Uutiset

20.2.2020 Uutinen

Oulun yliopiston kiertotalouskeskittymälle mittava rahoitus hiilidioksidin hyötykäytön tutkimukseen

Yksi maailman suurimmista kiertotalouden tutkimuskeskittymistä, Oulun yliopiston InStreams Hub, on saanut mittavan rahoituksen hiilidioksidin talteenoton ja sen hyödyntämisen tutkimukseen.

19.2.2020 Uutinen

Auringon hiukkaspommitus vaikuttaa napa-alueiden talvi-ilmastoon

Avaruusilmastolla eli Auringon aktiivisuuden pitkäaikaisilla muutoksilla on merkittävä vaikutus Maan ilmakehään ja ilmastoon. Monimutkaisen systeemin ymmärtämiseen tarvitaan avaruusfysiikan ja ilmastotieteen yhteistyötä.

18.2.2020 Uutinen

Tutkijat kehittivät UV-säteilyltä suojaavan biomuovin

Oulun yliopiston Kestävän kemian tutkimusyksikössä on kehitetty uusi synteettinen biomuovi, joka suojaa auringon ultraviolettisäteilyltä toisin kuin perinteiset hiilipohjaiset muovit tai muut biomuovit.

10.2.2020 Uutinen

MEDigi päivittää lääketieteen koulutuksen

Oulun yliopiston koordinoima MEDigi-hanke harmonisoi lääketieteen alojen perusopetuksen Suomessa ja kehittää sitä digitalisaation osalta. Jälkimmäinen näkyy niin opetussisällöissä kuin -menetelmissäkin.

10.2.2020 Uutinen

Rajat kiinni ja väestönvaihto ovat poliittisia iskusanoja, joita vuoden professori, rajatutkija Anssi Paasi ei ymmärrä

”Uusia kansoja ja valtiota syntyy ja rajat liikkuvat tulevaisuudessakin”, muistuttaa maantieteen professori Anssi Paasi. Vuoden professoriksi valitun Paasin mukaan suomalaista maahanmuuttokeskustelua leimaa historiattomuus ja ”tyhjänpäiväinen meteli”.

7.2.2020 Uutinen

Nikamien koolla ja muodolla mahdollinen yhteys selkäongelmiin

Oulun yliopistossa tehdyn monitieteisen tutkimuksen mukaan nykysuomalaisten selkänikamat eivät ole kasvaneet 200–500 vuotta sitten eläneisiin verrattuna samassa suhteessa vartalon koon kanssa. Nikamien pienemmällä koolla saattaa olla yhteys nykyajan selkäongelmiin.

7.2.2020 Uutinen

Matkailuntutkija reissaa paikalliset mielessään

Matkailun vaikutukset pieniin kyläyhteisöihin alkoivat kiehtoa Outi Kulusjärveä, kun hän eräänä kesäpäivänä syventyi Tuiran uimarannalla matkailumaantieteen tenttikirjaan.

6.2.2020 Uutinen

Euroopassa leviävällä argentiinanmuurahaisella on kausiviruksia

Argentiinanmuurahaiset ovat levinneet ympäri maailman ihmisen mukana ja ne ovat yksi kaikkein menestyneimmistä vieraslajeista. Aikaisemmin Oulun yliopiston tutkijat yhdessä Gironan yliopiston tutkijoiden kanssa ovat tunnistaneet Välimeren alueelle levinneen argentiinanmuurahaisen virukset ja nyt yhteistyönä tutkittiin argentiinanmuurahaisten virusten ekologiaa, koska vieraslajin menestymiseen uudessa elinympäristössä voi vaikuttaa lajia rajoittavan taudinaiheuttajan puuttuminen.

6.2.2020 Uutinen

Oulun yliopisto yhteistyöhön seitsemän eurooppalaisen yliopiston kanssa – tavoitteina liikkuvuus ja osallisuus

Kahdeksan eurooppalaisen yliopiston edustajat allekirjoittivat 5. helmikuuta 2020 Rotterdamin Erasmus-yliopistossa tehtävänannon uudelle eurooppalaiselle yhteistyöyliopistolle UNICille (The European University of Post-Industrial Cities).

