Uutiset

21.10.2020 Uutinen

Uudessa HOPE-projektissa kehitetään energiajärjestelmiä kokonaisvaltaisesti

Uuden HOPE-projektin tavoitteena on kehittää ratkaisuja energiatehokkuuden nostamiseen energiaverkoissa ja edistää energia-alan yhteistyötä. Projektissa kehitetään työkaluja ja ratkaisuja energiajärjestelmien monitavoiteoptimointiin. Oulun yliopiston Säätötekniikan tutkimusryhmä on mukana projektikokonaisuudessa yhteistyössä eri yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa.

19.10.2020 Uutinen

Mikroyritysten kasvuverkosto vakiintui Lapissa

Lapin mikroyritysten kasvuverkosto -hanke on ollut käynnissä vuoden 2017 lopusta syyskuuhun 2020 asti.

19.10.2020 Uutinen

Tuore 6G-lehti esittelee tutkimusta monipuolisesti

Oulun yliopiston 6G Flagship -tutkimusohjelma on julkaissut uuden numeron 6G Waves -lehdestään. Tuhti 56-sivuinen lukupaketti kerää yhteen viimeisimmän aihepiirin tutkimuksen, mielenkiintoisia ihmisiä ja yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä. Tutkimus ja sen kehitysaskeleet esitetään havainnollisesti.

16.10.2020 Uutinen

Sinnillä sisään unelma-alalle – arkkitehtiopintojen vuoksi tehty työ kannatti

Arkkitehtiopiskelija Pauliina Paloniemi ei luovuttanut tavoitellessaan unelmaansa. Sinnikäs hakeminen tuotti tuloksen ja Paloniemi opiskelee nyt viidettä vuotta arkkitehtuuria.

16.10.2020 Uutinen

Koneoppimisen ja tekoälyn tutkijaa kiinnostavat ääripäät

Koneoppimiseen ja tekoälyyn tutkimuksessaan keskittyvä Mehdi Bennis kertoo kiinnostuneensa riskiajattelusta ja Gaussin käyrän ääripäissä tapahtuvista ilmiöistä. Niistä, joita tapahtuu harvoin, mutta kun ne tapahtuvat, vaikutukset ovat valtavat.

13.10.2020 Uutinen

13 postdoc-tutkijan ja 20 väitöskirjatutkijan paikkaa avoinna materiaalien ja ympäristön tutkimukseen

Yli kolmeakymmentä tutkijaa haetaan Oulun yliopiston tutkimuksen fokusalueille.

10.10.2020 Uutinen

Professorit: Päätös keskustakampuksesta asemoi koko Oulua

Oulun yliopiston tavoittelema keskustakampus on Oululle strateginen mahdollisuus, jota kannattaa ehdottomasti tarkastella lähemmin, katsoo viiden professorin ryhmä raportissaan. Professorien tutkimusalat kytkeytyvät monipuolisesti yliopiston ja kaupungin vuorovaikutukseen eri aluetasoilla.

9.10.2020 Uutinen

Musiikki sai sisällön saamen kielen ja kulttuurin opinnoista

Saamen kielen ja kulttuurin opiskelu auttoi räppäri Ailu Vallea löytämään merkityksen omalle musiikilleen. Hän työskentelee vahvistaakseen saamelaisen kulttuurin elinvoimaa.

9.10.2020 Uutinen

Oulun yliopisto huomioi kansainvälisen tyttöjen päivän vaihtamalla rehtoria päiväksi

Rehtorinamme toimi päivän ajan 14-vuotias Mimmi Jakola. Plan Internationalin maailmanlaajuinen Girls Takeover -tempaus tuo näkyväksi, että tyttöjen kaikkialla maailmassa täytyy päästä kehittämään teknologiaa.

9.10.2020 Uutinen

Tutkimus selvittää internetin ja somen käytön yhteyksiä nuorten aikuisten hyvinvointiin

Nuoret aikuiset käyttävät yhä enemmän aikaa sosiaalisessa mediassa. Viime aikoina sosiaalisen median negatiivisista vaikutuksista hyvinvointiin on alettu puhua aiempaa enemmän, mutta Suomessa asiaa ei ole juurikaan tutkittu. Oulun yliopiston ja Sosped-säätiön toteuttama kyselytutkimus selvittää nyt 18–35-vuotiaiden kokemuksia internetin ja sosiaalisen median käytöstä.

8.10.2020 Uutinen

Ilmastonmuutos uhkaa ainutlaatuisia ikiroutamuodostumia

Ikiroudan sulaessa arktisen maiseman pinnanmuodot tulevat muuttumaan voimakkaasti, selviää suomalaisten maantieteilijöiden johtamassa kansainvälisessä tutkimuksessa. Koko arktisen ikirouta-alueen kattaneen tutkimuksen mukaan suuri osa nykyisin tavattavista ikiroutamuodostumista on vaarassa kadota kuluvan vuosisadan aikana, ja muutos on jo käynnissä.

8.10.2020 Uutinen

Uusi verkkokirja kansallisesta ja kansainvälisestä LUMA-tiedekasvatuksesta

Miten innostetaan tulevaisuuden tekijöitä matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun? Miten tuetaan taitavia opettajia ja tulevia opettajia tärkeässä työssään? Miten rakennetaan yhteisöllisesti ja tutkimusperustaisesti hyvää ja kestävää tulevaisuutta? 

8.10.2020 Uutinen

Pohjois-Suomen maaperä pursuaa malmia, mutta miten se saadaan kestävästi käyttöön?

