Uutiset

14.1.2021 Uutinen

Suomen Akatemialta lähes 13 miljoonaa euroa Oulun yliopiston tutkimuksen profiilialojen vahvistamiseen

Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset yliopistojen tutkimuksen profiloitumisen vahvistamiseksi vuosille 2021-2026. Oulun yliopistolle myönnettiin 12,79 miljoonaa euroa tukemaan sen ennestään vahvoja tutkimusaloja, jotka liittyvät arktisuuteen, elinikäiseen terveyteen ja 6G:hen. Kansainvälinen asiantuntijapaneeli arvioi Oulun yliopiston hakemuksen erinomaiseksi.

12.1.2021 Uutinen

Muinais-DNA kertoo poronhoidon leviämisestä 500 vuotta sitten

Oulun yliopiston arkeologian ja genetiikan tutkijat ovat saaneet selville, että poro korvasi villipeuran Suomen alueen saamelaisten käyttämillä uhripaikoilla 1400–1600-lukujen aikana ja sen jälkeen. Tutkimusryhmä tutki arkeologisia peuranluunäytteitä neljältä saamelaisten uhripaikalta. Näytteet ajoittuivat 1100-luvun lopulta 1600-luvulle. 

11.1.2021 Uutinen

Professori Anssi Paasille maantieteen alan merkittävä Vega-mitali

Vuonna 1878 perustettu Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) on myöntänyt Oulun yliopiston maantieteen professori Anssi Paasille arvostetun Vega-mitalin hänen tieteellisten ansioidensa perusteella. Yhdistys korostaa perusteluissaan Paasin tutkimuksen merkitystä poliittisen maantieteen kriittisessä uudistamisessa ja laajentamisessa.

8.1.2021 Uutinen

Kansainvälisessä opettajakoulutuksessa yhdistyvät globaali näkökulma ja kasvatustieteet

Kasvatustieteiden tohtori Hanna Alasuutari on tähdännyt kansainväliselle uralle jo opintojensa alusta lähtien. Hänen työnsä Maailmanpankissa on hektistä mutta palkitsevaa.

7.1.2021 Uutinen

Oulun yliopiston tutkijoita Tieteen päivillä

Suomen suurinta tiedetapahtumaa Tieteen päiviä vietetään 13.–17.1.2021 Helsingissä. Tapahtumassa kuullaan mielenkiintoisia puheenvuoroja myös oululaistutkijoilta. Tänä vuonna koko ohjelma striimataan ja tallennetaan, ja on siten kaikkien tieteestä kiinnostuneiden seurattavissa.

5.1.2021 Uutinen

Arktinen tutkimus löysi kulttuuriantropologin

Arktiselta tutkijalta vaaditaan erilaista luonnetta, sanoo New Yorkista Ouluun päätynyt kulttuuriantropologian yliopistonlehtori Roger Norum.

30.12.2020 Uutinen

Matkailun ja nuorten näkökulmaa digitalisaatioon

Ihmislähtöisyyttä digitalisaatioon tuova GenZ-hanke täydentyy kahdella apulaisprofessorilla. Noora Hirvonen tarkastelee tekoälyä nuorten arjessa, kun taas Siamak Seyfi tutkii digitalisaation ja matkailun yhteyksiä.

22.12.2020 Uutinen

Fab Labien pohjoismainen yhteistyö tiivistyy

Pohjoismaiden Fab Labit ovat vahvistaneet yhteistyötään perustamalla yhdistyksen. Yhdistyksen puheenjohtajuus kiertää pohjoismaita ja pohjoismaihin kuuluvia itsehallintoalueita niin, että kukin vuorollaan vastaa yhdistyksen vetämisestä. Hallituksessa on jäsen kaikista pohjoismaista.

21.12.2020 Uutinen

Elinympäristön vihreys kannustaa keski-ikäisiä liikkumaan

Vihreä asuinympäristö kannustaa keski-ikäisiä liikkumaan, osoittaa Oulun yliopiston ja ODL Liikuntaklinikan yhteinen tutkimus. Asuminen vihreässä ympäristössä lisää etenkin kevyttä liikkumista, ja vaikutus on erityisen selvä miehillä.

21.12.2020 Uutinen

Ouluun rakennetaan ainutlaatuinen lääketieteellisen kuvantamisen testilaboratorio

Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu perustavat lääketieteellisen kuvantamisen opetus- ja testilaboratorion. Suomessa ainutlaatuinen testausympäristö tarjoaa alan tutkijoille ja yrityksille monipuoliset mahdollisuudet testata ja kehittää uusia laitteita ja kuvantamismenetelmiä.

18.12.2020 Uutinen

Avoimen väylän kautta unelma-alalle

Nova Hongisto sai biokemian opiskelupaikan avoimen väylän kautta. Avoimen yliopiston opinnot syvensivät hänen ymmärrystään biokemiasta.

18.12.2020 Uutinen

Uusi väestöterveystieteen maisteriohjelma yhdistää lääketieteen ja datatieteet

Yhteishaku Oulun yliopiston 23 englanninkieliseen tutkinto-ohjelmaan on 7. - 20.1.2021. Mukana on viisi uutta kansainvälistä koulutusohjelmaa: kestävää kemiaa, osaajia ICT-alalle sekä ja datatieteitä yhdistettynä business-osaamiseen. Uudesta  Epidemiology and Biomedical Data Science -maisterikoulutuksesta valmistuneilla on todella laajat, kansainväliset uramahdollisuudet.

