Opintojaksot

Opintojaksot

 

694959Y Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi, 5 op

 

Perusopinnot, 25 op: 

Seuraavista valitaan 25 op

695251P Yleisen kielitieteen jatkokurssi, 5 op
695269P Fonologia, 5 op
695270P Morfologia, 5 op
695263P Syntaksi, 5 op
695264P Semantiikka ja pragmatiikka, 5 op
695253P Kielitieteen historia, 5 op
695271P Kieli ja kulttuuri, 5 op
695272P Muu erikoisala I, (perusopinnot) 5 op
695273P Muu erikoisala II, (perusopinnot) 5 op
695282P Muu erikoisala III, (perusopinnot) 5 op

 

Aineopinnot 35, op: 

Seuraavista valitaan 35 op

695274A Fonologian jatkokurssi, 5 op
695275A Morfologian jatkokurssi, 5 op
695276A Syntaksin jatkokurssi, 5 op
695277A Semantiikan ja pragmatiikan jatkokurssi, 5 op
695257A Maailman kielet ja kielitypologia, 5 op
695261A Tutustuminen johonkin kielitieteen klassikkoon, 5 op
695258A Historiallinen kielitiede, 5 op
695268A Diskurssianalyysi, 5 op
695278A Sosiolingvistiikka, 5 op
695279A Muu erikoisala I (aineopinnot), 5 op
695280A Muu erikoisala II (aineopinnot), 5 op
695283A Muu erikoisala III (aineopinnot), 5 op

Sopimuksen mukaan opiskelija voi käyttää myös muiden aineiden opintojaksoja, erilaisia vierailuluentoja ym. Ilman erillistä sopimusta perus- tai aineopintoihin voi käyttää tutkinto-ohjelman yleiset kurssit 694960P Kielikontaktit ja 682420P Vuorovaikutuksen tutkimus.

Viimeksi päivitetty: 3.10.2018