Urkund

Mitä on plagiointi?
plagioida = esittää toisen tekijän tekstiä, musiikkia tm. taiteellista t. tieteellistä tuotantoa omanaan, varastaa. (Lähde: Kielitoimiston sanakirja © Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy.)

Mikä on Urkund?
Urkund on tekstien vertailuohjelma mahdollisen plagioinnin tunnistamiseksi.

Help desk

support(at)urkund.com (kysy englanniksi; in English)

urkund(at)oulu.fi (käyttäjätunnukset yms.)

Tärkeää asiaa Urkundin käytöstä:

 • Työn voi lähettää eli tallentaa Urkundiin vain yksinomainen tekijänoikeuden haltija.
 • Työn lähettämiseen tarvitaan Oulun yliopiston opiskelijan tai henkilökunnan käyttäjätunnus.
 • Urkund-analyysin vastaanottamiseen tarvitaan Oulun yliopiston henkilökunnan käyttäjätunnus. Opiskelija ei voi itsenäisesti käyttää Urkundia.
 • Työ lähetetään Urkundiin tämän sivuston Työn lähettäminen -lomakkeella tai opinnäytteiden syöttöjärjestelmän Laturin kautta.
 • Kaikki Urkundiin lähetetyt työt tallentuvat Urkundiin.
 • Kaikki Urkundiin lähetetyt eli tallennetut työt ovat jatkossa Urkundin arkistossa vertailumateriaalina.
 • Kaikkia Urkundiin lähetettäviä töitä verrataan kaikkiin aikaisemmin Urkundiin lähetettyihin töihin eli Urkundin koko arkistoon sekä Internet-aineistoon ja Urkundin yhteistyökumppaneiden suojattuihin tietokantoihin.
 • Urkundiin tallennetut työt eivät ole julkisesti saatavissa, mutta analyysissä on linkki vastaavuuden sisältävään arkistodokumenttiin, ellei työn lähettäjä ole sitä kieltänyt (Exempt document).
 • Dokumentteja ei voi etsiä Urkund-järjestelmästä.
 • Urkundista ei voi itse poistaa sinne tallennettua työtä. Jos Urkundista halutaan kokonaan pois jokin sinne lähetetty työ, opettajan pitää ilmoittaa Urkundin omaan asiakastukeen support(at)urkund.com työn diaarinumero (D-jotakin).
 • Aikaisemmin lähetetyt versiot voidaan analyysissä deaktivoida vertailtavien lähteiden listalta.

Urkund-prosessi on esitelty sivuilla:

Väitöskirjat

 • Oulun yliopiston tutkijakoulu (UniOGS) suosittelee, että kaikki väitöskirjat tarkistetaan Urkund-järjestelmässä. (Oulun yliopiston tutkijakoulun päätös pöytäkirjassa 6/2014: avattavissa vain yliopiston verkossa.)
 • Urkundiin lähetetään vain yhteenveto-osa ilman lähdeluetteloa, ei osajulkaisuja eli artikkeleita.
 • Oulun yliopiston henkilökuntaan kuuluva ohjaaja voi lähettää yliopiston ulkopuolisen tohtorikoulutettavan työn tohtorikoulutettavan suostumuksella Urkund-tarkistukseen.
 • Oulun yliopiston henkilökuntaan kuuluva ohjaaja voi lähettää Urkund-analyysin yliopiston ulkopuoliselle ohjaajalle sähköpostitse tai Share analysis -toiminnolla Urkundissa.
 • Lisätietoa: http://www.oulu.fi/tutkijakoulu/vaitoskirja.

 Kandivaiheen ja maisterivaiheen lopputyöt

Esseet, raportit ym. kurssityöt

 • Opettajat voivat käyttää Urkund-tietojärjestelmää omilla kursseillaan ja suositella opiskelijoita käyttämään Urkund-tarkistusta. Samalla opettaja myös ohjaa opiskelijaa lähdeviitteiden merkitsemiseen sekä korkeatasoisen tieteellisen käytännön perusteisiin.
 • Analyysiosoite on Oulun yliopistossa muotoa: yliopistontunnus.oulu[at]analysis.urkund.com. 

Henkilökunnan omat työt

 • Opettajat ja tutkijat voivat käyttää Urkundia myös omien töidensä tarkistukseen, kunhan heillä on työhön yksinomaiset tekijänoikeudet. Tarkistuksen voi tehdä myös takautuvasti, jolloin nähdään onko omaa työtä plagioitu.