Hakeminen

Viestinnän sivuaineeseen pääsee mukaan seuraavan kerran syksyllä 2019. Haku viestinnän sivuaineeseen tapahtuu ilmoittautumalla WebOodissa peruskurssille 695100P Johdatus viestintään. Opinnot koostuvat kuudesta 5 opintopisteen opintojaksosta, joista opiskelija valitsee viisi. Viestinnän sivuaineopinnot on ajoitettu niin, että perusopinnot voi suorittaa kahden vuoden aikana.

Viimeksi päivitetty: 28.3.2019