Aktoriksi?

Tuntuuko tuleva työura yhdeltä suurelta kysymysmerkiltä? Onko omaa osaamista ja tavoitteita vaikea hahmottaa? Kauden 2020-2021 mentorointiohjelman jatkosta ja aikatauluista tiedotetaan alkusyksystä 2020.  

Mitä enemmän oma tulevaisuus opintojen jälkeen mietityttää, sitä suositeltavampaa on hakea mukaan mentorointiin. Mentorointiohjelmaa kannattaa harkita, jos omasta osaamisestaan on vaikea kertoa, työuran suunnittelu tuntuu vaikealta tai työhakemusten kirjoittaminen on hankalaa.

Mentoroinnin avulla ymmärryksesi itsestäsi, osaamisestasi ja mahdollisuuksistasi paranee ja oman osaamisen esittäminen potentiaaliselle työnantajalle paranee. Mentorin kanssa käytyjen keskustelujen kautta itsevarmuus karttuu ja luottamus omaan tulevaisuuteen kasvaa, kun omia mahdollisuuksiaan hahmottaa paremmin.

Mentoroinnin avulla voit

 • hahmottaa paremmin omaa osaamistasi, taitojasi ja kehittymisalueitasi
 • kasvattaa itsevarmuuttasi ja uskoa omiin kykyihisi
 • selkiyttää omia ajatuksiasi ja suunnitella tulevaisuuttasi
 • saada lisämotivaatiota opiskelujen loppuun viemiseen
 • saada neuvoja ja varmuutta uravalintaasi
 • vähentää työelämään siirtymisen pelkoa
 • kehittää vuorovaikutustaitojasi ja verkostoitumista.

Mentorisi tehtävänä ei ole ratkaista tulevaisuuteesi liittyviä kysymyksiä tai antaa valmiita vastauksia. Mentori ei suoraan kerro, mitä valintoja opintojesi ja elämäsi suhteen sinun tulee tehdä saavuttaaksesi haluamasi työpaikan tai uran. Mentoroinnissa sinulle ei myöskään tarjota työ-, harjoittelu- tai opinnäytetyöpaikkaa. Mentorin avustuksella voit itse selvittää, mitä tahdot tulevaisuudeltasi ja miten pääset etenemään haluamaasi suuntaan.

Mitä mentorointiin osallistuminen vaatii?

Mentorointi ei ole vain mukavia tapaamisia, vaan se vaatii sinulta työtä ja motivaatiota. Mentorointi etenee tavoitteellisten, sinun itse aktorina suunnittelemiesi mentorointikeskustelujen kautta. Aktorina olet vuorovaikutussuhteen aktiivinen osapuoli, joka asettaa mentoroinnille ja jokaiselle tapaamiskerralle tavoitteet. Sinun vastuullasi on ehdottaa tapaamisaikataulua ja -paikkoja, valmistella tapaamiset, huolehtia peruutuksen sattuessa uuden ajan sopimisesta ja pitää kiinni sovituista asioista. Muistathan, että aktorin roolissasi edustat Oulun yliopiston opiskelijoita.

Olethan valmis

 • panostamaan ja käyttämään aikaasi mentorointiin
 • tapaamisten huolelliseen suunnitteluun
 • ottamaan palautetta vastaan ja kehittämään itseäsi
 • pohtimaan huolella toiveitasi tulevan urasi suhteen.

Kuka voi hakea mentorointiin aktoriksi?

Mentorointiin voivat hakea kaikkien oppiaineiden opiskelijat, jotka suorittavat ylempää korkeakoulututkintoa Oulun yliopistossa. Valmistuminen kesken mentoroinnin ei ole este osallistumiselle. Jotta mentoroinnista saisi täyden hyödyn ja mentori pystyy ohjaamaan opiskelijaa paremmin, kandidaatin tutkinnon on oltava valmis ennen ohjelmaan hakemista.

