Opinto-ohjelma

Viestinnän sivuaineen opintoja voivat suorittaa ne opiskelijat, jotka hyväksytään oppiaineeseen syksyllä 2019. Haku tapahtuu Johdatus viestintään -opintojaksolle ilmoittautumisen yhteydessä.

Kirjatentteihin ja luennoille on pakollinen ennakkoilmoittautuminen WebOodin kautta.

 

Syksy 2020

694531S Mediakulttuurin muutos, 5 op (prof. Erkki Karvonen)
- Periodi 1; luentoajat ja -salit ilmoitetaan myöhemmin Oodissa.

694532S Joukkoviestinnän etiikka ja viestinnän lainsäädäntö (FM, OTK Ulla Virranniemi)
- Periodi 2; luentoajat ja -salit ilmoitetaan myöhemmin Oodissa.

 

Kevät 2021

695105P PR-viestintä, 5 op (prof. Erkki Karvonen)
- Periodi 3; luentoajat ja -salit ilmoitetaan myöhemmin Oodissa.

 

 

Viimeksi päivitetty: 22.5.2020