Uutiset

18.9.2020 Uutinen

Uusi ultranopea NMR-menetelmä molekyylien vaihdon tutkimiseen

Molekyylien vaihto erilaisten fysikaalisten tai kemiallisten ympäristöjen välillä on erittäin merkittävässä roolissa monissa tärkeissä prosesseissa, kuten hengityksessä, proteiinien laskostumisessa, kemiallisissa reaktioissa ja katalyysissä. 

18.9.2020 Uutinen

Jo 10 minuutin päivittäinen paikallaanolon vähentäminen edistää sydänterveyttä

Tuoreen tutkimuksen mukaan jo 10 minuutin päivittäinen istumiseen tai makoiluun käytetyn ajan vähentäminen vaikuttaa suotuisasti keski-ikäisten sydänterveyteen. Paikallaanolon vaihtamisella kevyeenkin liikkumiseen oli hyviä vaikutuksia sekä veren sokeri-, insuliini- ja rasvahappotasoihin että painoindeksiin.

17.9.2020 Uutinen

Oulun yliopisto avaa viisi uutta kansainvälistä koulutusta: epidemiologiaa, kestävää kemiaa, monialaista business-analytiikkaa ja osaajia ICT-alalle

Kansainvälisen koulutustarjonnan kasvattamisen taustalla on erityisosaamisen kysyntä, ja tutkinto-ohjelmia on suunniteltu sidosryhmiä kuunnellen. Uusien koulutusohjelmien tavoitteena on vahvistaa Oulun yliopiston tarjoaman koulutuksen vetovoimaa. Kansainvälisissä tutkinnoissa opetus tapahtuu kokonaan englanniksi. 

15.9.2020 Uutinen

Painonhallintasovellus pitää ylipainon kurissa – itsemittaaminen tehokasta

Laihduttamiseen liittyviä sovelluksia ja ohjelmia löytyy nykyisin vaikka millä mitalla. Valitettavasti lähes kaikkien sovellusten ongelmana on puuttuva tieteellinen näyttö tehosta. Näin ollen niiden pitkäaikainen vaikutus painoon jää usein epäselväksi ja vähäiseksi. Tieteellinen näyttö on yksi Oulun yliopistossa kehitetyn Onnikka-painonhallintasovelluksen valteista.

11.9.2020 Uutinen

Metsäsertifiointia tiukennettava pienvesien suojelun tehostamiseksi

Tuoreen tutkimuksen mukaan valtaosaan Suomen talousmetsistä sovellettu PEFC-sertifikaatti on suojavyöhykkeen leveyden suhteen riittämätön eikä tarjoa suojaa metsäpuroille avohakkuiden vaikutuksilta. PEFC-sertifikaatin mukaisesti suojelluissa puroissa ympäristöolot poikkesivat metsätalouden toimenpiteiden ulkopuolelle jääneistä vertailupuroista ja johtivat puroeliöstön monimuotoisuuden köyhtymiseen.

10.9.2020 Uutinen

Teknologiayliopisto Taipei Tech myönsi professori Heli Jantuselle Yushan-palkinnon

Taiwanin Opetusministeriö on myöntänyt Yushan-palkinnon (Scholar) Oulun yliopiston mikroelektroniikan tutkimusyksikön johtajalle professori Heli Jantuselle. Hänet tunnetaan kansainvälisesti pioneerityöstään keraamisen elektroniikan parissa. Hän keskittyy elektroniikan valmistusmenetelmiin sekä uusien radiotaajuus- ja anturisovelluksien ja elektroniikan sovelluksien kehittämiseen.

9.9.2020 Uutinen

Ystäväsi on tuhannen kilometrin päässä mutta tuntuu kuin olisi ja puhuisi ja halaisi sinua sohvalla vieressäsi

Jotta etävuorovaikutus voi tulevaisuudessa tuntua mahdollisimman aidolta, tarvitaan tutkimusta ja sosiaalisen virtuaalitodellisuuden kehittämistä. Mutta mitä ihmettä sosiaalinen virtuaalitodellisuus oikein on? Siitä kirjoittavat tutkijat Pentti Haddington, Tiina Keisanen, Mirka Rauniomaa ja Heidi Spets.

