Uutiset

18.4.2019 Uutinen

Maamme vanhimmissa saviastioissa keiteltiin alkuun vain metsän antimia – eikö kala maistunut?

Kivikaudella Suomen ja Karjalan tasavallan alueen asuttaneet ihmiset valmistivat saviastioissaan alkuun vain metsien lajeja ja vasta satoja vuosia myöhemmin Ahdin antimia, kuten kalaa ja hyljettä. Uusi tutkimus muuttaa näkemyksiä maamme varhaisvaiheen asukkaiden elintavoista.

16.4.2019 Uutinen

Opettajapula näköpiirissä Kainuussa ja Ylä-Savossa – helpotusta muuntokoulutuksista ja opetusteknologiasta

Kelpoisen opetushenkilöstön saatavuus on heikentynyt Kainuussa ja Ylä-Savossa 2010-luvun loppupuolella, ja kielteinen kehitys tulee todennäköisesti jatkumaan. Opetusalan henkilöstöstä puolet eläköityy 2020-luvun aikana, eikä kelpoisia opetusalan työntekijöitä ole enää juurikaan työttöminä. Oppilasmäärien lasku ensi vuosikymmenellä aiheuttaa vain pienen opettajatarpeen vähenemisen.

11.4.2019 Uutinen

Tutkimushanke selvittämään saamelaisten sopeutumista ilmastonmuutokseen

Oulun yliopiston Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH) on käynnistänyt tutkimushankkeen SAAMI - saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen. Hankkeen tavoitteena on etsiä keinoja siihen, miten saamelaiset voivat sopeutua ilmastonmuutokseen ja millaisia toimenpiteitä tämä edellyttää. Hankkeessa tuotetusta tiedosta hyötyvät päättäjät, tiedeyhteisö ja saamelaiset itse.

9.4.2019 Uutinen

Diabetes voi altistaa D-vitamiinin puutokselle

Diabetes vaikeuttaa elimistön kykyä hyödyntää D-vitamiina, osoittaa tuore tutkimus. Oulun yliopiston tutkijoiden havainto tuo uutta tietoa diabeetikoilla yleisen veren alhaisen D-vitamiinipitoisuuden syistä.

5.4.2019 Uutinen

Millennium Talks Oulussa: Innovaatioista entistä laaja-alaisempia

Uusien innovaatioiden tarve ei ole vain taloudellinen. Globaali epävakauden aika huutaa teknologisten innovaatioiden rinnalle entistä enemmän yhteiskunnallisia ja monitieteisiä innovaatioita, summattiin Oulun yliopistolla pidetyssä Millennium Talks -innovaatioseminaarissa.

4.4.2019 Uutinen

Uusi innovaatiokeskus palvelee tutkijoita

Kevään professorifoorumi kokosi yhteen Oulun yliopiston eri tieteenalojen professoreita. Tilaisuudessa keskusteltiin tutkimustulosten kaupallistamisesta, yritystoiminnan synnyttämisestä ja yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

3.4.2019 Uutinen

Lähes 15 000 haki Oulun yliopistoon, ICT:n ja tekniikan hakijamäärät kasvoivat

Oulun yliopiston suomenkielisiin kandidaatti- ja maisteriohjelmiin haki 3.4. päättyneessä yhteishaussa 14 869 hakijaa, joista 5498 eli 37 prosenttia haki ensisijaisesti Oulun yliopistoon.

3.4.2019 Uutinen

Musiikkikasvatuksen koulutus jatkuu Oulun yliopistossa, tähtitiedettä tarjotaan jatkossa sivuaineena

Musiikkikasvatuksen ja tähtitieteen opetukseen on tiedossa muutoksia. Tutkimus painottuu entistä enemmän.

2.4.2019 Uutinen

Mitä 6G voi tarkoittaa?

Alan asiantuntijat yrityksistä ja tutkimusorganisaatioista tapasivat ensimmäisessä huippukokouksessa Levillä.

29.3.2019 Uutinen

Rekkojen Platooning-ajamista Suomessa selvitetään

Platooning-ajossa ensimmäistä johtorekkaa seuraa 1–4 automaattisesti tai puoliautomaattisesti kulkevaa rekka-autoa. Oulun yliopiston rakenteet ja rakentamisteknologia-tutkimusyksikkö osallistuu projektiin, jossa menetelmän soveltuvuutta ja hyödyntämistä Suomessa selvitetään parhaillaan testiajoilla Lapissa.

29.3.2019 Uutinen

Mikko Puhakka yritystukien tutkimusjaostoon

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun professori Mikko Puhakka on määrätty yritystukien tutkimusjaoston jäseneksi toimikaudeksi 1.4.2019–31.3.2023. Riippumaton tutkimusjaosto toimii työ- ja elinkeinoministeriön yritystukineuvottelukunnan yhteydessä.

28.3.2019 Uutinen

Kosmisen säteilyn tutkimusryhmä mukaan kansainväliseen hankkeeseen etsimään pimeää ainetta avaruudesta

Oulun yliopiston kosmisen säteilyn tutkimusryhmä on kutsuttu mukaan tunnettuun laajaan kansainväliseen avaruustutkimushankkeeseen AMS-02, jonka tavoitteena on löytää kokeellisia mitattavia todisteita pimeästä aineesta ja antimateriasta avaruudessa. Onnistuessaan tutkimus vastaa moniin avaruusfysiikan, astrofysiikan, kosmologian ja teoreettisen fysiikan peruskysymyksiin.

