Aktoriksi?

Tuntuuko tuleva työura yhdeltä suurelta kysymysmerkiltä? Onko omaa osaamista ja tavoitteita vaikea hahmottaa? Hae mukaan mentorointiohjelmaan aktorina.

Mitä enemmän oma tulevaisuus opintojen jälkeen mietityttää, sitä suositeltavampaa on hakea mukaan mentorointiin. Mentorointiohjelmaa kannattaa harkita, jos omasta osaamisestaan on vaikea kertoa, työuran suunnittelu tuntuu vaikealta tai työhakemusten kirjoittaminen on hankalaa.

Mentoroinnin avulla ymmärryksesi itsestäsi, osaamisestasi ja mahdollisuuksistasi paranee ja oman osaamisen esittäminen potentiaaliselle työnantajalle paranee. Mentorin kanssa käytyjen keskustelujen kautta itsevarmuus karttuu ja luottamus omaan tulevaisuuteen kasvaa, kun omia mahdollisuuksiaan hahmottaa paremmin.

Mentoroinnin avulla voit

 • hahmottaa paremmin omaa osaamistasi, taitojasi ja kehittymisalueitasi
 • kasvattaa itsevarmuuttasi ja uskoa omiin kykyihisi
 • selkiyttää omia ajatuksiasi ja suunnitella tulevaisuuttasi
 • saada lisämotivaatiota opiskelujen loppuun viemiseen
 • saada neuvoja ja varmuutta uravalintaasi
 • vähentää työelämään siirtymisen pelkoa
 • kehittää vuorovaikutustaitojasi ja verkostoitumista.

Mentorisi tehtävänä ei ole ratkaista tulevaisuuteesi liittyviä kysymyksiä tai antaa valmiita vastauksia. Mentori ei suoraan kerro, mitä valintoja opintojesi ja elämäsi suhteen sinun tulee tehdä saavuttaaksesi haluamasi työpaikan tai uran. Mentoroinnissa sinulle ei myöskään tarjota työ-, harjoittelu- tai opinnäytetyöpaikkaa. Mentorin avustuksella voit itse selvittää, mitä tahdot tulevaisuudeltasi ja miten pääset etenemään haluamaasi suuntaan.

Mitä mentorointiin osallistuminen vaatii?

Mentorointi ei ole vain mukavia tapaamisia, vaan se vaatii sinulta työtä ja motivaatiota. Mentorointi etenee tavoitteellisten, sinun itse aktorina suunnittelemiesi mentorointikeskustelujen kautta. Aktorina olet vuorovaikutussuhteen aktiivinen osapuoli, joka asettaa mentoroinnille ja jokaiselle tapaamiskerralle tavoitteet. Sinun vastuullasi on ehdottaa tapaamisaikataulua ja -paikkoja, valmistella tapaamiset, huolehtia peruutuksen sattuessa uuden ajan sopimisesta ja pitää kiinni sovituista asioista. Muistathan, että aktorin roolissasi edustat Oulun yliopiston opiskelijoita.

Olethan valmis

 • panostamaan ja käyttämään aikaasi mentorointiin
 • tapaamisten huolelliseen suunnitteluun
 • ottamaan palautetta vastaan ja kehittämään itseäsi
 • pohtimaan huolella toiveitasi tulevan urasi suhteen.

Kuka voi hakea mentorointiin aktoriksi?

Mentorointiin voivat hakea kaikkien oppiaineiden opiskelijat, jotka suorittavat ylempää korkeakoulututkintoa tai jatko-opintoja Oulun yliopistossa. Valmistuminen kesken mentoroinnin ei ole este osallistumiselle. Jotta mentoroinnista saisi täyden hyödyn ja mentori pystyy ohjaamaan opiskelijaa paremmin, kandidaatin tutkinnon on oltava valmis ennen ohjelmaan hakemista.

Mentorointiin voi osallistua vain kerran maisteriopintojen aikana. Tohtoriopiskelijat voivat osallistua mentorointiin uudestaan, vaikka olisivat osallistuneet jo maisterivaiheen opintojensa aikana. Tohtoriopiskelijana voit hakea mukaan missä tahansa opintojen vaiheessa. Sinulla tulee kuitenkin jo olla jonkinlainen näkemys siitä, mitä odotat työuralta tohtorintutkinnon jälkeen. Huomioithan, että mentori ei toimi väitöstyön ohjaajan roolissa.

