Opiskelu

Viestinnän sivuaineessa on mahdollista suorittaa 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot. Opinnot koostuvat kuudesta 5 opintopisteen teoriapainotteisesta opintojaksosta, joista opiskelija valitsee viisi.

Opintojaksot ovat seuraavat:

695100P Johdatus viestintään, 5 op
695105P PR-viestintä, 5 op
694597S Mitä on tiedeviestintä, 5 op
694531S Mediakulttuurin muutos, 5 op
694532S Joukkoviestinnän etiikka ja viestinnän lainsäädäntö, 5 op
694533S Viestinnän tutkimus, 5 op

Viestinnän perusopinnot järjestetään yhteistyössä Tiedeviestinnän maisteriohjelman (TIEMA) kanssa, ja ne on ajoitettu niin, että perusopinnot voi suorittaa kahden vuoden aikana.

Viimeksi päivitetty: 28.3.2019