Pohjois-Suomessa on Euroopan suurimpia malmipotentiaaleja, jonka avulla voitaisiin tuottaa nykyistä kestävämmin myös vihreän teknologian kaipaamia raaka-aineita. Kaivoshankkeita varjostavat Talvivaaran haamu ja kaivosten pitkäkestoiset ympäristövaikutukset. Ala kärsii myös osaajapulasta.

7.10.2020 Uutinen

Yliopisto-opiskelijat kaipaavat luotettavaa tietoa ilmastonmuutoksesta

Yliopisto-opiskelijat ovat kiinnostuneita ilmastonmuutoksesta, mutta kaipaavat luotettavaa tietoa ja faktaperusteisuutta ilmastotoimiin. Osa pohtii, miten voisi vaikuttaa ilmastonmuutokseen omilla teoillaan.

6.10.2020 Uutinen

Gorillojen luut auttavat tutkijoita ymmärtämään osteoporoosin alkuperää

Ikääntyvillä naarasgorilloilla ei esiinny luukatoa eli osteoporoosia, kuten niiden lähisukulaisilla ihmisillä. Osteoporoosi on yleinen sairaus etenkin ikääntyvillä naisilla. Tutkimustuloksella saattaa olla merkitystä tutkittaessa ikään liittyviä sairauksia.

2.10.2020 Uutinen

Lääketieteen tekniikkaa tarvitaan sairauksien ennaltaehkäisyssä ja diagnosoinnissa

Terveyden ja hyvinvoinnin mittaamisen yksilöllisyys kiehtoo lääketieteen tekniikan alumnia Iida Paksuniemeä ja alaa opiskelevaa Terhimaria Kaskea. Heitä yhdistää vahva halu auttaa osaamisensa avulla ihmisiä voimaan paremmin.

2.10.2020 Uutinen

Oulun yliopisto ja Metsä Group tutkimus- ja koulutusyhteistyöhön kestävän metsäteollisuuden kehittämiseksi

Oulun yliopisto ja Metsä Group ovat tehneet kumppanuussopimuksen, jonka puitteissa syvennetään tutkimus- ja koulutusyhteistyötä kestävän metsäteollisuuden kehittämiseksi. Tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta ja työelämäkosketusta opiskelijoiden ja yrityksen välillä. Yhteistyöhön liittyvät esimerkiksi vierailuluennot, yritysvierailut, diplomityöt ja harjoittelupaikat. 

1.10.2020 Uutinen

DNA-viivakoodaus helpottaa eliölajien tunnistusta

Geeniteknologian kehitys helpottaa myös taksonomiaa eli eliölajien tieteellistä luokittelua. Lajit voidaan tunnistaa pienen DNA-pätkän avulla, aivan kuten tuote tunnistetaan kaupassa viivakoodilla. Menetelmä tarkentaa käsityksiämme lajeista, lajimääristä ja biodiversiteetistä. 

1.10.2020 Uutinen

Pyhäsalmen kaivoksen ympäristövaikutukset pilottikohteena kansainvälisessä tutkimushankkeessa

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin tutkijat ja Pyhäsalmen kaivos pilottikohteena ovat mukana Suomesta laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa pyritään teknologian avulla uudistamaan Euroopan kaivosteollisuutta, kaivosten turvallisuutta, kannattavuutta sekä vähentämään niiden ympäristövaikutuksia.

1.10.2020 Uutinen

”Näen mihin itse olen päätynyt verrattuna muihin.” Kuulutko kohderyhmään? Vastaa uraseurantakyselyyn

Uraseurannalla kerätään tietoa työuran ensimmäisistä vuosista yliopistosta valmistumisen jälkeen, jotta koulutusta voidaan kehittää. Oman uran ja yliopistosta saatujen oppien pohtiminen auttaa näkemään omia vahvuuksia ja kehitystarpeita.

1.10.2020 Uutinen

Ehdota professori Pentti Kaiteran tunnustuspalkinnon saajaa

Oulun yliopiston ensimmäisellä rehtorilla Pentti Kaiteralla oli merkittävä rooli yliopiston syntymisessä ja toiminnan käynnistämisessä. Professori Pentti Kaiteran rahasto jakaa joka toinen vuosi 20 000 euron suuruisen tunnustuspalkintonsa Oulun yliopistossa tehdystä ansiokkaasta työstä tai merkittävästä toiminnasta Pohjois-Suomen hyväksi.

30.9.2020 Uutinen

Yliopiston oppimateriaalit jatkossa Avoimen oppimiseen kirjastoon helposti saavutettaviksi 

Oulun yliopisto on päivittänyt Avoimen oppimisen periaatteitaan.

25.9.2020 Uutinen

Biokemisti nopeamman diagnostiikan jäljillä

Biokemisti Lauri Rannaste kehittää työkseen uudenlaisia diagnostiikkatestejä. Nopeammasta diagnostiikasta hyötyvät niin terveydenhuolto kuin kuluttajatkin.

24.9.2020 Uutinen

Opiskelukaupungin mieluisuus vaikuttaa halukkuuteen hakea tai suositella Oulun yliopistoa jopa enemmän kuin koulutustarjonta

Oulun yliopistossa on jo usean vuoden ajan käytetty apuna vetovoiman kehittymisen seurannassa Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti -tutkimusta, jossa selvitetään yläkoululaisten ja lukiolaisten ala- ja koulutusvalintoihin liittyviä suunnitelmia. Tutkimuksen osana mitataan eri korkeakoulujen vetovoimaa. Tutkimuksen toteuttaa Talous ja nuoret TATin toimeksiannosta T-Media Oy.