Uutiset

15.11.2019 Uutinen

Valuma-alueen ominaisuudet vaikuttavat vesikasvien esiintymiseen järvissä

Maalla kasvavat kasvit käyttävät yhteyttämiseen ilman hiilidioksidia. Vesikasvien yhteyttäminen riippuu hiilidioksidin lisäksi bikarbonaatista, koska vesistöjen hiilidioksidipitoisuudet ovat luontaisesti alhaiset.

Uusi Science-lehdessä julkaistu tutkimus osoittaa maailmanlaajuisesti, että vesikasvien määrä kasvaa järvissä, joiden bikarbonaattipitoisuudet ovat korkeat. Bikarbonaattipitoisuuteen vaikuttavat järven valuma-alueen kivilajit.

14.11.2019 Uutinen

Valaistussuunnittelun koulutus käynnistyy Suomessa

Pohjoisen pimeistä olosuhteista huolimatta Suomessa ei ole toistaiseksi voinut opiskella arkkitehtuuri- ja kaupunkivalaistuksen suunnittelijaksi. Ensimmäinen koulutuksen pilottijakso järjestetään jo ensi keväänä ja täydessä laajuudessaan alan täydennyskoulutus alkaa Oulussa ja Kuopiossa syksyllä 2020.

13.11.2019 Uutinen

DigiHealthin tavoitteena käytännön sovellukset

Digitaalinen terveysteknologia on yksi Oulun yliopiston keskeisimmistä tutkimusteemoista. DigiHealth-hanke vie alan tutkijat myös Oysin käytäville.

13.11.2019 Uutinen

Oulun yliopisto esittää kiinteistöstrategian selvitystyön aloittamista

Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki esittää yliopiston hallitukselle kiinteistöstrategian selvitystyön aloittamista. Selvityksen tavoitteena on löytää taloudellisesti kestävät, toimintaa tukevat pitkän aikavälin ratkaisut yliopiston toimitiloille.

12.11.2019 Uutinen

Seksuaalinen väkivalta nivoutuu kokemuksiin välittämisestä

Haavoittavat kokemukset lastensuojelulaitokseen sijoitettujen tyttöjen aiemmassa elämässä heijastuvat heidän herkkyyteensä tunnistaa seksuaalista väkivaltaa, ilmenee kasvatustieteen maisteri Helena Louhelan 22.11. tarkastettavasta väitöskirjasta.

11.11.2019 Uutinen

Uusi tutkimuslöytö: hermosolujen kasvua voidaan suunnata - Hiilinanoputket avaavat uusia mahdollisuuksia neurotieteelle

Oulun yliopiston Mikroelektroniikan tutkimusyksikön (MIC) tutkijat ovat yhteistyössä Tampereen yliopiston tutkijoiden kanssa osoittaneet, että hiilinanoputkien avulla voi ohjata ihmisen hermosolujen kasvusuuntaa.

8.11.2019 Uutinen

Lasten tehohoito Suomessa on laadukasta

Lasten tehohoidon pitkäaikaistulokset ovat Suomessa hyvällä tasolla. Elämänlaatu on hyvä valtaosalla lapsista viiden vuoden kuluttua tehohoidosta. Enemmistö myös vaikeita sairauksia sairastavista lapsista pärjää hyvin.

8.11.2019 Uutinen

Tohtorit ovat työllistyneet hyvin

Tohtorin tutkinnon suorittaneet ovat työllistyneet hyvin ja monipuolisesti eri aloille ja erilaisiin tehtäviin. Vuonna 2015 valmistuneille tohtoreille tehdyn uraseurantakyselyn perusteella työssä vastaushetkellä oli 95 prosenttia vastaajista ja työttöminä kaksi prosenttia.

7.11.2019 Uutinen

Abipäivät on mahtava tilaisuus nuorille

Oulun yliopistolla vietettiin jälleen Abipäiviä, kun noin 5900 lukiolaista ja ammattikoululaista saapui Linnanmaalle. Kaksipäiväisessä tapahtumassa tutustuttiin Oulun yliopiston koulutustarjontaan.

5.11.2019 Uutinen

Uusia jäseniä Oulun yliopiston hallitukseen: Damski ja Väänänen korvaavat Murron ja Hyssälän

Uudet hallitusjäsenet Juhani Damski ja Kalervo Väänänen tuovat hallitukseen pitkän kokemuksensa ja laajat verkostot. Myös hallituksen puheenjohtaja vaihtuu.

4.11.2019 Uutinen

FinnAdvancelle merkittävä startup-palkinto

Oulun yliopiston veri- ja imusuonitutkimuksen pohjalta syntynyt startup-yritys FinnAdvance on voittanut suuren kansainvälisen innovaatiokilpailun Tech Start-upin 2019 Kölnissä.

4.11.2019 Uutinen

Todistusvalinta on yksi tie yliopistoon muiden joukossa

Lukiokursseja kannattaa vastaisuudessakin valita ensisijaisesti oman kiinnostuksen mukaan. Innostus ja motivaatio siivittävät menestykseen opinnoissa.

