Uutiset

25.6.2019 Uutinen

Kasvatusalan valintakokeen pisteitä tallentunut väärin

Kasvatusalan VAKAVA-valintakokeen pisteiden syöttämisessä on ilmennyt virhe, joka koskee Oulun yliopiston kasvatustieteiden koulutukseen hakeneita.

25.6.2019 Uutinen

Tavoitteina uusi mittaustekniikka ja parempi hoito nivelrustovaurioille

Oulun yliopistossa kehitetään uusia menetelmiä nivelrustovaurioiden tutkimukseen ja hoitoon. Laajojen kansainvälisten hankkeiden MIRACLEn ja RESTOREn tähänastiset tulokset näyttävät lupaavilta.

24.6.2019 Uutinen

Miljoona euroa teräksen lämpökäsittelyn tutkimiseen

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -ryhmä on saanut mittavan rahoituksen teräksen ultranopean lämpökäsittelyn tutkimukseen. Pohjoismaisen yhteistyöhankkeen avulla edistetään siirtymistä terästuotannossa perinteisestä uunikuumennuksesta korkeataajuuksiseen induktiokuumennukseen. Muutos mahdollistaa mm. tuotantolinjojen lyhentämisen ja tehostamisen terästuotannossa sekä alan teollisuuden ja yritysten kilpailukyvyn parantamisen.

19.6.2019 Uutinen

Oulun yliopiston nousuvire jatkuu QS-yliopistovertailussa

Oulun yliopisto sijoittuu uusimmassa kansainvälisessä QS World University Rankings 2020 –yliopistovertailussa sijalle 374. Tulos on kaksi sijaa edellisvuotta parempi. Suomalaisyliopistojen keskinäisessä vertailussa Oulun yliopisto ohitti Tampereen yhdistyneen yliopiston ja sijoittui viidenneksi.

19.6.2019 Uutinen

Arkeologiasta uutta tietoa eri liikuntalajien luustoa vahvistavista vaikutuksista

Lääketieteellinen tutkimus on todistanut asian ja nyt myös arkeologit vahvistavat sen: liikuntalajeista tärähtelyä sisältävät lajit vahvistavat luita eniten. Oulun yliopiston arkeologian tutkimuksessa selvisi myös, että toistuvaa tärähtelyä sisältävä liikunta yhdistettynä suurempaan lihaksen poikkipinta-alaan vahvistaa luita tehokkaimmin.

19.6.2019 Uutinen

Professorit: Todistusvalinnan möröt liioiteltuja

Todistuksen painoarvon kasvu yliopistojen opiskelijavalinnassa ei näytä kovin uhkaavalta, sanovat Oulun yliopiston professorit.

18.6.2019 Uutinen

Oulun yliopiston sijoitus ennallaan uudessa NTU Rankingissa

Oulun yliopisto sijoittuu maailman yliopistojen joukossa sijalle 428. taiwanilaisen NTU:n uusimmalla rankinglistalla.

18.6.2019 Uutinen

Fibroositutkimus tiivistyy Oulun yliopistossa

Fibroottisiin sairauksiin liittyvä tutkimus on yksi Oulun yliopiston tutkimuksen profiloitumisteemoista.

18.6.2019 Uutinen

Oulun yliopiston liikkeenjohdon EMBA-ohjelma kouluttanut 450 johtajaa

Oulun yliopiston liikkeenjohdon koulutuksen Executive MBA -ohjelma täyttää 30 vuotta. Tänä aikana ohjelmasta on valmistunut noin 450 liikkeenjohtajaa ja ohjelmaan on osallistunut noin 300 organisaatiota. EMBA-ohjelman 30-vuotisjuhlaa vietettiin Oulun yliopistossa 17. kesäkuuta.

18.6.2019 Uutinen

Sikiön perimä voi altistaa ennenaikaiselle syntymälle

Oulun yliopiston tutkijat havaitsivat, että poikkeava geenien ilmentyminen lisää sikiön riskiä syntyä ennenaikaisesti.

17.6.2019 Uutinen

Suomen tiedepalkinto professori Heli Jantuselle

Suomen tiedepalkinnon 2019 saaja on professori Heli Jantunen Oulun yliopistosta. Palkinnon myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö Suomen Akatemian esityksestä. Palkinnon jakoi tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko Tiedefoorumi-tapahtumassa Helsingissä. Suomen tiedepalkinto on kahden vuoden välein myönnettävä, merkittävä tunnustus tieteellisestä työstä, joka annetaan Suomessa työskentelevälle tutkijalle tai tutkijaryhmälle. Palkinnon suuruus on tänä vuonna suuruudeltaan 100 000 euroa. Tiedepalkinto perustettiin vuonna 1997 ja se myönnettiin nyt 12. kerran osana Suomen tiedefoorumia.

17.6.2019 Uutinen

Bioalan tutkimuspalveluja Biocenterista

Oulun yliopistossa toimiva Biocenter Oulun tutkimuspalvelut tarjoaa yrityksille ja erilaisten tutkimusyhteisöjen käyttöön laajan tutkimuslaitteiston ja niihin liittyvät palvelut. Palvelut sopivat erityisesti biokemian ja biolääketieteen alalla toimiville yrityksille, joilla ei ole omaa laitekantaa, ja jotka esimerkiksi haluavat testata jonkin menetelmän toimivuutta.

