pdf

Räisänen, T. & Karjalainen, M. 2018. Monikielisyys ja viestintätaidot: työelämään siirtyneet diplomi-insinöörit ja tekniikan alan korkeakouluopiskelijat kielten oppijoina ja käyttäjinä [Multilingualism and communication skills: Master of Science graduates and engineering students as language learners and users]. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(2). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-huhtikuu-2018/monikielisyys-ja-viestintataidot-tyoelamaan-siirtyneet-diplomi-insinoorit-ja-tekniikan-alan-korkeakouluopiskelijat-kielten-oppijoina-ja-kayttajina

Räisänen, T. 2018. Translingual practices in global business – a longitudinal study of a professional communicative repertoire. In Mazzaferro, G. (ed.) Translanguaging as everyday practice. Springer, 149–174. DOI 10.1007/978-3-319-94851-5. Pre-print version available at: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60176

Räisänen, T. 2016. Finnish engineers’ trajectories of socialisation into global working life: from language learners to BELF users and the emergence of a Finnish way of speaking English. In F. Dervin & P. Holmes (eds.), The cultural and intercultural dimensions of English as a lingua franca, Multilingual Matters. 157–179. Pre-print version available at: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56761

Kankaanranta, A., Louhiala-Salminen, L. & Räisänen, T. 2015. Conceptualizing 'English' as a multifaceted resource in the strategic internal communication of MNCs. 9th International Workshop on Management & Language, Helsinki, Finland, 10-12 June, 2015. Groupe d'Études Management & Langage (GEM&L).

Räisänen, T. 2014. Haasteita ja onnistumisia – suomalaisen insinöörin ajan myötä rakentuva viestintärepertuaari [Challenges and successes – A Finnish engineer’s communicative repertoire construction over time]. Mutta, M., P. Lintunen, I. Ivaska & P. Peltonen (toim.) AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia nro 7.

Räisänen, T. 2014. Työelämän kielitaito kehittyy todellisissa tilanteissa. TEMPUS 2/2014, 12–13.

Räisänen, T. 2013. Professional communicative repertoires and trajectories of socialization into global working lifeJyväskylä Studies in Humanities 216, Jyväskylä. [PhD dissertation]

Blommaert, J., S. Leppänen, P. Pahta & T. Räisänen (eds.). 2012. Dangerous multilingualism: Northern perspectives on order, purity and normality, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Räisänen, T. 2012. Discourses of proficiency – endangering aspects of English in an individual’s biography of language use. In J. Blommaert, S. Leppänen, P. Pahta & T. Räisänen (eds.) Dangerous multilingualism: Northern perspectives on order, purity and normality, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 207–227.

Räisänen, T. 2012. Processes and practices of enregisterment of business English, participation and power in a multilingual workplace. Sociolinguistic Studies 6(2), 309–331.

Leppänen, S., A. Pitkänen-Huhta, T. Nikula, S. Kytölä, T. Törmäkangas, K. Nissinen, L. Kääntä, T. Räisänen, M. Laitinen, P. Pahta, H. Koskela, S. Lähdesmäki & H. Jousmäki. 2011. National survey on the English language in Finland: Uses, meanings and attitudes. Studies of Variation, Contacts and Change in English 5. Available at: http://www.helsinki.fi/varieng/series/volumes/05/

Räisänen, T. 2011. Tutkimustuloksia työelämän viestintätaidoista insinöörinäkökulmasta [Research findings on working life communication skills from the engineer's perspective]. Kieli, koulutus ja yhteiskunta online journal, November-December theme number on working life language skills. Available at: http://www.kieliverkosto.fi/article/tutkimustuloksia-tyoelaman-viestintataidoista-insinoorinakokulmasta/

Virkkula-Räisänen, T. 2010. Linguistic repertoires and semiotic resources in interaction: A Finnish manager as a mediator in a multilingual meeting. International Journal of Business Communication 47 (4), Special issue Language matters: Corporate language in international business operations, 505–531.

Virkkula, T. & T. Nikula. 2010. Identity construction in ELF contexts: a case study of Finnish engineering students working in Germany. International Journal of Applied Linguistics 20 (2), 251–273.

Leppänen, S., A. Pitkänen-Huhta, T. Nikula, S. Kytölä, T. Törmäkangas, K. Nissinen, L. Kääntä, T. Virkkula, M. Laitinen, P. Pahta, H. Koskela, S. Lähdesmäki & H. Jousmäki. 2009. Kansallinen kyselytutkimus englannin kielestä Suomessa: Käyttö, merkitys ja asenteet. University of Jyväskylä: Jyväskylä Studies in Humanities 132.

Virkkula, T. 2008. Työntekijöiden kokemuksia englannista yritysmaailman yhteisenä kielenä [Professionals’ views on English as the shared language in business world]. In Sirpa Leppänen, Tarja Nikula & Leila Kääntä (eds) Kolmas kotimainen. Lähikuvia englannin käytöstä Suomessa. Tietolipas 224. Helsinki: SKS, 382–420.

Research projects

Translingual communication practices in global business (GloBus), GenZ pilot funding, spring 2021

University students’ experiences in participating in online lectures during the COVID-19 pandemic

Research visits

 • Södertörn University, Stockholm, Work Migration and Multilingualism workshop
  28.8.2019 to 29.8.2019