Opintojen suorittaminen

Opintojen suorittaminen

Suurin osa kursseista voidaan suorittaa myös kirjatentteinä tiedekunnan tenttipäivänä (ks. WebOodin opinto-oppaasta). Kirjatenteissä n. 170 sivua suomenkielistä kirjallisuutta = 1 op ja n. 100 sivua englanninkielistä tekstiä = 1 op. Opiskelija voi koota yleisen kielitieteen perusopinto- ja aineopintokokonaisuudet tarjottavina olevista kurssivaihtoehdoista sen mukaan miten ne kiinnostavat häntä ja miten ne tukevat hänen muita opintojaan (perusopinnoista 25 op:n kokonaisuus ja aineopinnoista 35 op:n kokonaisuus). Oppiaineen opetukseen osallistumista rohkaistaan aktiivisesti.

Pakollinen kurssi on Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi (694959Y).

Useisiin kursseihin kuuluu tentin suorittaminen. Luentomuotoisten kurssien tenttitilaisuuksiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Kirjatenttinä suoritettavia kursseja varten on ilmoittauduttava tiedekunnan tenttitilaisuuteen WebOodissa. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

Tiedekunnan tentit:

http://www.oulu.fi/hutk/node/14057

 

Viimeksi päivitetty: 3.10.2018