Aktoriksi?

Tuntuuko itseäsi kiinnostavan työtehtävien tai työuran tavoittelu hankalalta? Onko omaa osaamista vaikea hahmottaa ja kertoa muille? 

Mitä enemmän oma tulevaisuus opintojen jälkeen mietityttää, sitä suositeltavampaa on hakea mukaan mentorointiin. Mentorointiohjelmaa kannattaa harkita, jos omasta osaamisestaan on vaikea kertoa, itseä kiinnostavien työtehtävien tavoittelu tuntuu vaikealta tai työhakemusten kirjoittaminen on hankalaa.

Mentoroinnin avulla ymmärryksesi itsestäsi, osaamisestasi ja mahdollisuuksistasi sekä oman osaamisen esittäminen potentiaaliselle työnantajalle paranee. Mentorin kanssa käytyjen keskustelujen kautta itsevarmuus karttuu ja luottamus omaan tulevaisuuteen kasvaa, kun omia mahdollisuuksiaan ja keinoja päästä tavoitteeseen hahmottaa paremmin.

Mentorointi voidaan toteuttaa kasvotusten tai etäyhteydellä. Kukin pari sopii tapaamiskäytännöt voimassa olevien ohjeistuksien ja suositusten, asuinpaikan sekä toiveiden perusteella. 

Mentoroinnin avulla voit

 • hahmottaa paremmin omaa osaamistasi, taitojasi ja kehittymisalueitasi
 • löytää keinoja itseäsi kiinnostavien työtehtävien tavoitteluun 
 • kasvattaa itsevarmuuttasi ja uskoa omiin kykyihisi
 • selkiyttää omia ajatuksiasi ja suunnitella tulevaisuuttasi
 • saada lisämotivaatiota opiskelujen loppuun viemiseen
 • saada neuvoja ja varmuutta uravalintaasi
 • vähentää työelämään siirtymisen pelkoa
 • kehittää vuorovaikutustaitojasi ja verkostoitumista.

Mentorisi tehtävänä ei ole ratkaista tulevaisuuteesi liittyviä kysymyksiä tai antaa valmiita vastauksia. Mentori ei suoraan kerro, mitä valintoja opintojesi ja elämäsi suhteen sinun tulee tehdä saavuttaaksesi haluamasi työpaikan tai uran. Mentoroinnissa sinulle ei myöskään tarjota työ-, harjoittelu- tai opinnäytetyöpaikkaa. Mentorin avustuksella voit itse selvittää, miten pääset etenemään haluamaasi suuntaan. Mentori ei koskaan voi olla täysin toiveidesi mukainen ja tämä on hyvä asia. Suhtaudu avoimin mielin mentoriin, jolla on eri opiskelutausta kuin itselläsi, sillä monesti eri alan mentori saattaa tuoda aivan uusia näkökulmia omaan urasuunnitteluun. 

Mitä mentorointiin osallistuminen vaatii?

Mentorointi ei ole vain mukavia tapaamisia, vaan se vaatii sinulta työtä ja motivaatiota. Mentorointi etenee tavoitteellisten, sinun itse aktorina suunnittelemiesi mentorointikeskustelujen kautta joko kasvotusten tai etänä. Aktorina olet vuorovaikutussuhteen aktiivinen osapuoli, joka asettaa mentoroinnille ja jokaiselle tapaamiskerralle tavoitteet. Sinun vastuullasi on ehdottaa tapaamisaikataulua ja -paikkoja, valmistella tapaamiset, huolehtia peruutuksen sattuessa uuden ajan sopimisesta ja pitää kiinni sovituista asioista. Muistathan, että aktorin roolissasi edustat Oulun yliopiston opiskelijoita.

Olethan valmis

 • panostamaan ja käyttämään aikaasi mentorointiin
 • tapaamisten huolelliseen suunnitteluun
 • ottamaan palautetta vastaan ja kehittämään itseäsi
 • pohtimaan huolella toiveitasi tulevan urasi suhteen.

Kuka voi hakea mentorointiin aktoriksi?

Mentorointiin voivat hakea kaikkien oppiaineiden opiskelijat, jotka suorittavat ylempää korkeakoulututkintoa Oulun yliopistossa. Opiskelijalla tulee olla voimassa oleva opinto-oikeus sekä hänen tulee olla kirjautunut läsnäolevaksi lukuvuodeksi 2020-2021. Valmistuminen kesken mentoroinnin ei ole este osallistumiselle. Jotta mentoroinnista saisi täyden hyödyn ja mentori pystyy ohjaamaan opiskelijaa paremmin, kandidaatin tutkinnon on oltava valmis ennen ohjelmaan hakemista.

Mentorointiin voi osallistua lähtökohtaisesti vain kerran maisteriopintojen aikana. Tohtoriopiskelijat voivat osallistua mentorointiin uudestaan, vaikka olisivat osallistuneet jo maisterivaiheen opintojensa aikana. Tohtoriopiskelijat voivat hakea mukaan missä tahansa opintojen vaiheessa olemalla yhteydessä UniOgsiin. 