13.6.2019 Uutinen

UBISS 2019 -kesäkoulussa paahdetaan yötä päivää jo kymmenettä kertaa

Oulun yliopiston jokapaikan tietotekniikan tutkimusyksikön kesäkoulusta on kehittynyt merkittävä vuosittainen tapahtuma. Tämän vuoden teemoille yhteistä on teknologian läsnäolo ihmisten arjessa ja sulautuminen huomaamattomaksi osaksi elämää. Kaikki UBISS:n teemat kumpuavat Oulun yliopiston tutkimuksesta. Kymmenennessä kesäkoulussa ennätysmäärä osallistujia.

13.6.2019 Uutinen

Kännykkä mittaa hengityksen helppoutta

Oulun yliopistossa kehitetty uusi innovaatio helpottaa muun muassa astmaatikkojen hengityksen mittaamista. Kännykällä ja siihen asennetulla sovelluksella tehtävä mittaus on helppo ja edullinen vaihtoehto kalliille sairaalatutkimuksille.

12.6.2019 Uutinen

Jouko Niinimäki valittiin jatkokaudelle Oulun yliopiston rehtoriksi

Oulun yliopiston hallitus valitsi kokouksessaan 12.6.2019 yliopiston rehtoriksi vuosille 2020–2024 nykyisen rehtorin Jouko Niinimäen, 52.

12.6.2019 Uutinen

Uusia akatemiahankkeita, tutkijatohtoreita ja akatemiatutkijoita Oulun yliopistoon

Suomen Akatemia on myöntänyt rahoitusta 1.9.2019 käynnistyvälle rahoituskaudelle Oulun yliopistoon 28 nelivuotiselle akatemiahankkeelle, kolmelle viisivuotiskaudeksi valitulle akatemiatutkijalle ja kahdeksalle kolmeksi vuodeksi nimetylle tutkijatohtorille. Yhteensä rahoitusta myönnettiin 16,2 milj. euroa.

11.6.2019 Uutinen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tietojärjestelmissä kehitettävää

Suomessa on käytössä useita sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluja kansalaisille. Ammattilaisten käytössä olevien tietojärjestelmien käytettävyydessä ja yhteentoimivuudessa on kehitettävää, kertoo tuore yhteistutkimus.

11.6.2019 Uutinen

Oulun yliopisto aloittaa yhteistyön Etelä-Korean tutkimuslaitos ETRI:n kanssa

 Oulun yliopisto on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen Etelä-Korean elektroniikan ja televiestinnän tutkimuslaitoksen (ETRI) kanssa. Sopimus koskee yhteistyötä 5G- ja 6G-tietoliikennetekniikassa ja sen tutkimuksessa. Sopimuksen allekirjoittivat tohtori Hyun Kim (Hyper-Connected Communication Research Laboratory, ETRI) ja Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki.

6.6.2019 Uutinen

Suomalainen terästutkimus keskittyy Ouluun

Suomen Akatemian rahoittama Genome of Steel -profilaatiohanke etenee vahvasti Oulun yliopistossa. Hankkeen myötä suomalaista terästutkimusta on keskitetty Ouluun ja tutkijaosaamista vahvistettu. Nyt jo kolmeneljäsosaa Suomen terästutkimuksesta tehdään Oulussa, arvioi hanketta johtava professori Jukka Kömi.

5.6.2019 Uutinen

Oulun yliopiston 11. tohtoripromootio järjestetään toukokuussa 2020

Oulun yliopiston 11. tohtoripromootio järjestetään kolmipäiväisenä tapahtumana 22.–24.5.2020. Juhlallisuudet alkavat perjantaina 22.5. miekanhiojaisilla. Promootioakti on lauantaina 23.5.

4.6.2019 Uutinen

Pitkäaikaistutkimusta uhanalaisen tundran kasviyhteisöistä

Porojen laidunnuksen ja ilmastonmuutoksen yhteisvaikutusta arktisten alueiden kasvillisuuteen ei juurikaan tunneta, kertoo Oulun yliopiston kasvimuseon yli-intendentti Risto Virtanen.

”Tundra on sitä oikeaa arktista. Siellä on yksittäisiä kasvilajeja, jotka reagoivat yksilöllisesti näihin muutostekijöihin. Olemme kiinnostuneita siitä, mitä tapahtuu yhteisötasolla.”

29.5.2019 Uutinen

Pohjoissuomalaiset maanviljelijät harjoittivat keskiajalla sekataloutta

Pohjois-Suomessa keskiajalla ja varhaisella uudella ajalla (1400–1700-luvulla) eläneet maanviljelijät hyödynsivät ympäristöään erittäin monipuolisesti eli harjoittivat sekataloutta. Kotieläimet laidunsivat luonnonniityillä ja niille kerättiin rehuksi kerppuja ja jäkälää. Maanviljelyn ja kotieläinten pidon lisäksi Pohjois-Suomen asukkaat metsästivät ja kalastivat.

29.5.2019 Uutinen

Muurahaiset hautaavat lajitoverinsa vessaan estääkseen tappavien homeiden leviämisen

Argentiinanmuurahaiset (Linepithema humile) ovat levinneet ihmisen mukana Etelä-Amerikasta Etelämannerta lukuun ottamatta kaikkiin maanosiin ja useille saarille. Esimerkiksi Välimeren rannikolla nämä muurahaiset ovat vallanneet jopa 6000 kilometriä kattavan alueen. Argentiinanmuurahaiset voivat syrjäyttää paikallisia lajeja ja siten köyhdyttää luonnon monimuotoisuutta. Tämä tuholaislaji myös vahingoittaa maataloutta ja rakennuksia ja lisäksi ne ärsyttävät ihmisiä tunkeutumalla koteihin.

27.5.2019 Uutinen

Liisa Jaakonsaari Oulun yliopiston hallitukseen

Kokenut politiikantekijä haluaa puolustaa tiedettä ja osaamista.