Maa- ja vesitekniikan tuelta 330000 euroa vesi- ja ympäristötekniikan tutkimuksen tukemiseen Oulun yliopistossa

Maa- ja vesitekniikan tuelta 330000 euroa vesi- ja ympäristötekniikan tutkimuksen tukemiseen Oulun yliopistossa

Maa- ja vesitekniikan tuki ry. on vuonna 2018 myöntänyt apurahoja yhteensä 331 000 euroa Oulun yliopiston Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikölle sekä yksikössä työskenteleville tutkijoille. Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö koostuu 30 tutkijasta, joiden tutkimusalat ovat hydrologia, vesitalous, vesihuolto ja ympäristötekniikka.

Varat kohdistetaan vesi- ja ympäristötekniikan tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen tukemiseen. Tuetut hankkeet olivat:

  • HydArk - Arkistojen unohdetut hydrologiset aarteet
  • Ympäristötutkimuksen superkeskittymä Pallas – arktisen hydrologian uusi tutkimusalue
  • Ravinteiden ja mikromuovien poistaminen puhdistetuista jätevesistä kylmän ilmaston kosteikoilla (RaMiKo)
  • Bioengineering of systems for the removal of selected micropollutants under cold climate conditions in small-scale wastewater treatment systems (BioAug)

Maa- ja vesitekniikan tuelta saatiin rahoitusta myös kolmen tohtorikoulutettavan väitöstutkimuksen tukemiseen liittyen lumihydrologiaan, pohjavesikartoitukseen ja kaupunkihydrologiaan, matka-apurahoitusta sekä tukea ISCORD 2019 ”Cold Regions Development” symposiumin järjestämiseen Oulussa 17-19 Kesäkuuta (https://www.ril.fi/en/events/iscord-2019.html).

Viimeksi päivitetty: 3.12.2018