18.12.2020 Uutinen

Opetuskäyttöön tarkoitettu virtuaalinen chatbot syntyi Oulun yliopistossa IBM:n tuella

Tarve digiloikkaan ja halu parantaa digitaalisten alustojen hyödyntämistä oppimisessa synnytti Oulun yliopistossa idean opiskelijoita auttavasta virtuaalisesta opetusassistentista – sellaisesta, joka auttaa kellonaikaan katsomatta. Uniikki chatbot toteutui yliopiston ja IBM:n yhteistyönä.

17.12.2020 Uutinen

Elektronisen ihon valmistamiseen uusi toteutus uudella materiaalilla

Elektroninen iho on ohut, joustava ja mukautuva sähköinen materiaali, joka jäljittelee ihmisihon toiminnallisuuksia ja ominaisuuksia. Sitä voidaan käyttää laajasti terveydenhuollossa, teollisuudessa, robotiikassa sekä uuden sukupolven proteeseissa. Se mahdollistaa esimerkiksi koneiden ja laitteiden kosketuksen ja lämmön tunnistuksen, mikä lisää niiden aisteja ja vuorovaikutusmahdollisuuksia ympäristön ja ihmisen kanssa. Seuraavien vuosikymmenien aikana elektroninen iho tulee olemaan yksi avainteknologioista yhteiskunnallisessa muutoksessa kohti älykästä automaatiota sekä ihmisen ja koneen evoluutiota.

16.12.2020 Uutinen

Tieteeseen pohjaava räppi ympäristöhuolen ja toivon viestijänä

Oulun yliopiston tutkijat tuovat ympäristömuutoksen tärkeitä teemoja esiin yhteistyössä artistien kanssa. Tutkimustieto yhdistettynä muusikon ja graafisen suunnittelijan osaamiseen muotoutui musiikkivideoksi Prospects.

14.12.2020 Uutinen

Työttömille ja lomautetuille tarjotaan opinnot maksuttomasti Oulun avoimessa yliopistossa keväällä 2021

Epävarmuus työelämässä jatkuu koronan tuomana poikkeusaikana. Oman osaamisen vahvistamista halutaan tukea Oulun yliopistossa, joten työttömille ja lomautetuille tarjotaan maksutta kaikki Oulun avoimen yliopiston toteuttamat opinnot keväällä ja kesällä 2021. Lisäksi kaikille taustasta ja iästä riippumatta on tarjolla maksuttomasti yli 20 opintojaksoa Oulun JOY - Jatkuvan oppimisen yliopistossa.

11.12.2020 Uutinen

Oulun yliopisto johtamaan kolmea uutta kansallista tutkimusinfrastruktuuria

Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea valinnut 29 tutkimusinfrastruktuuria kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle vuosille 2021–2024. Valituista Oulun yliopisto johtaa kolmea uutta infrastruktuuria ja on mukana kahdeksassa muussa.

11.12.2020 Uutinen

Suomen kielen opintoja ja poronhoitoa

Journalismista ja viestinnästä kiinnostunut Olga Oinas-Panuma on räätälöinyt suomen kielen opintojaan sivuaineiden avulla. Monipaikkainen elämä mahdollistaa poronhoidon opiskelun ohessa.

9.12.2020 Uutinen

Aivot sykkivät eri tavalla Alzheimerin taudissa

Oulun yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uuden menetelmän havaita aivojen puhdistusjärjestelmässä tapahtuvia muutoksia. Tutkimuksessa osoitettiin, että Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla aivojen verisuonten sykintä eli pulsaatiot eroavat terveistä verrokeista. Löytö mahdollistaa uudenlaisten hoitojen ja diagnostisten välineiden kehittämisen muistisairauksiin.

9.12.2020 Uutinen

Arvostettu kahden miljoonan euron ERC-rahoitus fotokatalyyttien tutkimukseen Oulun yliopistossa

Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) on myöntänyt arvostetun tutkimusrahoituksen yliopistotutkija, Associate Professor Wei Caolle Oulun yliopistosta. Kahden miljoonan euron rahoitus on tarkoitettu Fotokatalyyttisten heteroliitosten kaksiulotteisten puolijohteiden ristidimensionaalinen aktivointi -tutkimuksen tukemiseen. Projektissa fotokatalyyttejä kehitetään seuraten aineen avaruudellisten ulottuvuuksien säätelemiä ominaisuuksia sekä tutkitaan fotokatalyyttisten kemiallisten reaktioiden aikakäyttäytymistä.

8.12.2020 Uutinen

TKI kumppanuushankkeisiin 1,1 miljoonan euron akatemiarahoitus

Suomen Akatemia on myöntänyt Oulun yliopistolle yhteensä 1,1 miljoonan euron rahoituksen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kumppanuushankkeisiin.

4.12.2020 Uutinen

Terveyshallintotiede kutsui muutosjohtajaa

Ville Valkama kiinnostui terveysalasta, koska hän halusi tehdä työtä, jolla on merkitys. Pihlajalinnan aluejohtajalle on tärkeää tuoda terveyspalveluita myös harvaan asutuille alueille.

4.12.2020 Uutinen

Koneen Säätiöltä lähes 1,4 miljoonaa apurahoina Oulun yliopistoon

Kuusi saajaa Oulun yliopistosta sai Koneen Säätiöltä yhteensä 1 349 000 euroa apurahoina tieteelliseen tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan.

3.12.2020 Uutinen

Tekoäly ja tietokonemallinnus mullistavat alaselkäkivun tutkimuksen

Oulun yliopisto osallistuu laajaan kansainväliseen tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään muun muassa tekoälyn ja tietokonemallinnuksen avulla välilevyrappeuman merkitystä alaselkäkivussa. Euroopan komission rahoituksella hankkeeseen palkataan varhaisvaiheen tutkijoita, jotka koulutetaan soveltamaan hankkeessa oppimaansa myös muihin kansansairauksiin.