RaMiKo

                     

Ravinteiden ja mikromuovien poistaminen puhdistetuista jätevesistä kylmän ilmaston kosteikoilla

Projektin tausta

Puhdistuskosteikkoja käytetään yleisesti jäteveden puhdistuksessa, erityisesti lämpimissä oloissa, mutta yhtä lailla myös kylmemmässä ilmastossa. Alhainen lämpötila, lumi- ja jääkerros sekä routa kuitenkin vaikuttavat kosteikon puhdistustehoon. Vaikka ravinteiden poistaminen on mahdollista myös talvella, kylmän ilmaston vaikutukset kosteikkojen puhdistusprosesseille eivät ole täysin selviä. Tällä hetkellä ei ole täyttä käsitystä kuinka kylmä ilmanala tarkalleen vaikuttaa haitta-aineiden, kuten typen, fosforin ja sulfaatin, poistoon, erityisesti jäätymis- ja sulamisprosessien suhteen.

Viimevuosina mikromuovien esiintyminen vesissä on noussut yleiseen tietoisuuteen. Mikromuovien lähteitä ovat mm. kosmetiikkatuotteet, henkilökohtaiset hygieniatuotteet ja vaattet, jolloin jätevedessä mikromuoveja on huomattavia määriä. Vaikka mikromuovit poistuvat jätevedenpuhdistamolla tehokkaasti (~90 %), kertyy puhdistamoilta lähtevän veden matalista pitoisuuksista huolimatta huomattavia määriä mikromuovia järviin, virtavesiin ja Itämereen suurista vesimääristä johtuen. Kosteikkoja käytetään yleensä Suomessa lisäpuhdistusyksikkönä varsinaisen jäteveden puhdistamon jälkeen. Näillä kosteikoilla voi olla merkittävää potentiaalia vähentää mikromuovien pääsyä ympäristöön. Kosteikkojen mikromuovien poistotehoa ei kuitenkaan ole juuri tarkasteltu.

Projektin tavoitteet ja tehtävät:

Projektin tavoitteena on parantaa tietämystä siitä, kuinka kosteikot voivat vähentää ravinteiden ja mikromuovien kuormaa erityisesti pohjoisen Suomen olosuhteissa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi projektissa hyödynnetään osaamista, olemassa olevia suunniteltuja ja rakennettuja pilottijärjestelmiä, laitteistoja ja mittausdataa, jota on saatu tutkimusyksikön aiemmissa projekteissa. Näistä saatava tieto on tarkoitus yhdistää todellisilta kohteilta kerättävään seurantatietoon, jotta voidaan selvittää kylmän ilmaston vaikutusta puhdistustehokkuuteen ja prosesseihin.  

Projektin työpaketit:

1) Projektinhallinta ja tulosten jakelu

2) Talviaikainen ravinteiden poisto: pilottikoe

3) Ravinteiden poisto ja biomassan tuotanto pajukosteikolla - pilottikenttä

4) Ympärivuotinen kosteikon seuranta ravinteiden poistamiseksi: täysmittainen kosteikko

RaMiKo projekti kestää kolme vuotta (1.1.2019-31.12.2021) ja kokonaisbudjetti on 250 001 €. Projektin työntekijätiimi koostuu Vesi-, Energia- ja Ympäristötekniikan tutkimusyksikön tutkijoista Oulun yliopistossa. Projektin päärahoittajana on Euroopan aluekehitysrahasto Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta. Muina rahoittajina ja yhteistyökumppaneina toimivat: Pohjois-Suomen Vesivaliokunta (OUKE), Kempeleen Vesihuolto Oy, Taivalkosken Vesihuolto, Kuusamon Energia- ja Vesiosuuskunta, Maa- ja Vesitekniikan tuki ry ja Oulun yliopisto.

Yhteystiedot:

TkT Elisangela Heiderscheidt                        TkT Heini Postila

elisangela.heiderscheidt@oulu.fi                  heini.postila@oulu.fi  

Vesi-, Energia ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö

PL 4300
90014 Oulun yliopisto

 

          

         

Last updated: 6.11.2019