7.9.2020 Uutinen

Niinimäki lukuvuoden avajaisissa: Oulun yliopiston pysyttävä jatkossakin vetovoimaisena

Lukuvuoden avajaisia vietettiin Oulun yliopistossa 7.9.2020 poikkeuksellisesti virtuaalisena etälähetyksenä koronavirustilanteen vuoksi. Yli 700 ihmistä katsoi lähetyksestä ainakin osan, ja lähetys oli seurattavissa myös Facebook Live -toiminnolla.

4.9.2020 Uutinen

Kauppatieteiden opiskelu tukee urheilua

SM-tason keihäänheittäjä Toni Keränen yhdistää kauppatieteiden opinnot ja treenaamisen. Lisäksi oma verkkokauppa on tuonut teorian käytäntöön ja ollut luonteva jatkumo yritteliäälle luonteelle.

4.9.2020 Uutinen

Uusien aloituspaikkojen määrä kasvaa lähes viidenneksellä Oulun yliopistossa lähivuosina

Oulun yliopiston aloituspaikkalisäykset menestyivät opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) suunnatessa korkeakoulujen lähivuosien lisäaloituspaikkoja Suomessa. OKM:n päätöksen mukaan vuonna 2021 Oulun yliopisto saa rahoitusta 350 uuteen aloituspaikkaan ja vuonna 2022 vielä 361 aloituspaikkaan. Lisäys aiempaan, vuosien 2017–2019 aloituspaikkojen määrään on lähes viidennes, 19,7 prosenttia. 

2.9.2020 Uutinen

Oulun yliopisto 350 parhaan joukkoon Times Higher Education vertailussa

Oulun yliopisto sijoittuu maailman parhaimpien yliopistojen joukossa sijavälille 301-350 uusimmassa Times Higher Education World University Ranking -vertailussa. 

2.9.2020 Uutinen

UROS ja Oulun yliopisto julkistavat strategisen kumppanuuden

UROS ja Oulun yliopisto tyytyväisinä ilmoittavat, että ovat solmineet pitkän aikavälin strategisen kumppanuuden, jonka avulla ne tiivistävät yhteyksiään monenlaisissa toiminnoissa erityisesti esineiden internetin (IoT) ympärillä.

1.9.2020 Uutinen

Oulun yliopiston uusi koulutusvararehtori Tapio Koivu haluaa tuoda tieteen kaikille

Tapio Koivu uskoo, että tiede on avainasemassa tulevaisuuden yhteiskunnassa. Uuden työpaikan edessä hänellä on paljon opittavaa, mutta intohimo koulutukseen kantaa.
 

1.9.2020 Uutinen

Alle 15 minuutin pyörämatka keskustakampukselle toteutuisi Alppilasta Myllyojalle, Kaukovainiolle ja Limingantulliin ulottuvalla alueella

Keskustakampuksen 15 minuutin pyöräilyalueella asuu 50 prosenttia enemmän ja joukkoliikenteen 15 minuutin vyöhykkeellä 26 prosenttia enemmän väestöä kuin Linnanmaan vastaavilla alueilla.

1.9.2020 Uutinen

Lupaavia ratkaisuja aurinkopaneeleihin, virtuaaliseen oppimiseen ja elektroniseen ihoon

Tänä syksynä Oulun yliopistossa alkoi kolme uutta Business Finlandin rahoittamaa Research to business (R2B, aiemmin TUTLI) -hanketta. Niiden tavoitteena on luoda tutkimustuloksista uutta liiketoimintaa. Projektit tuottavat lupaavia ratkaisuja liittyen nanokuvioituun kalvoon, virtuaaliseen oppimisympäristöön ja elektroniseen ihoon.

1.9.2020 Uutinen

Erikoistumisen kirjavat käytännöt yhtenäistyvät

Erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien koulutus uudistuu. Keskeisiä tavoitteita ovat opetussisältöjen ja osaamiskriteerien yhtenäisyys sekä läpinäkyvyys. Uudistuksesta hyötyvät myös potilaat, sillä se varmistaa hoidon tasalaatuisuuden ja riittävän lääkärimäärän kaikilla erikoisaloilla.

