Opinto-ohjelma

Viestinnän sivuaineen opintoja voivat suorittaa ne opiskelijat, jotka hyväksytään oppiaineeseen syksyllä 2019. Haku tapahtuu Johdatus viestintään -opintojaksolle ilmoittautumisen yhteydessä.

Kirjatentteihin ja luennoille on pakollinen ennakkoilmoittautuminen WebOodin kautta.

 

Syksy 2019

695100P Johdatus viestintään, 5 op (prof. Erkki Karvonen)

- Luentoajat ja -salit ilmoitetaan myöhemmin Oodissa.

694597S Mitä on tiedeviestintä, 5 op  (prof. Erkki Karvonen)

- Luentoajat ja -salit ilmoitetaan myöhemmin Oodissa.

 

Kevät 2020

694533S Viestinnän tutkimus, 5 op (prof. Erkki Karvonen, kirjatentti)

- Tenttiajat ja -salit ilmoitetaan myöhemmin Oodissa.

 

 

Viimeksi päivitetty: 5.6.2019