Uutiset

8.4.2020 Uutinen

Kalimenjoessa runsas rauta heikentää voimakkaasti veden laatua

https://www.oulu.fi/yliopisto/uutiset/kalimenjoessa-runsas-rauta-heikentaa-voimakkaast

19.6.2019 Uutinen

Featured catchment series: The North will rise again!

New blog at EGU hydrology webpages:

20.5.2019 Uutinen

Large-scale changes in Arctic freshwaters. New policy brief by #UniOulu

Large-scale changes in Arctic freshwaters.

28.1.2019 Uutinen

RaMiKo project has received funding the from ERDF program!

Great news!

RaMiKo project has received funding ( 250 000€) from the ERDF program!

The new project will investigate the removal of nutrients and microplastics in wetlands purifying sewage water in cold climate regions. The project will make use of our research group's extensively know-how in wetland processes as well as purposely designed and built pilot systems and monitoring data from a number of study sites!

17.12.2018 Uutinen

Justice Akanegbu, Public Defence, 18.12.2018

Title: Development of a precipitation index-based conceptual model to overcome sparse data barriers in runoff prediction in cold climate Time: 18.12.2018 12:00

4.12.2018 Uutinen

WATERPEAT – a new 1,1 M€ project funded on peatland water management

WATERPEAT – a new 1,1 M€ project funded on peatland water management

4.12.2018 Uutinen

Nasim Fazel Modares, Public defence, 28.11.2018

Ilmastonmuutoksen ja maankäytön muutosten vaikutukset Urmiajärven kuivumiseenThe role of climate and land use change in Lake Urmia desiccation

4.12.2018 Uutinen

Elina Isokangas, Public Defence, 3.10.2018

Luonnolliset merkkiaineet boreaalisten ekosysteemien pohjavesiriippuvuuden määrittämisessä

30.11.2018 Uutinen

Maa- ja vesitekniikan tuelta 330000 euroa vesi- ja ympäristötekniikan tutkimuksen tukemiseen Oulun yliopistossa

Maa- ja vesitekniikan tuelta 330000 euroa vesi- ja ympäristötekniikan tutkimuksen tukemiseen Oulun yliopistossa

27.9.2018 Uutinen

Rivers are a significant source of greenhouse gas emissions in Arctic areas

Rivers in Arctic areas constitute a significant source of greenhouse gas emissions, and especially of carbon dioxide emissions. An international research project has found that the amount of carbon being released from rivers into the atmosphere is larger than previously estimated in the world’s most extensive peat regions in Western Siberia. As the climate warms up, the melting permafrost exposes the huge peat areas in the region, and the organic carbon within this peat can then escape into the atmosphere and accelerate climate change.

27.9.2018 Uutinen

Uutta tietoa luonnonmateriaalien hyödyntämisestä jätevesien puhdistamisessa

Oululaisten ympäristötutkijoiden toteuttama ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittama tutkimushanke ”Metallipitoisten hulevesien ja käsiteltyjen jätevesien puhdistustehokkuuden parantaminen luonnonmateriaaleilla” antaa uutta tietoa luonnonmateriaalien käytöstä jätevesien puhdistamisessa.

4.6.2018 Uutinen

Meseret Menberu, Public Defence, 8.6.2018

Title: Hydrology of peat-dominated headwater catchments: theories and empirical analysis of the impacts of anthropogenic disturbance Time: 8.6.2018 12:00

13.3.2018 Uutinen

Typen ja raskasmetallien puhdistukseen vesistä uusia passiiviratkaisuja

Uudenlaisia passiivisia hybridiratkaisuja typen ja raskasmetallien puhdistamiseen arktisista valumavesistä kehitetään Oulun yliopiston Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikön, Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikön ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä uudessa hankkeessa. Passiiviset hybridiratkaisut muodostuvat erilaisista puhdistusyksiköistä, esimerkiksi sammalaltaista, bioreaktoreista ja kosteikoista, jotka eivät vaadi energiaa.

2.5.2017 Uutinen

Uusi menetelmä suon pohjavesiriippuvuuden selvittämiseen

Uusi menetelmä suon pohjavesiriippuvuuden selvittämiseen  

4.4.2017 Uutinen

Is the use of hydropower as intermittent energy source homogenizing our river flows?

Is the use of hydropower as intermittent energy source homogenizing our river flows?

17.3.2017 Uutinen

Riku Eskelinen, Public Defence, 24.3.2017

Riku Eskelinen, Public Defence, 24.3.2017 Aihe: Vesienhallintaa turvemailla Title:Runoff generation and load estimation in drained peatland areas

25.1.2017 Uutinen

Pirkko Mustamo , Public Defence, 27.1.2017

 Pirkko Mustamo , Public Defence, 27.1.2017 Aihe: Kasvihuonekaasuvuot ojitetuilta turvemailta: eri maankäyttöjen ja alueen hydrologisten piirteiden vertailu

25.1.2017 Uutinen

Shähram Mohammadighavam, Public Defence, 25.1.2017

 Shähram Mohammadighavam, Public Defence, 25.1.2017

9.1.2017 Uutinen

New Nordic BIOWATER centre of excellence studies the effects bioeconomy has on water systems

There will be three new centres of excellence related to studying and developing bioeconomy in the Nordic countries.

19.12.2016 Uutinen

Ehsan Hassani Nezhad Gashti, Public Defence, 9.12.2016

Ehsan Hassani Nezhad Gashti,  Public Defence, 9.12.2016 Aihe:Kuinka hyödyntää maaperän lämpöenergia käyttämällä maahan yhteydessä olevia rakenteita

31.10.2016 Uutinen

Purokunnostuksen vaikutukset riippuvat kunnostusmenetelmästä

http://www.oulu.fi/yliopisto/node/42980