Uutiset

19.2.2019 Uutinen

Lupaavia ratkaisuja kaivosteollisuuteen ja robottiautoihin

Business Finland on myöntänyt rahoitusta Oulun yliopiston kahdelle kaupallisesti lupaavalle tutkimusprojektille. Geomet Rolls Breakage Test -projektissa (GRBT) kehitetään luotettavaa ja edullista kiviaineksen murtumisen karakterisointitestiä geometallurgiseen kartoitukseen. LIDAR for Self-Driving Cars –projektissa yritetään ratkaista, miten robottiautot näkisivät kauas suurella tarkkuudella.

15.2.2019 Uutinen

Riitta Keiski johtamaan Tutkimuseettistä neuvottelukuntaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan kaudelle 1.2.2019 - 31.1.2022 ja nimittänyt sen uudeksi puheenjohtajaksi professori, dekaani Riitta Keiskin Oulun yliopistosta.

14.2.2019 Uutinen

Iso apuraha ilmastonmuutoksen ja saamelaisten tutkimukseen

Suomen kulttuurirahasto on myöntänyt professori Jouni Jaakkolalle ja ARAHAT-työryhmälle 100 000 euroa saamelaisten sopeutumista ilmastonmuutokseen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia saamelaiskulttuurille käsittelevään tutkimukseen.

13.2.2019 Uutinen

Tutkimusmatka tulvillaan tiedettä

Oulun yliopiston tämän vuoden Tieteen päivien teemana oli rohkeus. Tutkimukseen ja tutkijoihin pääsi tutustumaan Oulun Teatterilla 8. ja 9. helmikuuta.

13.2.2019 Uutinen

Digitalisaatio ja alustatalous ovat tulevaisuuden tärkeimmät muutosajurit

Suomalaista verotusta voi pitää malliesimerkkinä tehokkaasta toiminnan digitalisoinnista. Uusia tuulia verotukseen tuovat myös globalisaatio, uudet liiketoimintamallit ja teknologiakehitys. Erityisesti alustatalous asettaa verotukselle haasteita tulevaisuudessa.

12.2.2019 Uutinen

Materiaalianalyysit yrityksille yliopistolta

Kun uuden materiaalin tai tuotteen analysointi, kehittäminen tai valmistaminen on yrityksessä ajankohtaista, kannattaa ottaa yhteyttä Oulun yliopiston Mikroskopian ja nanoteknologian keskukseen. Kallis laiteinvestointi voi olla vältettävissä yhdellä puhelinsoitolla.

7.2.2019 Uutinen

Yt-neuvottelut alkavat kahdessa tutkimusyksikössä, yhdessä toimenpideohjelma ilman yt:itä

Oulun yliopiston hallitus päätti 8.2.2019 toimenpideohjelmien käynnistämisestä sekä yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisesta kahdessa yliopiston tutkimusyksikössä.

6.2.2019 Uutinen

Oulun seutu haluaa tukea Suomen kestävää kasvua: Valtion panostettava Oulun yliopiston perusrahoitukseen ja pohjoisen raideyhteyksiin

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki ja Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Pauli Harju ovat julkistaneet Oulun seudun yhteiset tavoitteet tulevaan hallitusohjelmaan.

6.2.2019 Uutinen

Oulun yliopistolta kriittinen palaute Plan S:stä

Suurista, pääosin eurooppalaisista tiederahoittajista koostuva cOAlition S julkaisi marraskuussa 2018 luonnoksen toimenpiteistä, joilla tieteellinen julkaiseminen siirtyy täyteen avoimuuteen vuoteen 2020 mennessä.

4.2.2019 Uutinen

Saamenkielisten opettajien pulaan helpotusta koulutuksella

Saamenkieltentaitoisista opettajista on suuri pula sekä saamelaisten kotiseutualueella että sen ulkopuolella. Saamelaiskäräjien tekemän selvityksen mukaan saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen toteutumisen suurin haaste on nimenomaan koulutettujen saamenkielisten opettajien puute. Erityisen vaikeaa on koltan- ja inarinsaamenkielisten opettajien rekrytointi.

1.2.2019 Uutinen

Tieteen päivät Oulussa 8. –9.2.2019: Rohkeaa tiedettä pohjoisesta

Tieteen päivät järjestetään Oulussa 8.– 9.2.2019. Tapahtumapaikkana on Oulun Teatteri. Päivien monipuolinen ohjelma rakentuu tutkijoiden ajankohtaisista puheenvuoroista ja keskusteluista sekä tutkijoiden tiiviistä tiede-esityksistä.

31.1.2019 Uutinen

Oulun yliopiston kolmen tutkimusyksikön yt-neuvotteluita esitetään hallitukselle

Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja luonnontieteellisen tiedekunnan sekä kauppakorkeakoulun dekaanit esittävät yliopiston hallitukselle yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä kunkin tiedekuntansa yhdessä yksikössä.

31.1.2019 Uutinen

Anna-Mari Simunaniemi Mikroyrittäjyyskeskuksen tutkimusjohtajaksi

Filosofian tohtori Anna-Mari Simunaniemi aloittaa Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa toimivan Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn uutena tutkimusjohtajana 1. helmikuuta. Simunaniemi on aikaisemmin toiminut tutkijatohtorina samassa ryhmässä.

