Valtio-oppi

 

Tiedote opiskelijoille:

VALTIO-OPIN OPETUS JA TENTTIMINEN PÄÄTTYY HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA

Valtio-opissa ei tarjota enää opetusta syksystä 2018 alkaen. Valtio-opin opinnot lukuvuotena 2017-2018 (tai sitä ennen) aloittaneilla opiskelijoilla on yhden lukuvuoden siirtymäaika suorittaa aloittamansa valtio-opin opinnot loppuun (lukuvuosi 2018-2019). 1.8.2018 alkaen valtio-opin opintoja ei ole enää mahdollista aloittaa. 

Kevätlukukauden 2019 jälkeen valtio-opin perusopintoja ja tieteenala I -opintoja ei voi enää tenttiä Tampereen yliopistoon. 

Humanistisen tiedekunnan historiatieteiden oppiaine aloittaa yhteistyön Lapin yliopiston politiikkatieteiden oppiaineen kanssa syyslukukauden 2018 aikana. Lapin yliopistosta ostetaan 25 opintopisteen laajuinen politiikkatieteiden kokonaisuus, jonka historian ja yhteiskuntaopin opettajiksi opiskelevat voivat liittää osaksi yhteiskuntaopin opintojaan. Politiikkatieteiden opinnot aloitetaan syyslukukaudella johdantokurssilla, ks. lisätietoa politiikkatieteiden opinto-oppaasta (opetus) .

 

HUOM! VIIMEINEN JOHDANTOKURSSIN LUENTOUUSINTA 28.11.2018

Jakson 700733P Valtio-opin johdantokurssin luento-osuudesta (2 op) järjestetään ylimääräinen ja viimeinen tentti keskiviikkona 28.11.2018 (klo 16.15-19.15). Tentaattori: Mikko Lahtinen

Tenttiin ilmoittaudutaan WebOodissa 10 päivää ennen tenttiä.

Jos johdantokurssin teos (Heywood, 3 op) on vielä suorittamatta, sen voi tenttiä samassa yhteydessä.