Uutiset

15.1.2019 Uutinen

Ministeriöltä rahoituksia jatkuvaan oppimiseen

Oulun yliopisto sai loppuvuodesta strategiarahoituksen jatkuvan oppimisen kehittämiseen ja erityisrahoituksia eri alojen osaajapulan helpottamiseen. Yliopiston saama strategiarahoitus on yliopistoista kolmanneksi suurin Helsingin ja Aallon jälkeen.

15.1.2019 Uutinen

Oulun yliopisto vahvistaa merkittävästi arktista tutkimustaan – haussa viisi huippututkijaa

Pohjoisiin arktisiin alueisiin liittyvät globaalimuutokset koetaan nyt erittäin ajankohtaisiksi maailman eri maissa. Oulun yliopisto haluaa vastata arktisia alueita koskeviin haasteisiin vahvistamalla merkittävästi niihin liittyvää tutkimusta. Parhaillaan haetaan maailmanlaajuisella haulla viittä uutta jo ansioitunutta tai lupaavaa tutkijaa uuteen Oulun yliopiston Arctic Interactions (ArcI) -tutkimusohjelmaan.

14.1.2019 Uutinen

Geneettiset tekijät selittävät osittain riskikäyttäytymistä

Oulun yliopiston tutkijoita on mukana laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa, joka osoittaa geneettisten tekijöiden osittain selittävän riskikäyttäytymistä. Yksittäisten geenien vaikutus riskikäyttäytymiseen on pieni, mutta geenien yhteisvaikutus on merkittävä.

10.1.2019 Uutinen

Tekoälysovellus silmänpohjaseulontojen avuksi

Silmän verkkokalvosairaus, diabeettinen retinopatia, on diabeteksen yleisin komplikaatio. Sen seulonta silmänpohjakuvauksilla vie paljon resursseja. Oulun yliopisto on mukana projektissa, joka tähtää retinopatiaseulonnan automatisointiin koneoppimisen avulla. 

7.1.2019 Uutinen

Tiedejohtamisen koulutuksessa opitaan monitieteistä yhteistyötä

Tulevaisuus on yhdessä tekemistä, kertovat tiedejohtamisen koulutukseen osallistuvat Anna Vatanen ja Alexey Popov.

20.12.2018 Uutinen

Oulun yliopisto ja Ramboll yhteistyöhön

Kumppanuuden tavoitteena on kasvattaa suunnittelualan osaamista sekä kehittää uusia palveluja ja tuotteita tulevaisuuden älykkään ja kestävän yhdyskuntarakenteen toteutukseen.

18.12.2018 Uutinen

Nopeat virtaaman muutokset vesivoimaloiden alapuolisissa jokiuomissa lisääntyneet – taustalla tuulivoiman kasvu

Oulun yliopistossa on valmistunut ensimmäinen kattava ja laaja tutkimus vesivoimaloiden säännöstelyn aiheuttamista jokien lyhytaikaisista nopeista virtaaman muutoksista Pohjoismaissa, erityisesti Suomessa ja Norjassa. Tutkimuksessa tehty merkittävin havainto on, että vesivoimaloiden aiheuttamat nopeat virtaaman muutokset voimalapatojen alapuolisissa jokiuomissa ovat huomattavasti lisääntyneet viimeisten kymmenen ja erityisesti muutaman viime vuoden aikana.

17.12.2018 Uutinen

Yliopistojen opettajankoulutukset siirtyvät yhteisvalintaan vuonna 2020

Eri opettajankoulutusten opiskelijavalinnat ovat vuonna 2020 uudistumassa koko Suomessa. Uudessa yhteisvalinnassa hakijat voivat yhteen soveltuvuuskokeeseen osallistumalla hakea usean eri yliopiston opettajankoulutukseen sekä kunkin yliopiston sisällä useaan eri opettajankoulutukseen.

12.12.2018 Uutinen

Innovaatiokeskus kokoaa alan palvelut

Oulun yliopiston innovaatioihin, yritysyhteistyöhön ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät palvelut kootaan yhteen Yliopiston Innovaatiokeskukseksi (University Innovation Centre, UIC). Tutkijoita, opiskelijoita ja yrityksiä yhden luukun periaatteella palveleva keskus aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa.

12.12.2018 Uutinen

Mielen ja kehon yhteistoimintaa avataan tieteen uusin keinoin

Oulun yliopiston kehitysbiologian professori Seppo Vainio tutkimusryhmineen on saanut huomattavan rahoituksen Euroopan komission radikaaleja tulevaisuuden teknologioita luotaavasta EU FET Open –ohjelmasta. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti aivojen, kehon ja ympäristön välinen vuorovaikutus.

12.12.2018 Uutinen

Ikiroudan sulaminen uhkaa arktisia kaupunkeja ja teollisuutta

Pohjoisten alueiden rakennettu ympäristö on vaarassa ilmastonmuutoksen seurauksena. Ilmaston lämmetessä jopa 70 prosenttia pohjoisten ikirouta-alueiden infrastruktuurista sijaitsee riskialueilla, selviää suomalaisten maantieteilijöiden johtamassa kansainvälisessä tutkimuksessa.

11.12.2018 Uutinen

Digitaalinen työkalupakki mikroyritysten kehittämisen tueksi

Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus kokoaa yhteistyössä julkisten yrityspalveluorganisaatioiden ja yritysten kanssa mikro- ja yksinyrittäjien yritystoiminnan tueksi uudentyyppisen mikroyrittäjyyden palvelukokonaisuuden.

