Viestintä

Humanistisen tiedekunnan opiskelijoille tarkoitetussa Viestinnän sivuaineessa on mahdollista suorittaa 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot. Opinnot koostuvat teoriapainotteisista opintojaksoista, jotka on mahdollista suorittaa kahden vuoden aikana. Luennot järjestetään yhteistyössä Tiedeviestinnän maisteriohjelman (TIEMA) kanssa.

Viestinnän tutkimus on yleishyödyllinen oppiaine, joka on tarpeellinen kaikilla aloilla ja useimmissa työtehtävissä. Alan opinnoista on ammatillista hyötyä paitsi viestinnän ja asiakaspalvelun ammateissa, myös erilaisissa asiantuntija- ja johtotason tehtävissä.

Viimeksi päivitetty: 2.4.2012