Opettaja / Analyysin vastaanottaja

Ennen työn lähettämistä Urkundiin:

  • Mikäli opiskelija kieltäytyy lähettämästä työtään Urkund-tarkistukseen, tarkistetaan se opettajan toimesta ilman Urkund-tarkistusta (Koulutusneuvoston päätös B3/2010; avattavissa vain yliopiston verkossa).
  • Ennen Urkundin käyttöönottoa opettajan eli analyysin vastaanottajan pitää anoa käyttöoikeutta. Käyttöoikeuden saamisen jälkeen opettajan nimi ilmestyy opiskelijan Työn lähettäminen -sivun Opettaja-listaan. Tämä tehdään vain kerran.
  • Työn lähettämiseen tarvitaan Oulun yliopiston opiskelijan tai henkilökunnan käyttäjätunnus.
  • Urkund-analyysin vastaanottamiseen tarvitaan Oulun yliopiston henkilökunnan käyttäjätunnus.

Urkund-analyysin vaiheet

1. Työ lähetetään eli tallennetaan Urkundiin tämän sivuston Työn lähettäminen -linkin tai opinnäytteiden syöttöjärjestelmän Laturin kautta. Ennen työn lataamista tulee lukea ja hyväksyä sopimusteksti. Opettaja-valikosta valitaan "opettaja" eli Urkund-analyysin vastaanottaja.

2. Urkund lähettää lähettäjälle vahvistussähköpostin.

3. Urkund käsittelee työn yleensä muutamassa tunnissa. Analyysin valmistuttua lähetetään siitä raportti "opettajan" eli analyysin vastaanottajan sähköpostiin.

4. Raportti sisältää linkin analyysiin, josta voi tutkia mahdollisia yhtäläisyyksiä tarkemmin. Arvion mahdollisten yhtäläisyyksien merkityksestä tekee opettaja. 

  • Analyysissä analysoitava dokumentti sijoittuu näyttöruudun vasemmalle puolelle ja lähdemateriaalit oikealle. Kummallakin puolella on tekstissä selkeät merkinnät, jotka kertovat, mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Vertaamalla dokumentin osoitettuja tekstiosioita löytyneisiin lähteisiin, saa tietoa, jonka perusteella pystyy päättämään, kuinka tapauksessa jatketaan. Urkund-järjestelmä ei kerro miten viitteet olisi pitänyt tehdä.
  • Urkund-analyysinäkymässä löytyneiden lähteiden (vastaavuuksia sisältävät dokumentit) listalta voi deaktivoida vertailtavia lähteitä, esim. aikaisemmat versiot samasta työstä, lähdeviittaukset kunnossa tms.
  • Opiskelijalla on oikeus pyytää opettajalta mahdollisuutta tutustua analyysiin.
  • Urkundin analyysiohje (in English).

Laturiin ja Urkundiin liittyviä ohjeita löytyy Opinnäyteoppaasta.

Viimeksi päivitetty: 25.11.2020