Mallinnuspalvelut

Mallinnuspalvelut

Palvelussa mallinnetaan veden ja/tai haitta-aineiden kulkeutumista eri mittakaavoissa ja tarkoituksissa

Palvelussa voidaan mallintaa esim. pohja- ja pintaveden kulkeutumista, patorakenteiden vaikutusta, valuma-alueita ja virtauksia

Asiakas toimittaa tausta-aineiston maastomittaustuloksineen

Asiakas saa raportin ja asiantuntijalausunnon mallinnuksen tuloksista

Palvelu hinnoitellaan erillisen tarjouksen mukaisesti

Palvelun toimitusaika on 6 kk

Lisäpalvelut:

  • Näytteenotto asiakkaan puolesta
  • Maastomittaukset asiakkaan puolesta
 
 

Viimeksi päivitetty: 22.1.2019