Tiina Räisänen

PhD

University Lecturer

Biography

I work as a University Lecturer (Linguistics and Discourse) in English Philology, Faculty of Humanities at the University of Oulu. I teach basic, intermediate and advanced level courses. My research focuses on professional communication and discourse in various working life settings. In particular, I am interested in professionals as language learners and users and their trajectories of socialization in the global working life and knowledge economy.  

Research interests

 • professional communication and discourse
 • workplace interaction
 • intercultural communication
 • multilingualism in the workplace
 • English as a lingua franca
 • language and professional socialization
 • sociolinguistics
 • discourse studies
 • ethnography

Publications

Räisänen, T. 2019. Discursive identity work and interculturality during blue-collar work practice abroad : Finnish engineering students as language learners and users. In Howard, Martin (Eds.) Study Abroad, Second Language Acquisition and Interculturality. Bristol: Multilingual Matters, 75-102. Pre-print version available at: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65359

Räisänen, T. 2019. Cultural knowledge as a resource in BELF interactions : a longitudinal ethnographic study of two managers in global business. Iperstoria, 13, 34-46. Open access: http://www.iperstoria.it/joomla/images/PDF/Numero_13/Monografica/saggi_mono_13/Räisänen_PDF.pdf

Räisänen, T. & Karjalainen, M. 2018. Monikielisyys ja viestintätaidot: työelämään siirtyneet diplomi-insinöörit ja tekniikan alan korkeakouluopiskelijat kielten oppijoina ja käyttäjinä [Multilingualism and communication skills: Master of Science graduates and engineering students as language learners and users]. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(2). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-huhtikuu-2018/monikielisyys-ja-viestintataidot-tyoelamaan-siirtyneet-diplomi-insinoorit-ja-tekniikan-alan-korkeakouluopiskelijat-kielten-oppijoina-ja-kayttajina

Räisänen, T. 2018. Translingual practices in global business – a longitudinal study of a professional communicative repertoire. In Mazzaferro, G. (ed.) Translanguaging as everyday practice. Springer, 149–174. DOI 10.1007/978-3-319-94851-5.

Räisänen, T. 2016. Finnish engineers’ trajectories of socialisation into global working life: from language learners to BELF users and the emergence of a Finnish way of speaking English. In F. Dervin & P. Holmes (eds.), The cultural and intercultural dimensions of English as a lingua franca, Multilingual Matters. 157–179.

Kankaanranta, A., Louhiala-Salminen, L. & Räisänen, T. 2015. Conceptualizing 'English' as a multifaceted resource in the strategic internal communication of MNCs. 9th International Workshop on Management & Language, Helsinki, Finland, 10-12 June, 2015. Groupe d'Études Management & Langage (GEM&L).

Räisänen, T. 2014. Haasteita ja onnistumisia – suomalaisen insinöörin ajan myötä rakentuva viestintärepertuaari [Challenges and successes – A Finnish engineer’s communicative repertoire construction over time]. Mutta, M., P. Lintunen, I. Ivaska & P. Peltonen (toim.) AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia nro 7.

Räisänen, T. 2014. Työelämän kielitaito kehittyy todellisissa tilanteissa. TEMPUS 2/2014, 12–13.

Räisänen, T. 2013. Professional communicative repertoires and trajectories of socialization into global working lifeJyväskylä Studies in Humanities 216, Jyväskylä. [PhD dissertation]

Blommaert, J., S. Leppänen, P. Pahta & T. Räisänen (eds.). 2012. Dangerous multilingualism: Northern perspectives on order, purity and normality, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Räisänen, T. 2012. Discourses of proficiency – endangering aspects of English in an individual’s biography of language use. In J. Blommaert, S. Leppänen, P. Pahta & T. Räisänen (eds.) Dangerous multilingualism: Northern perspectives on order, purity and normality, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 207–227.

Räisänen, T. 2012. Processes and practices of enregisterment of business English, participation and power in a multilingual workplace. Sociolinguistic Studies 6(2), 309–331.

Leppänen, S., A. Pitkänen-Huhta, T. Nikula, S. Kytölä, T. Törmäkangas, K. Nissinen, L. Kääntä, T. Räisänen, M. Laitinen, P. Pahta, H. Koskela, S. Lähdesmäki & H. Jousmäki. 2011. National survey on the English language in Finland: Uses, meanings and attitudes. Studies of Variation, Contacts and Change in English 5. Available at: http://www.helsinki.fi/varieng/series/volumes/05/

Räisänen, T. 2011. Tutkimustuloksia työelämän viestintätaidoista insinöörinäkökulmasta [Research findings on working life communication skills from the engineer's perspective]. Kieli, koulutus ja yhteiskunta online journal, November-December theme number on working life language skills. Available at: http://www.kieliverkosto.fi/article/tutkimustuloksia-tyoelaman-viestintataidoista-insinoorinakokulmasta/

Virkkula-Räisänen, T. 2010. Linguistic repertoires and semiotic resources in interaction: A Finnish manager as a mediator in a multilingual meeting. International Journal of Business Communication 47 (4), Special issue Language matters: Corporate language in international business operations, 505–531.

Virkkula, T. & T. Nikula. 2010. Identity construction in ELF contexts: a case study of Finnish engineering students working in Germany. International Journal of Applied Linguistics 20 (2), 251–273.

Leppänen, S., A. Pitkänen-Huhta, T. Nikula, S. Kytölä, T. Törmäkangas, K. Nissinen, L. Kääntä, T. Virkkula, M. Laitinen, P. Pahta, H. Koskela, S. Lähdesmäki & H. Jousmäki. 2009. Kansallinen kyselytutkimus englannin kielestä Suomessa: Käyttö, merkitys ja asenteet. University of Jyväskylä: Jyväskylä Studies in Humanities 132.

Virkkula, T. 2008. Työntekijöiden kokemuksia englannista yritysmaailman yhteisenä kielenä [Professionals’ views on English as the shared language in business world]. In Sirpa Leppänen, Tarja Nikula & Leila Kääntä (eds) Kolmas kotimainen. Lähikuvia englannin käytöstä Suomessa. Tietolipas 224. Helsinki: SKS, 382–420.

Research visits

 • Södertörn University, Stockholm, Work Migration and Multilingualism workshop
  28.8.2019 to 29.8.2019