Tutkimuspaperit ja esitykset


 

 

Kokopaperi kirja julkaistaan ennen vuoden vaihdetta.

Kirjoitusohje papereille

Paperien enimmäispituus on noin 15-22 sivua (4000-6000 sanaa). Suositeltava fontti Times New Roman, 11 pt, otsikoissa fonttina pt 14 bold. Otsikon jälkeen tulee kirjoittajan tai kirjoittajien nimet, organisaatio sekä sähköpostiosoite. Riviväli on 1 ja kappaleiden väliin yksi rivi. Viittaustyyli APA 6 (American Psychological Association). Ei erityisiä muotoiluja tekstiosioon.

Kirjoittaja huolehtii kirjoitusasun oikeellisuudesta, oikeinkirjoituksesta ja tavutusta ei tule käyttää. Huomautuksia tai loppuviitteitä ei tule käyttää. Kuviot, kaaviot ja taulukot on pidettävä mahdollisimman pieninä. Kirjoittaja huolehtii tekijänoikeuksista.


Voit käyttää oheisia pää- tai alaotsikointeja:  
• Otsikko (maksimi 8 sanaa)
• Kirjoittajan tai kirjoittajien nimet, organisaatio, sähköpostiosoite 
• Tiivistelmä 
• Avainsanat (yleensä 4-6 kuvaavaa asiasanaa) 
• Johdanto, tavoite 
• Keskeiset käsitteet ja teoreettinen viitekehys 
• Metodologia, aineiston esittely, analyysi ja tulokset 
• Pohdintaa 
• Lähdeluettelo 

Lähetä paperi word-muodossa (.doc, .docx tai .rtf) sähköpostitse

Julkaisun info: http://libguides.oulu.fi/c.php?g=614471&p=4271514

Esitysten ja paperien lähetysosoite on yktt2017 ( at ) oulu.fi

Esityksiä pyydetään seuraaviin teemoihin:

 1. Oppijoiden yrittäjyys- ja työelämätaitojen vahvistaminen

 2. Yrittäjyyden oppimisympäristöjen ja menetelmien kehittäminen ja hyödyntäminen

 3. Yrittävän kulttuurin rakentaminen

 4. Vuorovaikutus ympäröivän elinkeinoelämän kanssa, Vuorovaikutus, kohtaaminen ja työelämäyhteistyö

 5. Northern best practices in Entrepreneurial education

 6. Future of entrepreneurial education, the past, present and future.  Critical perspectives and proposal

Esityksesi voi olla suomen tai englannin kielinen.

 1. käytännön esitys toiminnasta (hanke, tapahtuma tai opetus).

 2. Tutkimuspaperi tai

 3. väitöskirjan tutkimussuunnitelma.

Abstraktin ohjeet:

 • fontti: Times New Roman, 12 pt - riviväli: 1
 • otsikko (max 10 sanaa: lihavoituna)
 • kirjoittajan/kirjoittajien nimet, organisaatio, sähköpostiosoite
 • max 500 sanan abstrakti (vasen tasaus) sekä max kuusi sisältöä kuvaavaa avainsanaa
 • abstraktin tulisi sisältää seuraavat aihepiirit:
  • Tarkoituksen kertominen. Mikä on esitelmäsi tarkoitus? Miksi tutkimuksesi on kiinnostava?
  • Ongelman esittäminen. Mihin ongelmaan pyrit esittämään vastauksen?
  • Metodit ja aineistot: Mitä menetelmiä ja aineistoja käytät tutkimuksessasi?
  • Tulokset: Kuvaile tuloksiasi informatiivisesti ja tiiviisti.
  • Päätelmät: Mikä on tutkimuksesi tulosten merkitys?
Lähetä abstrakti word-muodossa (.doc, .docx tai .rtf)
Julkaisusarja ilmoitettaan myöhemmin, julkaisu tulee digitaalisena.
Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura julkaisee Yrittäjyyskasvatuksen Aikakauskirjaa, johon osallistujien toivotaan jättävän kehittyneitä tutkimuspapereita. Yrittäjyyskasvatuksen Aikakauskirjassa on erillinen blind review -prosessi.
 

Tärkeät päivämäärät ovat:

Abstraktien palautus 7.5

Abstraktien hyväksyntä 4.6

Tutkimuspaperit 20.8, uusi päivä on 7.9 

Viimeksi päivitetty: 16.11.2017