4.2.2020 Uutinen

Professori Markku Juntti: ”6G on liima, joka sitoo kaiken yhteen”

Tämän lauseen kuulee usein, kun keskustelee professori Markku Juntin kanssa: ”No tämä ei ole ydinosaamistani – mutta se on tietysti hyvin läheisessä yhteydessä siihen, mitä minä teen.” Juntti on radiosignaalien käsittelyn asiantuntija, mikä tarkoittaa, että vaikka hän ei tarkkaan ottaen ole tietoturvan, IoT:n, logistiikan, tekoälyn, liikenteen, terveysteknologian tai minkään muunkaan aiheen erityisasiantuntija, hänen asiantuntemuksensa on tosiasiassa ratkaisevaa kaikkien näiden aiheiden kannalta.

31.1.2020 Uutinen

Uudet tenure-professorit valittu GenZ-profilaatiohankkeeseen

Oulun yliopiston tutkimusneuvosto on nimittänyt tammikuussa 2020 neljä tenure track -professoria GenZ-profilaatiohankkeeseen. GenZ on Suomen Akatemian rahoittama (2018–2022) strateginen profilointiteema.

30.1.2020 Uutinen

Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston kirjastopalvelut yhdistyvät

Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun sisäisten palvelujen yhdistäminen tuo merkittäviä muutoksia myös Oulun korkeakoulukirjastoihin, kun Oulun ammattikorkeakoulun kirjasto yhdistetään Oulun yliopiston kirjastoon 1.2.2020. Päätöksen taustalla on Oulun ammattikorkeakoulun muutto Linnanmaan kampukselle sekä yliopiston tulo Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n enemmistöomistajaksi vuonna 2018. Pääosa ammattikorkeakoulun opetuksesta ja toiminnoista muuttaa Linnanmaalle elokuuhun 2020 mennessä.

29.1.2020 Uutinen

Oulun yliopisto ja K-ryhmä yhteistyöhön

Oulun yliopisto ja K-ryhmä ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on lisätä osapuolten välistä yhteistyötä osaamisen kehittämisessä, hakeutumisessa kaupan alan tehtäviin sekä tähän liittyvien palveluiden kehittämisessä.

29.1.2020 Uutinen

Suurhankkeessa selvitetään ympäristön ja terveyden välisiä yhteyksiä

Ihmisten elintavat ja elinympäristöt ovat muuttuneet ajan saatossa. Oulun yliopisto johtaa kansainvälistä hanketta, jossa tutkitaan ympäristön ja elintapojen yhteyksiä kroonisiin aineenvaihdunta- ja verenkiertoelinsairauksiin. Hankkeesta tekee merkittävän aiheen lisäksi sen tutkimusaineiston laajuus: Euroopasta mukana on 11 miljoonaa kansalaista.

29.1.2020 Uutinen

Erakkomehiläiset oppivat naapureiltaan

Erakkomehiläisiin kuuluvat muurarimehiläiset käyttävät lajienvälistä sosiaalista informaatiota valitessaan pesäkoloa, osoittaa uusi tutkimus. Muurarimehiläiset tarkkailevat ja painavat mieleensä aikaisemmin pesivän lajin pesäpaikkamieltymyksen ja pesimämenestyksen. Ne kopioivat aikaisemmin pesiviä lajeja, jos näiden pesät ilmentävät onnistunutta pesintää. Jos aikaisemmin pesivän lajin pesä ilmentää epäonnistunutta pesintää, muurarimehiläisnaaraat valitsivat muun pesäkolon.