Mentorointiin voi osallistua lähtökohtaisesti vain kerran maisteriopintojen aikana. Tohtoriopiskelijat voivat osallistua mentorointiin uudestaan, vaikka olisivat osallistuneet jo maisterivaiheen opintojensa aikana. Tohtoriopiskelijat voivat hakea mukaan missä tahansa opintojen vaiheessa olemalla yhteydessä UniOgsiin. 

Etusijalla valinnassa ovat opinnoissa pisimmälle edenneet sekä ne, joiden työelämäkokemus on vähäistä tai kokemusta oman alan töistä ei juurikaan ole. Tavallisin syy sille, että opiskelijaa ei valita mentorointiin, on sopivan mentorin puute. Suhtaudu avoimin mielin mentoriin, jolla on eri opiskelutausta kuin itselläsi, sillä monesti eri alan mentori saattaa tuoda aivan uusia näkökulmia omaan urasuunnitteluun.

Hakuaika ja hakeminen

Hakuaika mentorointiin on maisterivaiheen ja tutkijakoulun opiskelijoille on yleensä lukuvuoden alussa, syys–lokakuussa. Linkki hakulomakkeeseen löytyy haun alettua mentoroinnin pääsivulta sekä Tuudosta. Lukuvuoden 2020–2021 hakuajoista ja käytännön asioista tiedotetaan alkusyksystä 2020. 

Hakuajan alettua järjestetään infotilaisuus, johon on suositeltavaa osallistua. Infotilaisuudessa saa selkeämmän käsityksen mentoroinnista ja sen vaatimasta työmäärästä. Se on myös hyvä tilaisuus esittää itseä askarruttavia kysymyksiä mentorointiohjelmasta.

Hakulomake tulee täyttää mahdollisimman huolellisesti, jotta löydämme juuri sinulle sopivan mentorin. Lomakkeessa kysymme muun muassa tietoja opinnoistasi, motivaatiotasi osallistua mentorointiin sekä mentoria koskevia toiveitasi. Mitä huolellisemmin täytät hakulomakkeen, sitä paremmin itsellesi sopivan mentorin saat. Huolellisesti täytetty hakemus on edellytys mentorointiin osallistumiselle. Liian suppeasti täytetty hakemus voi johtaa hakuprosessin keskeytymiseen. 

Onko sinulla jo hankittuna sopiva mentori?

Jos sinulla on jo mielessäsi sopiva mentori, ota rohkeasti yhteyttä häneen esimerkiksi LinkedIn:n kautta tai sähköpostitse.  Täytä hakemus, vaikka olisitkin hankkinut mentorin itsellesi jo ennen ohjelman alkua. Ilmoita lomakkeella mentorisi tiedot ja että osallistutte parina. Mentorisi ei tarvitse täyttää hakemusta. 

Hakuajan päätyttyä

Lopullisista valinnoista ilmoitetaan hakijoille loka–marraskuun aikana. Tutustu viime kauden mentoroinnin aikatauluun.

Perehdytys

Mukaan valitut sekä itsenäisesti mentorin hankkineet aktorit perehdytetään mentorointiin. Perehdytykseen osallistuminen on välttämätöntä, jotta saat käsityksen omasta roolistasi ja mentorointi lähtee sujuvasti käyntiin. Perehdytys järjestetään noin viikkoa ennen kuin tapaat mentorisi ensimmäistä kertaan, jotta pystyt valmistautumaan yhteiseen tapaamiseen.

Ehditkö jo valmistua, mutta mentorointi kiinnostaa?

Oulun yliopiston mentorointi on tarkoitettu opiskelijoille ja tohtoripiskelijoille. Jos ehdit kuitenkin valmistua jo ennen mentoroinnin alkua, mutta haluaisit silti osallistua aktorina mentorointiin, kannattaa tutustua Suomen Mentorien eri paikkakunnilla järjestettävään mentorointiohjelmaan.

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja

Maisterivaiheen opiskelijat:
Riitta Arffman
Alumnikoordinaattori
alumni(at)oulu.fi
0294484039

Tohtoripiskelijat:
Oulun yliopiston tutkijakoulu uniogs(at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 9.6.2020