Geotekniset ominaisuudet

Geotekniset perusominaisuudet

Palvelussa määritetään näytteen rakeisuus, kosteus- ja tuhkapitoisuus sekä arvioidaan maaperäluokka

Näyte on maaperänäyte (tai teollisuuden sivutuote erillisen tarjouksen mukaisesti)

Asiakas saa teknisen raportin materiaalin käyttökelpoisuudesta

Palvelun hinta on 390 € / näyte

Palvelun toimitusaika on 2 vko

Lisäpalvelut:

 • Näytteenotto asiakkaan puolesta
 • Vaarallisen jätteen hävitys (saastunut maaperä)
 • Puristus-, painuma- ja lujuuskoe

 

Rasialeikkauskoe

Palvelussa selvitetään kuinka hyvin materiaali vastustaa liikettä ja kuormitusta määrittämällä näytteen kitkakulma ja koheesio kuormituksessa

Näyte on maaperänäyte tai teollisuuden sivutuote, jolle asiakas määrittelee tiiveystavoitteen ja vesipitoisuuden

Rasialeikkauskoe tehdään kolmella eri kuormitustilalla (esim. 25, 50 ja 100 kPa)

Asiakas saa teknisen raportin materiaalin soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen

Palvelun hinta on 800 € / näyte

Palvelun toimitusaika on 1-2 kk

Lisäpalvelut:

 • Näytteenotto asiakkaan puolesta
 • Vaarallisen jätteen hävitys (sivutuote tai saastunut maaperä)
 • Lisäkuormitus 200 € / paine

 

Proctor-koe

Palvelussa määritetään materiaalin maksimikuivatiheys ja optimivesipitoisuus

Näyte on maaperänäyte tai teollisuuden sivutuote

Koe (ns. parannettu Proctor-menetelmä) suoritetaan neljällä vesipitoisuudella

Asiakas saa teknisen raportin koetuloksista

Palvelun hinta on 600 € / näyte

Palvelun toimitusaika on 1 kk

Lisäpalvelut:

 • Lisävesipitoisuus 100 €

 

Routimiskäyttäytyminen

Palvelussa simuloidaan materiaalin (esim. maaperä tai sivutuote) routimista jäädyttämällä materiaalinäytettä pinnalta ja kosteuttamalla pohjasta

Koe edellyttää tiedon Geoteknisistä perusominaisuuksista ja asiakas määrittelee materiaalin tavoitetiiveyden ja -kosteuden

Näytteestä mitataan kahden routanousukokeen aikana lämpötila eri kerroksissa ja fyysinen laajentuminen

Asiakas saa teknisen raportin routimiskäyttäytymisestä

Palvelun hinta on 1000 € / näyte

Palvelun toimitusaika 1 kk

Lisäpalvelut:

 • Näytteenotto asiakkaan puolesta
 • Vaarallisen jätteen hävitys (sivutuote tai saastunut maaperä)
 • Videointi (time lapse) erillisen tarjouksen mukaisesti
 • Puristus-, painuma- ja lujuuskoe

Viimeksi päivitetty: 22.1.2019