Maastomittaukset

Vesi- ja maaperänäytteenotto ja maastomittaukset

Palvelussa kaksi henkilöä suorittaa tilatut maasto- ja vesinäytteenotot ja -mittaukset Oulun lähialueella yhden työpäivän aikana (ml. matka-ajat)

  • Vesinäytteet 1 l astiaan ja maaperänäytteet 10 l ämpäriin (häiriintymätön näyte erikseen toimitettuun astiaan)
  • Maaperän maastomittaukset (vaaitus, vedenjohtavuus, tiiveys, maaperäluokitus)
  • Virtausmittaukset (joki, oja, järvi)
  • Vedenlaadun mittaukset kenttämittareilla (pH, sähkönjohtavuus, redox, T, happipitoisuus, sameus)
  • Antureiden asennus ja huolto

Asiakas saa teknisen raportin mittaustuloksista ja vesi/maaperänäytteet

Palvelun hinta on 1500 € / näytteenotto- ja mittauspäivä

Palvelun toimitusaika on 1 kk

Lisäpalvelut:

  • Näytteiden laboratoriokäsittely
  • Maaperätutkaus + 2000 €
  • yli 100 km etäisyys kohteeseen erillisen tarjouksen mukaan
  • Erikoistarvikkeiden valmistaminen

Viimeksi päivitetty: 22.1.2019