Opinnot

Tiedote opiskelijoille:

VALTIO-OPIN OPETUS JA TENTTIMINEN PÄÄTTYY HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA

Valtio-opissa ei tarjota enää opetusta syksystä 2018 alkaen. Valtio-opin opinnot lukuvuotena 2017-2018 (tai sitä ennen) aloittaneilla opiskelijoilla on yhden lukuvuoden siirtymäaika suorittaa aloittamansa valtio-opin opinnot loppuun (lukuvuosi 2018-2019). 1.8.2018 alkaen valtio-opin opintoja ei ole enää mahdollista aloittaa. 

Kevätlukukauden 2019 jälkeen valtio-opin perusopintoja ja tieteenala I -opintoja ei voi enää tenttiä Tampereen yliopistoon. Viimeinen tentti järjestetään 8.5.2019, esseitä otetaan vastaan 31.5.2019 saakka.

Humanistisen tiedekunnan historiatieteiden oppiaine aloittaa yhteistyön Lapin yliopiston politiikkatieteiden oppiaineen kanssa syyslukukauden 2018 aikana. Lapin yliopistosta ostetaan 25 opintopisteen laajuinen politiikkatieteiden kokonaisuus, jonka historian ja yhteiskuntaopin opettajiksi opiskelevat voivat liittää osaksi yhteiskuntaopin opintojaan. Politiikkatieteiden opinnot aloitetaan syyslukukaudella johdantokurssilla, jonka ajoitus ilmoitetaan myöhemmin.

 

***

SYYSLUKUKAUSI 2018

HUOM! VIIMEINEN JOHDANTOKURSSIN LUENTOUUSINTA 28.11.2018

Jakson 700733P Valtio-opin johdantokurssin luento-osuudesta (2 op) järjestetään ylimääräinen ja viimeinen tentti keskiviikkona 28.11.2018 (klo 16.15-19.15). Tentaattori: Mikko Lahtinen

Tenttiin ilmoittaudutaan WebOodissa 10 päivää ennen tenttiä.

Jos johdantokurssin teos (Heywood, 3 op) on vielä suorittamatta, sen voi tenttiä samassa yhteydessä.

*****

Syyslukukaudella 2018 järjestetään Scandinavian Studies -ohjelmaan kuuluva luento "Finnish Political System"  (2 op tai 5 op). Valtio-opin opinnot lukuvuotena 2017-2018 tai sitä ennen aloittaneet opiskelijat voivat suorittaa ko. luennon ja korvata sillä valtio-opin jakson 700723P tai 700728A.

Luennon opetuskieli on englanti.

luennot: 18 h, kurssi järjestetään kolmen päivän intensiivikurssina 8.-10.10.2018

  • ma 8.10. klo 14.15-18.00, sali SÄ118
  • ti 9.10. klo 10.15-17.00, sali HU106
  • ke 10.10. klo 10.15-17.00, sali KTK112
  • opettaja: professori Tapio Raunio (Tampereen yliopisto / Johtamiskorkeakoulu)
  • luennolla voi korvata joko 700723P Poliittiset järjestelmät -jaksosta teoksen Arter, Scandinavian Politics Today (2 op) tai 700728A Poliittiset instituutiot ja prosessit- jaksosta teoksen Held, Models of Democracy (2 op)

Luennon lisäksi opiskelija voi suorittaa 3 op:n täydentävän tehtävän ja korvata koko 5 op:n jakson.

Ilmoittautuminen:

  • maanantaihin 1.10.2018 mennessä sähköpostitse: oili.sievola(at)oulu.fi
  • ilmoita viestissäsi nimi, opiskelijanumero, pääaine/tiedekunta sekä kumman valtio-opin teoksen haluat korvata luennolla

LUENTOMATERIAALI (pdf)

 

KEVÄTLUKUKAUSI 2019

Ei kontaktiopetusta, opinnot suoritetaan kirjatentteinä tai esseinä. Viimeinen valtio-opin tenttipäivä 8.5.2019, esseitä otetaan vastaan 31.5.2018 saakka.

Viimeksi päivitetty: 21.4.2019