Etusijalla valinnassa ovat opinnoissa pisimmälle edenneet sekä ne, joiden työelämäkokemus on vähäistä tai kokemusta oman alan töistä ei juurikaan ole. Tavallisin syy sille, että opiskelijaa ei valita mentorointiin, on sopivan mentorin puute tai puutteellinen hakemus, josta ei käy ilmi, miksi opiskelija hakee mentorointiin. 

Hakuaika ja hakeminen

Hakuaika mentorointiin on maisterivaiheen opiskelijoille vuoden 2020-2021 mentorointiohjelmaan on päättynyt. Hakuaika pyörii vuosittain syyskuusta lokakuuhun. Vuoden 2021-2022 aikataulut ilmoitetaan alkusyksystä 2021. 

Hakuajan loputtua järjestetään keskustelutilaisuus, johon hakijan tulee osallistua. Keskustelutilaisuudessa saa selkeämmän käsityksen mentoroinnista ja sen vaatimasta työmäärästä ja lisäksi siellä keskustellaan muiden kanssa syistä ja motivaatiosta hakea ohjelmaan. Se on myös hyvä tilaisuus esittää itseä askarruttavia kysymyksiä mentorointiohjelmasta. Keskustelutilaisuuksien lisätiedot löydät vuoden 2020-2021 aikataulusta kohdasta 2

Hakulomake tulee täyttää mahdollisimman huolellisesti, jotta löydämme juuri sinulle sopivan mentorin ja näemme, että olet oikeasti motivoitunut hakija. Lomakkeessa kysymme muun muassa tietoja opinnoistasi, motivaatiotasi osallistua mentorointiin ja aiheita, joita haluaisit mentoroinnissa käsitellä sekä mentoria koskevia toiveitasi. Mitä huolellisemmin täytät hakulomakkeen, sitä paremmin varmistat, että pääset prosessissa jatkoon ja saat itsellesi sopivan mentorin. Huolellisesti täytetty hakemus on edellytys mentorointiin osallistumiselle. Puutteellisesti täytetty hakemus voi johtaa hakuprosessin keskeytymiseen (vrt. työnhaku). 

Onko sinulla jo hankittuna sopiva mentori?

Jos sinulla on jo mielessäsi sopiva mentori, ota rohkeasti yhteyttä häneen esimerkiksi LinkedIn:n kautta tai sähköpostitse ja kerro kuka olet ja miksi otat yhteyttä.

 • Kerro, että haet yliopiston mentorointiohjelmaan ja haluaisit pyytää henkilöä mentoriksi, koska...
  • millaista osaamista mentorilla olisi, joka tukisi sinun tavoitteitasi?
  • mitä annettavaa sinulla olisi mentorille?
  • kuinka paljon toivoisit tapaamisia /etätapaamisia puolen vuoden aikana?
  • Viittaa viestissäsi yliopiston mentorointisivuihin ja ota tukea asiasi esittämiseen sieltä.
  • Kerro mentoriehdokkaalle, millaista sitoutumista mentoriksi ryhtyminen edellyttäisi (apua mentoriksi-sivulta). Mentoria voi myös ohjata kysymään lisätietoja ohjelmakoordinaattoreilta. 
 • Kysy mentoria kohteliaasti ja hyvin perustellen mentoriksesi. Muistathan, että myös sinä edustat Oulun yliopistoa ja sen opiskelijoita lähestyessäsi sidosryhmiä. 
 • Täytä hakemus, vaikka olisitkin hankkinut mentorin itsellesi jo ennen ohjelman alkua. Ilmoita lomakkeella mentorisi tiedot ja että osallistutte parina. Mentorisi ei tarvitse välttämättä täyttää hakemusta. 
 • Mikäli kysymäsi henkilö ei pysty ryhtymään mentoriksesi, voit silti hakea ohjelmaan ja pyrimme etsimään sinulle mahdollisimman lähellä toiveitasi olevan mentorin. 

Hakuajan päätyttyä

Lopullisista valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille marraskuussa. Tutustu ohjelman aikatauluun.

Perehdytys

Hakijat perehdytetään mentorointiin. Perehdytykseen osallistuminen on tärkeää, jotta saat käsityksen omasta roolistasi ja mentorointi lähtee sujuvasti käyntiin. Perehdytys järjestetään etänä noin viikkoa ennen kuin sinulle ilmoitetaan mentorisi, jotta pystyt valmistautumaan yhteiseen tapaamiseen tai yhteydenottoon.

Ehditkö jo valmistua, mutta mentorointi kiinnostaa?

Oulun yliopiston mentorointi on tarkoitettu opiskelijoille ja tohtoripiskelijoille. Jos ehdit kuitenkin valmistua jo ennen mentoroinnin alkua, mutta haluaisit silti osallistua aktorina mentorointiin, kannattaa tutustua Suomen Mentorien eri paikkakunnilla järjestettävään mentorointiohjelmaan.

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja

Ohjelmakoordinaattorit maisterivaiheen opiskelijat:

Riitta Arffman
Alumnikoordinaattori

Outi Tolonen
Ura-asiantuntija

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 2.11.2020