10.12.2018 Uutinen

Oulun yliopiston lahjoitusvaroilla uusia avauksia

Oulun yliopisto on päättänyt käyttää merkittävän summan lahjoitusvaroja tulevina vuosina eri tieteenalojen hyväksi.

5.12.2018 Uutinen

Kuvantamisteknologiaa kehittävä MAKNEE voitti Slushissa

Oulun yliopiston tutkimuspohjainen startup MAKNEE on voittanut tämän vuotisen Slushin Life Science –kilpailun aloittaville yrityksille ja 30 000 euron pääpalkinnon.

4.12.2018 Uutinen

fPlaza edistää johtamista, yrittäjyyttä ja vastuullisuutta

Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu vahvistavat naisten kasvuyrittäjyyttä, uramahdollisuuksia ja liikkeenjohdollista osaamista kansainvälisessä fPlaza-hankkeessa. Tavoitteena on kehittää ja pilotoida yrittäjinä tai johtavassa asemassa oleville naisille kolme yrittäjyyden ja liiketoiminnan johtamisen valmennusohjelmaa.

30.11.2018 Uutinen

Heli Jantuselle Nokian Säätiön tunnustuspalkinto

 Nokian Säätiö on myöntänyt tämän vuoden tunnustuspalkinnon Oulun yliopiston professori Heli Jantuselle. Palkinto myönnettiin hänen erinomaisesta panoksestaan mikroelektroniikan materiaalien tutkimukseen, valmistukseen sekä komponenttien kehittämiseen liittyvästä työstä.

29.11.2018 Uutinen

Bakteerit muokattiin makeutusaineen tuotantoon

Jo pitkään on bakteereilla teetetty monia ihmiselle hyödyllisiä aineita, kuten insuliinia. Useiden kiinnostavien proteiinien tuotanto bakteerien avulla ei kuitenkaan ole tähän mennessä onnistunut, sillä proteiinien rikkisilloiksi kutsutut rakenteet tuottavat bakteereille ongelmia. Oulun yliopistossa on kehitetty CyDisCoTM-menetelmä, jonka avulla bakteereja muokataan niin, että rikkisillatkin onnistuvat. Muokatut mikrobit pystyvät tuottamaan vaikka makeaa brazzeiini-proteiinia, josta povataan uutta, luonnollista makeutusainetta.

29.11.2018 Uutinen

Oululaistutkijoita Slushin lavalla

Oululainen tiede esittäytyy tämän vuotisessa kasvuyritys- ja teknologia-alan tapahtumassa Slushissa kolmen tutkijan voimin.

23.11.2018 Uutinen

Oulun yliopistossa 3D-skannataan ihmisiä ja muita eläimiä

Millaista 3D-mallintaminen ja -skannaaminen on? Miksi 3D-skannerissa on lintuja eläinmuseosta? Ja miten viidesluokkalaiset liittyvät kuvioon?

22.11.2018 Uutinen

Ultraluja teräs on ympäristöystävällisempi - tutkijat ja yritykset kehittämään uusia sovellustapoja

Oulun yliopiston Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -tutkimusryhmä on käynnistänyt hankkeen, jossa suunnitellaan yhteistyössä metallialan yritysten kanssa ultralujista teräsmateriaaleista rakennettavia teräsrakenteita sekä niille soveltuvia valmistusmenetelmiä. Siirtyminen teräsrakentamisessa 3-4 kertaa nykyistä lujempiin teräsmateriaaleihin mahdollistaa entistä kevyempien ja kestävämpien teräsrakenteiden valmistuksen. Samalla kun terästä tarvitaan vähemmän, voidaan pienentää teräksestä valmistetun tuotteen koko elinkaaren hiilijalanjälkeä.

20.11.2018 Uutinen

Pienyritys voi ratkaista työvoimatarpeensa muutenkin kuin rekrytoimalla

Kasvu- ja työllistämiskeskustelussa tuodaan harvemmin esille, että tänä päivänä osa mikroyrityksistä laajentaa toimintaansa ja työllistää yritysverkostojen kautta, ei rekrytoimalla uusia työntekijöitä. Oulun yliopiston mikroyrittäjyystutkijoiden mukaan monet uusista työpaikoista syntyvät yritysverkostoissa, joissa toiminta perustuu palveluiden tai tuotannon ostamiseen toisilta yrityksiltä.

16.11.2018 Uutinen

Oulussa 6G-tutkimus vauhtiin

Oulussa 6G-tutkimus on lähtenyt vauhtiin ekosysteemin kokoamisen käynnistämisellä. Oulun yliopiston johtaman 6GFlagship-tutkimuskokonaisuuden tieteelliset yhteistyökumppanit ovat Aalto-yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT. Strateginen kumppani on Oulun yliopiston ja Nokia Bell Labsin muodostama yhteinen Joint Center for Future Connectivity -tutkimuskeskus.

14.11.2018 Uutinen

Yliopistoyhteisön arvot kiteyttävät toimintaa ohjaavia periaatteita

Sadat yliopistolaiset ja alumnit osallistuivat avoimeen verkkoaivoriiheen aiemmin tänä vuonna pohtimalla yliopiston ylpeydenaiheita ja onnistumisen edellytyksiä. Jaetut ajatukset toimintatavoista on nyt tiivistetty kolmeksi toimintaa ohjaavaksi arvoksi.

13.11.2018 Uutinen

Raskausajan tupakointi altistaa syntyvän lapsen sydän- ja verisuonisairauksille aikuisiässä – syy voi löytyä epigenetiikasta

Raskaudenaikaisen tupakoinnin aiheuttamat epigeneettiset muutokset sikiön DNA:ssa ovat yhteydessä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin aikuisiässä, osoittaa laaja tutkimus.