27.3.2019 Uutinen

”Työnhakua kannattaa miettiä jo opiskelijana” – työelämäpalvelujen asiantuntija Outi Tolonen on kokenut työllistymisen ammattilainen

Asiantuntija Outi Tolonen kertoo minkälaisia palveluja tammikuussa perustetut työelämäpalvelut tarjoavat yliopistolla.

22.3.2019 Uutinen

Kulttuuriperintö juurruttaa nuoret nykyelämään Alaskassa

Eläinlääketieteen professori Arleigh Reynolds Alaskan yliopistosta Fairbanksissa kertoi One Arctic, One Health -konferenssissa koskettavan tarinan George Attlasta,

22.3.2019 Uutinen

Yksi Arktis, yhteinen terveys

Helmikuussa järjestetty One Arctic, One Health -konferenssi kokosi yhteen tutkijoita koko sirkumpolaariselta alueelta. Arktisia alueita koskevat, terveyteen liittyvät ongelmat ja ratkaisut ovat yhteisiä niin Lapissa, Siperiassa kuin Alaskassakin.

21.3.2019 Uutinen

Geenitutkijat etsivät ratkaisuja ilmastonmuutoksen nostamiin ongelmiin

Miten käy puiden ja peltokasvien ilmaston muuttuessa? Tulevaisuus näyttää synkältä: tautien leviäminen kiihtyy, ja kasvuympäristöt voivat muuttua arvaamattomasti. Jalostamalla kasveille uusia ominaisuuksia geenitutkimusta hyödyntämällä voidaan vastata tulevaisuuden haasteisiin.

21.3.2019 Uutinen

Fab Lab on innovaatiopaja myös yrityksille

Oulun yliopiston digitaalisen pienvalmistuksen työskentelytila Fab Lab tarjoaa runsaasti erilaisia palveluja yrityksille. Innovoinnin ja tuotekehityksen tueksi löytyvät korkeatasoiset laitteet ja tilat sekä tarpeen vaatiessa lahjakkaita opiskelijoita.

20.3.2019 Uutinen

"Lisää koulutuspaikkoja Ouluun"

Linnanmaan kampuksella järjestettiin maanantaina 18.3. vaalipaneeli, jossa selvitettiin ehdokkaiden näkemyksiä tieteestä ja koulutuksesta. Ehdokkaat pitivät tieteen asemaa yhteiskunnassa tärkeänä, mutta olivat huolissaan Oulun yliopiston rahoituksesta.

19.3.2019 Uutinen

Oulussa viime vuonna ennätysmäärä kongressikävijöitä

Kansainväliset kongressit lisäävät Oulun tunnettuutta ja tuovat kaupunkiin rahaa. Merkittävä osa kongresseista on tiedeyhteisön järjestämiä.

18.3.2019 Uutinen

Pohjois-Suomen syntymäkohortin nuorille aikuisille kutsu terveystutkimukseen

Yli 9000 nuorta aikuista saa maalis-huhtikuun aikana kutsun kattavaan terveyttä kartoittavaan kyselytutkimukseen. Tutkittavat kuuluvat laajaan, Pohjois-Suomessa vuosina 1985-1986 syntyneiden kohorttiin. Kyseessä on kohortin ensimmäinen aikuisiän seurantatutkimus, ja se toteutetaan kohorttilaisten ollessa 33-34 -vuotiaita.

14.3.2019 Uutinen

Tutkijat löysivät uuden mekanismin, jolla solut aistivat happea – avaa uusia mahdollisuuksia syöpälääkkeiden kehitykseen

Oulun ja Harvardin yliopistojen tutkijat ovat löytäneet aiemmin tuntemattoman mekanismin, jolla elimistön solut aistivat happea. Hapen puute vaikutti suoraan geenien toimintaan ja esti solujen erilaistumisen. Havainto avaa uusia mahdollisuuksia syöpälääkkeiden kehitykseen. Tutkimus julkaistiin arvostetussa Science-lehdessä.

14.3.2019 Uutinen

Yhteishaussa 2200 opiskelupaikkaa, IT:n ja tekniikan osaajille kysyntää

20.3.–3.4. järjestettävä korkeakoulujen yhteishaku tarjoaa hakukohteita kaikilta yliopiston koulutusaloilta. Paikkamäärittäin eniten hakukohteita on tekniikan ja luonnontieteiden aloilla. 

13.3.2019 Uutinen

Kaiteran rahaston tunnustuspalkinto Polar Bear Pitching ry:lle

Professori Pentti Kaiteran rahaston tunnustuspalkinto on myönnetty Polar Bear Pitching ry:lle tunnustuksena merkittävästä toiminnasta Pohjois-Suomen taloudellisen hyvinvoinnin ja kansainvälisen yhteistyön edellytysten edistämiseksi.

13.3.2019 Uutinen

Ainutlaatuinen väestötutkimus valottaa sairauksien riskitekijöitä

Oulun yliopistossa tehdään kansainvälisestikin mitattuna harvinaista ja arvostettua syntymäkohorttitutkimusta. Tässä työssä on tutkittu seikkaperäisesti vuonna 1966 sekä vuonna 1985 - 1986 syntyneitä pohjoissuomalaisia vauvoja jo äidin kohdussa ja sen jälkeen noin 10 vuoden välein. Näin syntynyttä valtavaa aineistoa ovat tutkijat käyttäneet lukuisten eri sairauksien tutkimisessa. Tuloksia on sovellettu muun muassa käypähoitosuosituksissa ja sairauksien ennaltaehkäisyssä.