Uusi julkaisu SYKE 23/2015: Turvetuotannon vesistökuormituksen muodostuminen ja sen hallintamahdollisuuksia – Sulka -hankkeen loppuraportti

Suomen ympäristökeskuksen raportteja 23/2015

 

Turvetuotannon vesistökuormituksen muodostuminen ja sen hallintamahdollisuuksia

Sulka hankkeen loppuraportti

 

Anssi Karppinen ja Heini Postila (toim.)

 

linkki dokumenttiin:

http://hdl.handle.net/10138/155350

 

Turvetuotantoalueella syntyvän kuormituksen suuruuteen vaikuttavat monet tekijät, mm. maaperän ominaisuudet, kuten turpeen maatuneisuusaste ja valunnan suuruus. Syntyvää kuormitusta vähennetään mm. pintavalutuskenttien ja kemiallisen vesienkäsittelyn avulla. Tässä työssä on käyty läpi 1) kevättulvien ja rankkasateiden aiheuttamia virtaamia ja niiden aikaista vesienhallintaa, 2) turvetuotantoalueella muodostuvaan kuormitukseen vaikuttavia tekijöitä, 3) pintavalutuskenttien tehokkuutta ja vaikutusta veden laatuun ja niiden tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä 4) kemiallisen vesienkäsittelyn toimivuutta, vaikutusta käsiteltävän veden laatuun ja kehittämismahdollisuuksia.

SulKa-hankkeen toteuttajina vuosina 2011-2014 ovat toimineet Suomen ympäristökeskuksen Oulun toimipaikka ja Oulun yliopiston Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä. Hankkeen rahoituksesta on vastannut Vapo Oy.

Viimeksi päivitetty: 16.6.2015