Etusijalla valinnassa ovat opinnoissa pisimmälle edenneet sekä ne, joiden työelämäkokemus on vähäistä tai kokemusta oman alan töistä ei juurikaan ole. Tavallisin syy sille, että opiskelijaa ei valita mentorointiin, on sopivan mentorin puute. Suhtaudu avoimin mielin mentoriin, jolla on eri opiskelutausta kuin itselläsi, sillä monesti eri alan mentori saattaa tuoda aivan uusia näkökulmia omaan urasuunnitteluun.

Hakuaika ja hakeminen

Hakuaika mentorointiin on maisterivaiheen ja tutkijakoulun opiskelijoille lukuvuoden alussa, syys–lokakuussa. Lukuvuoden 2019–2020 hakuaika aktoreille on ma 16.9.–pe 4.10. klo 12. Linkki hakulomakkeeseen löytyy haun alettua mentoroinnin pääsivulta sekä Tuudosta.

Hakuajan alettua järjestetään infotilaisuus (Linnanmaan kampus 17.9.2019 ja Kontinkankaan kampus 18.9.2019), johon on suositeltavaa osallistua. Infotilaisuudessa saa selkeämmän käsityksen mentoroinnista ja sen vaatimasta työmäärästä. Se on myös hyvä tilaisuus esittää itseä askarruttavia kysymyksiä mentorointiohjelmasta.

Hakulomake kannattaa täyttää mahdollisimman huolellisesti, jotta löydämme juuri sinulle sopivan mentorin. Lomakkeessa kysymme muun muassa tietoja opinnoistasi, motivaatiotasi osallistua mentorointiin sekä mentoria koskevia toiveitasi. Mitä huolellisemmin täytät hakulomakkeen, sitä paremmin itsellesi sopivan mentorin saat.

Onko sinulla jo hankittuna sopiva mentori?

Jos sinulla on jo mielessäsi sopiva mentori, ota rohkeasti yhteyttä häneen esimerkiksi LinkedIn:n kautta tai sähköpostitse.  Täytä hakemus, vaikka olet hankkinut mentorin itsellesi jo ennen ohjelman alkua. Ilmoita lomakkeella mentorisi tiedot ja että osallistutte parina. Mentorisi ei tarvitse täyttää hakemusta. Sinun ei tarvitse osallistua haastatteluihin, vaan osallistut vasta opiskelijoiden tai tohtoriopiskelijoiden perehdytystilaisuuteen ennen mentoroinnin alkua, sekä yhteisiin tapaamisiin mentoroinnin kuluessa.

Hakuajan päätyttyä

Hakuajan päätyttyä kaikki mentorointiin hakeneet opiskelijat haastatellaan. Haastattelut järjestetään 9.–14.10.2019 välisenä aikana. Tarkemman tiedon haastattelun ajankohdasta ja paikasta saat sähköpostitse hakuajan päätyttyä. Maisterivaiheen opiskelijoiden haastattelut ovat ryhmähaastatteluja ja tohtoriopiskelijoiden yksilöhaastatteluja. Lopullisista valinnoista ilmoitetaan hakijoille loka–marraskuun aikana. Priorisoithan haastattelun, sillä mikäli et saavu haastatteluun, hakuprosessi katkeaa siihen.

Tutustu tarkemmin mentoroinnin aikatauluun.

Perehdytys

Haastattelujen kautta mukaan valitut sekä itsenäisesti mentorin hankkineet aktorit perehdytetään mentorointiin. Perehdytykseen osallistuminen on välttämätöntä, jotta saat käsityksen omasta roolistasi ja mentorointi lähtee sujuvasti käyntiin. Perehdytys järjestetään noin viikkoa ennen kuin tapaat mentorisi ensimmäistä kertaan, jotta pystyt valmistautumaan yhteiseen tapaamiseen.

Ehditkö jo valmistua, mutta mentorointi kiinnostaa?

Oulun yliopiston mentorointi on tarkoitettu opiskelijoille ja tohtoripiskelijoille. Jos ehdit kuitenkin valmistua jo ennen mentoroinnin alkua, mutta haluaisit silti osallistua aktorina mentorointiin, kannattaa tutustua Suomen Mentorien eri paikkakunnilla järjestettävään mentorointiohjelmaan.

Tervetuloa mukaan!

 

Lisätietoja

Maisterivaiheen opiskelijat:
Riitta Arffman
Alumnikoordinaattori
riitta.arffman(at)oulu.fi
0294484039

Tohtoripiskelijat:
Teemu Pennanen
Koordinaattori UniOGS
teemu.pennanen(at)oulu.fi
0294487429

Viimeksi päivitetty: 13.9.2019