Purokunnostuksen vaikutukset riippuvat kunnostusmenetelmästä