28.1.2020 Uutinen

Vaihto-opiskelu oli palkinto itselle

Saara Moisanen löysi vaihto-opiskelusta uusia näkökulmia omaan alaansa ja elämään yleensä. Neljän kuukauden irtiotto teki hyvää sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti. Vuonna 2018 Oulun yliopistosta lähti 327 vaihto-opiskelijaa 40 eri maahan. Ouluun puolestaan saapui 563 vaihto-opiskelijaa 43 eri maasta.

27.1.2020 Uutinen

Tutkijoiden arviointiin tasapuolisemmat kriteerit

Suomessa tavoitellaan vastuullisesti toteutettua tutkijoiden arviointiprosessia, jonka mukaan yksittäisen tutkijan tieteellisiä ansioita on arvioitava hänen tutkimusjulkaisujensa laadun perusteella, ei hänen käyttämiensä julkaisukanavien metriikkaan perustuen. Vastuullisessa arvioinnissa huomioidaan myös muut tutkimustuotokset, kuten data ja lähdekoodi, sekä tutkijan tehtävien laajempi monimuotoisuus, kuten opetusansiot ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

27.1.2020 Uutinen

Isä ja poika osallistuvat molemmat toukokuun tohtoripromootioon

Pentti Leppänen vihitään Oulun yliopiston kunniatohtoriksi toukokuussa järjestettävässä tohtoripromootiossa. Samassa tilaisuudessa promovoidaan myös hänen poikansa Teemu Leppänen. 

24.1.2020 Uutinen

Itseohjautuva auto tutkimuskäyttöön Oulun yliopistossa

Oulun yliopiston sähkö- ja tietotekniikan tiedekuntaan ja osaksi 6G Flagship -tutkimuskokonaisuutta on hankittu itseohjautuva auto Toyotalta. Auto tulee olemaan tutkimusvälineenä laajasti käytössä.

23.1.2020 Uutinen

Uudet kunniatohtorit julki – joukossa Helena Petäistö, Aarno Palotie ja Risto Murto sekä joulukuussa Nobelin saanut Sir Peter Ratcliffe ja LinkedInin perustajiin kuuluva Reid Hoffman

Oulun yliopisto vihkii 21 uutta kunniatohtoria 22.–24.5. pidettävässä tohtoripromootiossaan. Kunniatohtoriksi vihkiminen on korkein huomionosoitus, jonka yliopisto voi osoittaa henkilölle.

23.1.2020 Uutinen

Kansainvälisten tutkinto-ohjelmien hakijamäärä kasvoi Oulun yliopistossa

Yhteensä 2314 hakijaa jätti hakemuksensa Oulun yliopiston kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiin keskiviikkona 22.1.2020 päättyneessä kevään ensimmäisessä yhteishaussa. Hakijamäärä kasvoi noin 24 prosenttia viime vuodesta (2019: 1870). Hakijoita oli yhteensä yli sadasta maasta ympäri maailmaa.

22.1.2020 Uutinen

Hypoksiatutkimukselle miljoonarahoitus Oulun yliopistoon

Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt Oulun yliopistoon useita merkittäviä rahoituksia. Suurimman rahoituksen, 1,5 miljoonaa euroa, saivat professorit Johanna Myllyharju ja Peppi Karppinen solujen hypoksian eli vähähappisuuden tutkimukseen. Rahoitus myönnettiin viideksi vuodeksi.

21.1.2020 Uutinen

Uraauurtavaa puukoulun terveysvaikutusten tutkimusta Kuhmon Tuupalan alakoulussa

Kuhmon kaupunki ja Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö ovat aloittaneet tutkimushankkeen, jossa selvitetään puurakentamisen terveysvaikutuksia sekä alakoululaisten kokeman stressin lähteitä. 

21.1.2020 Uutinen

Suomen ensimmäinen brändiprofessori aloitti Oulun yliopistossa

Oulun yliopistoon on nimetty brändijohtamiseen erikoistunut professori. Kauppatieteiden tohtori, dosentti Saila Saraniemi aloitti tehtävässä kuluvan vuoden alussa. Lahjoitusvaroin perustettu professuuri on alan ensimmäinen Suomessa.