31.1.2019 Uutinen

Oulun yliopistossa kehitetään älykkäitä keinorustoja

Nivelrustovaurioihin ei ole tällä hetkellä saatavilla parantavaa hoitoa vaan nykyisten hoitojen tarkoitus on lähinnä lievittää vaurioista johtuvaa kipua. Tutkijat uskovat pystyvänsä kehittämään menetelmän, jolla ruston rakenne korjaantuu ja toiminta palautuu.

30.1.2019 Uutinen

GenZ ajaa ihmislähtöisyyttä digitalisaatioon

Älykäs teknologia voi olla hyvä renki, mutta huono isäntä. Oulun yliopiston profilaatiohanke GenZ asettaa ihmisen teknologian kehittämisen ja käytön keskipisteeseen.

30.1.2019 Uutinen

Kolmaskymmenes Pesti-rekrytointitapahtuma kerää ennätysmäärän työnantajia

PESTI 2019 on juhlavuoden kunniaksi laajempi kuin koskaan. Tammikuun viimeisenä päivänä yli 130 yritystä ja yhteisöä etsii työntekijöitä ja esittelee toimintaansa Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella.

30.1.2019 Uutinen

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu sai jatkoa arvostetulle AACSB-akkreditoinnilleen

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun korkeatasoinen tutkimus ja koulutus on jälleen tunnustettu kansainvälisellä AACSB-akkreditoinnilla. Ensimmäisen kerran kauppakorkeakoulu sai arvostetun laadun tunnustuksen vuonna 2013 neljäntenä pohjoismaisena kauppakorkeakouluna. Nyt se on yksi pisimpään akkreditoiduista kouluista Pohjoismaissa.

30.1.2019 Uutinen

Kehon rasvan määrän lasku vähentää sydän- ja verisuonitautien riskiä enemmän kuin lihaskunnon parantuminen

Kehon rasvaprosentin pieneneminen vaikuttaa paljon voimakkaammin sydän- ja verisuonitautien sekä diabeteksen riskiin kuin lihaskunnon parantuminen. Lihaskunnon kohentuminen ei yksin pienennä sydän- ja verisuonitautien riskiä, vaan kehon rasvaprosentin pienenemisellä on myös siinä merkitystä. Tulokset selviävät tuoreesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Oulun yliopiston tutkimuksesta, jossa seurattiin Sodankylän Jääkäriprikaatin alokkaita palvelusjakson ajan.

28.1.2019 Uutinen

Suunnittelu ja rakentaminen monimutkaistunut

Rakennetun ympäristön suunnittelu ja toteutus on lukemattomien vaiheiden ja toimijoiden summa. Siksi lopputuloksesta ei useinkaan vallitse yhtenäistä näkemystä - missään vaiheessa. Oulun yliopiston vuoden ensimmäisessä Tekniikan torstai -seminaarisarjassa avattiin näkökulmia rakentamisen suunnittelun nykytilaan ja hahmotettiin ratkaisuja kokonaisuuden hallintaan.

23.1.2019 Uutinen

Kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiin 1870 hakijaa sadasta maasta

Yhteensä 1870 hakijaa jätti hakemuksensa Oulun yliopiston kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiin keskiviikkona 23.1.2019 päättyneissä hauissa. Määrä on hieman suurempi kuin lukuvuosimaksuja edeltävinä vuosina. Hakijoiden määrä kuitenkin laski viime vuoden ennätyksestä, joka oli 3475. Apurahaohjelmaa sekä hakijoiden kielitaitovaatimuksia tiukennettiin tällä hakukierroksella.  

22.1.2019 Uutinen

Tiedebrunsseilla kiintoisa kattaus tiedettä

Tiedekeskus Tietomaa ja Oulun yliopisto aloittavat uudenlaisen yhteistyön, suurelle yleisölle tarkoitetut sunnuntaiset Tiedebrunssit, joilla tarjoillaan sekä tiede-esityksiä että myöhäistä aamiaista.

22.1.2019 Uutinen

Kävely talvipakkasessa kuormittaa sepelvaltimotautipotilaan sydäntä

Sepelvaltimotautia sairastavien sydän kuormittuu terveysliikunnan aikana enemmän kylmässä ympäristössä verrattuna lämpimään, osoittaa Oulun yliopistossa tehty tutkimus. Muuta poikkevaa verenkiertoelimistön toimintaa ei havaittu vakaata sepelvaltimotautia sairastavien miesten reippaan puolen tunnin kävelyn aikana.  

21.1.2019 Uutinen

Ennätysluja ekobetoni kehitetty Oulun yliopistossa

Oulun yliopistossa on kehitetty maailman lujin sementtiä sisältämätön ekokuivabetoni, ns. geopolymeeribetoni, joka valmistetaan kuivista raaka-aineista ja vedestä. Geopolymeeribetoniin liittyvät hiilidioksidipäästöt ovat jopa 80 prosenttia pienemmät kuin tavallisen betonin.

18.1.2019 Uutinen

Yliopistojen uusi rahoitusmalli hyväksytty

Valtioneuvosto hyväksyi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uudet rahoitusmallit torstaina 17.1. Uudet mallit ovat voimassa vuosina 2021–2024. Rahoitusmallit määrittelevät, miten valtion rahoitus jakautuu korkeakoulujen kesken kunakin vuonna.