News

4.12.2018 News

WATERPEAT – a new 1,1 M€ project funded on peatland water management

WATERPEAT – a new 1,1 M€ project funded on peatland water management

4.12.2018 News

Public defence, Nasim Fazel Modares, 28.11.2018

Ilmastonmuutoksen ja maankäytön muutosten vaikutukset Urmiajärven kuivumiseenThe role of climate and land use change in Lake Urmia desiccation

4.12.2018 News

Elina Isokangas, Public Defence, 3.10.2018

Luonnolliset merkkiaineet boreaalisten ekosysteemien pohjavesiriippuvuuden määrittämisessä

30.11.2018 News

Maa- ja vesitekniikan tuelta 330000 euroa vesi- ja ympäristötekniikan tutkimuksen tukemiseen Oulun yliopistossa

Maa- ja vesitekniikan tuelta 330000 euroa vesi- ja ympäristötekniikan tutkimuksen tukemiseen Oulun yliopistossa

27.9.2018 News

Rivers are a significant source of greenhouse gas emissions in Arctic areas

Rivers in Arctic areas constitute a significant source of greenhouse gas emissions, and especially of carbon dioxide emissions. An international research project has found that the amount of carbon being released from rivers into the atmosphere is larger than previously estimated in the world’s most extensive peat regions in Western Siberia. As the climate warms up, the melting permafrost exposes the huge peat areas in the region, and the organic carbon within this peat can then escape into the atmosphere and accelerate climate change.

27.9.2018 News

Uutta tietoa luonnonmateriaalien hyödyntämisestä jätevesien puhdistamisessa

Oululaisten ympäristötutkijoiden toteuttama ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittama tutkimushanke ”Metallipitoisten hulevesien ja käsiteltyjen jätevesien puhdistustehokkuuden parantaminen luonnonmateriaaleilla” antaa uutta tietoa luonnonmateriaalien käytöstä jätevesien puhdistamisessa.

4.6.2018 News

Meseret Menberu, Public Defence, 8.6.2018

Title: Hydrology of peat-dominated headwater catchments: theories and empirical analysis of the impacts of anthropogenic disturbance Time: 8.6.2018 12:00

13.3.2018 News

Typen ja raskasmetallien puhdistukseen vesistä uusia passiiviratkaisuja

Uudenlaisia passiivisia hybridiratkaisuja typen ja raskasmetallien puhdistamiseen arktisista valumavesistä kehitetään Oulun yliopiston Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikön, Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikön ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä uudessa hankkeessa. Passiiviset hybridiratkaisut muodostuvat erilaisista puhdistusyksiköistä, esimerkiksi sammalaltaista, bioreaktoreista ja kosteikoista, jotka eivät vaadi energiaa.

2.5.2017 News

Uusi menetelmä suon pohjavesiriippuvuuden selvittämiseen

Uusi menetelmä suon pohjavesiriippuvuuden selvittämiseen  

4.4.2017 News

Is the use of hydropower as intermittent energy source homogenizing our river flows?

Is the use of hydropower as intermittent energy source homogenizing our river flows?

17.3.2017 News

Riku Eskelinen, Public Defence, 24.3.2017

Riku Eskelinen, Public Defence, 24.3.2017 Aihe: Vesienhallintaa turvemailla Title:Runoff generation and load estimation in drained peatland areas

25.1.2017 News

Pirkko Mustamo , Public Defence, 27.1.2017

 Pirkko Mustamo , Public Defence, 27.1.2017 Aihe: Kasvihuonekaasuvuot ojitetuilta turvemailta: eri maankäyttöjen ja alueen hydrologisten piirteiden vertailu

25.1.2017 News

Shähram Mohammadighavam, Public Defence, 25.1.2017

 Shähram Mohammadighavam, Public Defence, 25.1.2017

9.1.2017 News

New Nordic BIOWATER centre of excellence studies the effects bioeconomy has on water systems

There will be three new centres of excellence related to studying and developing bioeconomy in the Nordic countries.

19.12.2016 News

Ehsan Hassani Nezhad Gashti, Public Defence, 9.12.2016

Ehsan Hassani Nezhad Gashti,  Public Defence, 9.12.2016 Aihe:Kuinka hyödyntää maaperän lämpöenergia käyttämällä maahan yhteydessä olevia rakenteita

31.10.2016 News

Purokunnostuksen vaikutukset riippuvat kunnostusmenetelmästä

http://www.oulu.fi/yliopisto/node/42980    

23.8.2016 News

Satu-Maaria Karjalainen Public Defence, 26.8.2016

Satu-Maaria Karjalainen Public Defence, 26.8.2016 Vesistökuormitusta voidaan vähentää kosteikkopuhdistamoilla pitkäkestoisesti

17.6.2016 News

Heini Postila Public Defence, 17.6.2016

Heini Postila Public Defence, 17.6.2016

23.12.2015 News

Masoud Irannezhad Public Defence, 3.12.2015

http://www.oulu.fi/yliopisto/node/3683

13.11.2015 News

Lämpeneminen uhkaa lähteiden lajistoa

Lämpeneminen uhkaa lähteiden lajistoa

26.8.2015 News

Uusi julkaisu SYKE 20/2015: Posionjärven ja Kitkajärven tila ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Kitka-MuHa- hankkeen loppuraportti.

Suomen ympäristökeskuksen raportteja 20/2015 Satu Maaria Karjalainen, Seppo Hellsten (toim.)