4.11.2019 Uutinen

Opiskelijoiden valintaperusteet vuodelle 2020 on julkaistu

Ylioppilastodistukseen nojaava valinta nousee päärooliin kaikissa Suomen yliopistoissa.

1.11.2019 Uutinen

Optimistinen sillanrakentaja

Petri Kulmala ei haluaisi ajatella yliopistoa ja sairaalaa erillisinä instituutioina. Yhteistyö ja yhdessä tekeminen ovat lääketieteen koulutuksen professorille tärkeitä arvoja.

31.10.2019 Uutinen

Itsenäisesti työskentelevä kaivukone kehitetty Oulun yliopistossa – avoin sovellusalusta jatkotutkimuksiin ja teollisuusyhteistyöhön

Oulun yliopiston rakenteiden ja rakentamisteknologian tutkimusryhmä esitteli ensimmäisen kerran tutkimusprojektissaan kehittämänsä autonomisen eli itsenäisesti työskentelevän kaivukoneen 31.10.2019 Ouluzone-moottoriurheilukeskuksessa Yli-Kiimingissä. Kaivukone teki demonstraatiossa töitä kokonaan ilman kuljettajaa.

24.10.2019 Uutinen

Vain mielikuvitus on rajana videoiden opetuskäytössä

Oulun yliopistolla tehdään entistä enemmän videoita opetuskäyttöön. Videoiden avulla voidaan parantaa opetuksen laatua.

23.10.2019 Uutinen

Simulointitekniikka on rakenteiden ja koneiden suunnittelun ytimessä

Oulussa järjestetään 24.-25.10. järjestyksessään 32. pohjoismainen laskennallisen mekaniikan seminaari NSCM32, Nordic Seminar on Computational Mechanics. Seminaarissa noin viisikymmentä tutkijaa suomalaisista ja pohjoismaisista yliopistoista esittelee uusimpia tutkimustuloksiaan. Lisäksi seminaariin osallistuu merkittävällä panoksella edustajia teknologiateollisuuden yrityksistä, kuten Wärtsilästä. Seminaarin keskiössä olevat tieteenalat muodostavat perustan lukuisille vientiyrityksille ja yhteiskunnan perusrakenteille.

18.10.2019 Uutinen

Teollisten prosessien autonomisuutta kehitetään Oulun yliopistossa

Teollisten prosessien digitalisaatiota kehitetään ja demonstroidaan kahdessa merkittävässä Oulun yliopiston Säätötekniikan tutkimusryhmän hankkeessa yhteistyössä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Hankkeiden yhteisenä tavoitteena on edistää tuotantolaitosten autonomisuutta.

17.10.2019 Uutinen

Säännöllinen liikunta näkyy jo nuorena sydänterveydessä – kevyestäkin liikunnasta hyötyä

Tuoreen kutsuntaikäisillä tehdyn oululaistutkimuksen mukaan jo kevyellä fyysisellä aktiivisuudella on edullisia vaikutuksia nuorten miesten sydänterveyteen. Säännöllinen liikunta lisää sydämen sykevaihtelua, joka kuvaa sydämen hermostollista säätelyä ja on merkki sydämen hyvästä terveydestä.

16.10.2019 Uutinen

Kvanttipisteteknologia mullistaa terveydenhoito- ja tunnistusteknologian: näe näkymätön

Oulun yliopiston Optoelektroniikan ja mittaustekniikan yksikön (OPEM) tutkijat ovat saaneet tutkimustuloksensa julkaistua merkittävässä julkaisussa. Tutkijat ovat keksineet uuden menetelmän äärimmäisen herkkien fotoilmaisinten valmistamiseen. He pystyvät valmistamaan tarkkoja infrapunasensoreita aiempaa laadukkaammin ja edullisemmin.

15.10.2019 Uutinen

Yrityksillä tarve kiertotalouden tutkimustiedolle

Tekniikan torstain aiheena ollut Kiertotalous keräsi Telluksen stagen täyteen alan yrityksiä ja tutkijoita esittelemään ajatuksiaan yhteistyömahdollisuuksista. Lopputulema keskustelulle oli, että yrityksillä on runsaasti kysyntää kiertotalouden uusimmalle tutkimustiedolle. Yhteistyötä toivovat molemmat osapuolet.

14.10.2019 Uutinen

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinnot Vasiliki Mylonopouloulle ja Pia Askoselle

Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta on myöntänyt vuoden 2019 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinnon tohtorikoulutettava Vasiliki Mylonopouloulle ja johdon assistentti Pia Askoselle.

14.10.2019 Uutinen

Dekaani Peppi Karppinen innovaatio- ja tutkimusneuvoston jäseneksi

Valtioneuvosto on nimittänyt Oulun yliopiston biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan dekaani, professori Peppi Karppisen uuden tutkimus- ja innovaationeuvoston jäseneksi.

11.10.2019 Uutinen

Abiturientti Alexandra Ahtiainen vietti tyttöjen päivän yliopiston rehtorina

Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki antoi paikkansa YK:n kansainvälisenä tyttöjen päivänä 11. lokakuuta 18-vuotiaalle Oulun Normaalikoulun abiturientille Alexandra Ahtiaiselle. Alexandra toimi yliopiston rehtorina päivän ajan.