Hydrologia LIFE

Hydrologia LIFE

Project description

Oulun yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö on mukana laajassa Metsähallituksen koordinoimassa Hydrologia-Life hankkeessa, jossa soiden, purojen ja lintuvesien ennallistamisella turvataan uhanalaistunutta suo- ja vesiluontoa. Koko hankkeen budjetti on noin 9 milj. euroa, josta 60% rahoittaa Euroopan unioni. Hanke on käynnistynyt elokuussa 2017 ja se päättyy vuonna 2023. Oulun yliopiston osuus hankkeesta on noin 167 000€

Hankkeessa jatketaan soiden ennallistamisverkoston kohteiden seurantaa ja saadaan tietoa miten vesien laatu ja määrä valuma-alueilla on kehittynyt aina 10 vuoden aikana ennallistuksen jälkeen. Aineisto on ainutlaatuinen, sillä se sisältää vuodesta 2008 seurantaa eri suotyypeistä ja mm. hydrologiseen seurantaan kuuluu lähes 50 eri suota. Tämän aineiston analysointi on Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikön vastuulla. Lisäksi heidän osuutena on uusien menetelmien (lennokkimittaukset) testaus ennallistamisen onnistumisen seurannassa yhdessä Metsähallituksen kanssa sekä tuottaa hydrologista tietoa Luken vastuulla olevaan ekosysteemien toiminnan mallintamiseen.

 

Hankkeen omat internet-sivustot löytyvät täältä: http://www.metsa.fi/hydrologialife

More information: http://www.metsa.fi/hydrologialife

 

Lisätietoa hankkeesta Oulun yliopiston osalta antaa

Projektipäällikkö Anna-Kaisa Ronkanen

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto

puh: 029 4 484392

anna-kaisa.ronkanen(at)oulu.fi

Project coordinator

Metsähallitus

People

Meseret Menberu

Meseret Menberu

Postdoctoral Researcher