Opiskelija / Dokumentin lähettäjä

Ennen työn lähettämistä Urkundiin:

  • Ennen Urkundin käyttöönottoa opettajan eli Urkund-analyysin vastaanottajan pitää anoa käyttöoikeutta. Käyttöoikeuden saamisen jälkeen opettajan nimi ilmestyy opiskelijan Työn lähettäminen -sivun Opettaja-valikkoon. Tämä tehdään vain kerran.
  • Sallitut tekstin tiedostomuodot.
  • Urkundiin saa lähettää vain sellaisia töitä, joihin itsellä on täydet tekijänoikeudet.
  • Työn lähettämiseen tarvitaan Oulun yliopiston opiskelijan tai henkilökunnan käyttäjätunnus.

Urkund-analyysin vaiheet

1. Työ lähetetään Urkundiin tämän sivuston Työn lähettäminen -linkin, opinnäytteiden syöttöjärjestelmän Laturin tai Moodlen Tehtävä-aktiviteetin kautta. Ennen työn lataamista tulee lukea ja hyväksyä sopimusteksti. Opettaja-valikosta valitaan "opettaja" eli Urkund-analyysin vastaanottaja.

2. Urkund lähettää vahvistussähköpostin, jossa voi kieltää työn näkymisen ja tiedoston avaamisen muiden Urkundia käyttävien oppilaitosten analyyseissä (Exempt document). Kiellon jälkeenkin työ on Urkundin arkistossa vertailumateriaalina, mutta työn tiedosto on avattavissa vain Oulun yliopistosta lähetettyjen töiden analyyseissä. Urkund vertaa tekstiä julkisten www-sivujen lisäksi Urkundiin tallennettuihin dokumentteihin (arkisto) ja yhteistyökumppaneiden suojattuihin tietokantoihin.

3. Urkund käsittelee työn yleensä muutamassa tunnissa. Analyysin valmistuttua lähetetään siitä raportti "opettajan" eli analyysin vastaanottajan sähköpostiin. Raportti sisältää linkin analyysiin, josta voi tutkia mahdollisia yhtäläisyyksiä tarkemmin. Arvion mahdollisten yhtäläisyyksien merkityksestä tekee opettaja. Opiskelijalla on oikeus pyytää opettajalta mahdollisuutta tutustua analyysiin.

Laturiin ja Urkundiin liittyviä ohjeita löytyy Opinnäyteoppaasta.

Viimeksi päivitetty: 2.3.2020