31.8.2020 Uutinen

Tervetuloa uuteen lukuvuoteen ja yliopiston avajaisiin

Oulun yliopiston ennätyssuuri aloittavien opiskelijoiden joukko aloittaa opintonsa etäopetustunnelmissa. Kaikille avoimet yliopiston avajaiset järjestetään maanantaina 7.9. kello 15.15 alkaen verkkolähetyksenä.

29.8.2020 Uutinen

Tutkijatohtori jäljittää vesipisaran matkaa

Nuorempana musiikki veti tutkijatohtori Kaisa-Riikka Mustosta puoleensa, mutta kiinnostus luonnontieteisiin voitti. Nyt hän tutkii arktisen alueen virtavesiä Oulun yliopistossa. 

27.8.2020 Uutinen

Suurten virtuaalikonferenssien organisoinnissa digiharppauksia – tulevat tapahtumat verkossa

Digiloikka etenee Oulun yliopistossa harppauksin yhteisillä ponnistuksilla, kun henkilökunta siirtää opetuksen lisäksi kansainvälisiä konferensseja ja yliopistoyhteisön tapahtumia verkkoon. Onnistuessaan virtuaalitapahtumat yhdistävät yleisöjä koronapandemiasta huolimatta. ”Mutta eihän ne ilman työtä tule. Onnistumisen takana on tiukkaa suunnittelu- ja valmistelutyötä, raudanlujaa osaamista, toimivia työkaluja sekä heittäytymiskykyä”, kertoo Oulun yliopiston opetuksen ICT-tukipalveluista vastaava palvelupäällikkö Paula Vaskuri.

25.8.2020 Uutinen

Itä- ja Pohjois-Suomen erityisasemasta hyötyy koko Suomi

Kiista EU:n aluekehitysrahojen jakoperusteista haittaa Suomen edellytyksiä palata kasvu-uralle.

25.8.2020 Uutinen

Varhaiskasvatuksen opettajapulaa helpotetaan monimuotokoulutuksella

Varhaiskasvatuksen opettajista on valtakunnallisesti pulaa, ja monilla alueilla tilanne on jopa kriittinen. Avoinna oleviin paikkoihin on vaikea löytää päteviä hakijoita, ja tehtävissä työskentelee satoja epäpäteviä. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla varhaiskasvatuksessa on parhaillaan avoinna yli tuhat työpaikkaa ja Kainuussakin tarve lähivuosina on kymmeniä. Pulaa helpotetaan varhaiskasvatuksen opettajien valtakunnallisella monimuotokoulutuksella, joka alkaa syksyllä 2021.

24.8.2020 Uutinen

Tekoäly apuna koltansaamen ja pohjoissaamen digitaalisten sanakirjojen toimitustyössä

Oulun yliopiston Giellagas-instituutti julkaisee koltansaamen ja pohjoissaamen sanakirjat digitaalisina. Tekijät ovat hyödyntäneet työssä tekoälyä.

24.8.2020 Uutinen

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö tukee tutkimustulosten kaupallistamista

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö ja Oulun yliopisto ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tavoitteena on edistää tutkimustulosten kaupallistamista.

20.8.2020 Uutinen

Osuuskauppa Arina, Kesko ja Oulun yliopisto hakevat yhdessä suunnitteluvarausta Oulun Raksilan alueelle

Osuuskauppa Arina ja Kesko haluavat mahdollistaa Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston kannalta parhaan vaihtoehdon selvittämisen Raksilan marketalueen suunnittelussa. Oulun yliopisto, Osuuskauppa Arina ja Kesko ovat jättäneet Oulun kaupungille hakemuksen suunnitteluvarauksen myöntämisestä Oulun yliopistolle, millä mahdollistetaan yliopiston liittäminen alueen suunnitteluun. Yhteiseen suunnitteluun varataan aikaa 31.12.2021 saakka.