Uutiset

9.10.2020 Uutinen

Tutkimus selvittää internetin ja somen käytön yhteyksiä nuorten aikuisten hyvinvointiin

Nuoret aikuiset käyttävät yhä enemmän aikaa sosiaalisessa mediassa. Viime aikoina sosiaalisen median negatiivisista vaikutuksista hyvinvointiin on alettu puhua aiempaa enemmän, mutta Suomessa asiaa ei ole juurikaan tutkittu. Oulun yliopiston ja Sosped-säätiön toteuttama kyselytutkimus selvittää nyt 18–35-vuotiaiden kokemuksia internetin ja sosiaalisen median käytöstä.

8.10.2020 Uutinen

Ilmastonmuutos uhkaa ainutlaatuisia ikiroutamuodostumia

Ikiroudan sulaessa arktisen maiseman pinnanmuodot tulevat muuttumaan voimakkaasti, selviää suomalaisten maantieteilijöiden johtamassa kansainvälisessä tutkimuksessa. Koko arktisen ikirouta-alueen kattaneen tutkimuksen mukaan suuri osa nykyisin tavattavista ikiroutamuodostumista on vaarassa kadota kuluvan vuosisadan aikana, ja muutos on jo käynnissä.

8.10.2020 Uutinen

Uusi verkkokirja kansallisesta ja kansainvälisestä LUMA-tiedekasvatuksesta

Miten innostetaan tulevaisuuden tekijöitä matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun? Miten tuetaan taitavia opettajia ja tulevia opettajia tärkeässä työssään? Miten rakennetaan yhteisöllisesti ja tutkimusperustaisesti hyvää ja kestävää tulevaisuutta? 

8.10.2020 Uutinen

Pohjois-Suomen maaperä pursuaa malmia, mutta miten se saadaan kestävästi käyttöön?

Pohjois-Suomessa on Euroopan suurimpia malmipotentiaaleja, jonka avulla voitaisiin tuottaa nykyistä kestävämmin myös vihreän teknologian kaipaamia raaka-aineita. Kaivoshankkeita varjostavat Talvivaaran haamu ja kaivosten pitkäkestoiset ympäristövaikutukset. Ala kärsii myös osaajapulasta.

7.10.2020 Uutinen

Yliopisto-opiskelijat kaipaavat luotettavaa tietoa ilmastonmuutoksesta

Yliopisto-opiskelijat ovat kiinnostuneita ilmastonmuutoksesta, mutta kaipaavat luotettavaa tietoa ja faktaperusteisuutta ilmastotoimiin. Osa pohtii, miten voisi vaikuttaa ilmastonmuutokseen omilla teoillaan.

6.10.2020 Uutinen

Gorillojen luut auttavat tutkijoita ymmärtämään osteoporoosin alkuperää

Ikääntyvillä naarasgorilloilla ei esiinny luukatoa eli osteoporoosia, kuten niiden lähisukulaisilla ihmisillä. Osteoporoosi on yleinen sairaus etenkin ikääntyvillä naisilla. Tutkimustuloksella saattaa olla merkitystä tutkittaessa ikään liittyviä sairauksia.

2.10.2020 Uutinen

Lääketieteen tekniikkaa tarvitaan sairauksien ennaltaehkäisyssä ja diagnosoinnissa

Terveyden ja hyvinvoinnin mittaamisen yksilöllisyys kiehtoo lääketieteen tekniikan alumnia Iida Paksuniemeä ja alaa opiskelevaa Terhimaria Kaskea. Heitä yhdistää vahva halu auttaa osaamisensa avulla ihmisiä voimaan paremmin.

2.10.2020 Uutinen

Oulun yliopisto ja Metsä Group tutkimus- ja koulutusyhteistyöhön kestävän metsäteollisuuden kehittämiseksi

Oulun yliopisto ja Metsä Group ovat tehneet kumppanuussopimuksen, jonka puitteissa syvennetään tutkimus- ja koulutusyhteistyötä kestävän metsäteollisuuden kehittämiseksi. Tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta ja työelämäkosketusta opiskelijoiden ja yrityksen välillä. Yhteistyöhön liittyvät esimerkiksi vierailuluennot, yritysvierailut, diplomityöt ja harjoittelupaikat. 

1.10.2020 Uutinen

DNA-viivakoodaus helpottaa eliölajien tunnistusta

Geeniteknologian kehitys helpottaa myös taksonomiaa eli eliölajien tieteellistä luokittelua. Lajit voidaan tunnistaa pienen DNA-pätkän avulla, aivan kuten tuote tunnistetaan kaupassa viivakoodilla. Menetelmä tarkentaa käsityksiämme lajeista, lajimääristä ja biodiversiteetistä. 

1.10.2020 Uutinen

Pyhäsalmen kaivoksen ympäristövaikutukset pilottikohteena kansainvälisessä tutkimushankkeessa

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin tutkijat ja Pyhäsalmen kaivos pilottikohteena ovat mukana Suomesta laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa pyritään teknologian avulla uudistamaan Euroopan kaivosteollisuutta, kaivosten turvallisuutta, kannattavuutta sekä vähentämään niiden ympäristövaikutuksia.

1.10.2020 Uutinen

”Näen mihin itse olen päätynyt verrattuna muihin.” Kuulutko kohderyhmään? Vastaa uraseurantakyselyyn

Uraseurannalla kerätään tietoa työuran ensimmäisistä vuosista yliopistosta valmistumisen jälkeen, jotta koulutusta voidaan kehittää. Oman uran ja yliopistosta saatujen oppien pohtiminen auttaa näkemään omia vahvuuksia ja kehitystarpeita.

1.10.2020 Uutinen

Ehdota professori Pentti Kaiteran tunnustuspalkinnon saajaa

Oulun yliopiston ensimmäisellä rehtorilla Pentti Kaiteralla oli merkittävä rooli yliopiston syntymisessä ja toiminnan käynnistämisessä. Professori Pentti Kaiteran rahasto jakaa joka toinen vuosi 20 000 euron suuruisen tunnustuspalkintonsa Oulun yliopistossa tehdystä ansiokkaasta työstä tai merkittävästä toiminnasta Pohjois-Suomen hyväksi.

30.9.2020 Uutinen

Yliopiston oppimateriaalit jatkossa Avoimen oppimiseen kirjastoon helposti saavutettaviksi 

Oulun yliopisto on päivittänyt Avoimen oppimisen periaatteitaan.

25.9.2020 Uutinen

Biokemisti nopeamman diagnostiikan jäljillä

Biokemisti Lauri Rannaste kehittää työkseen uudenlaisia diagnostiikkatestejä. Nopeammasta diagnostiikasta hyötyvät niin terveydenhuolto kuin kuluttajatkin.

24.9.2020 Uutinen

Opiskelukaupungin mieluisuus vaikuttaa halukkuuteen hakea tai suositella Oulun yliopistoa jopa enemmän kuin koulutustarjonta

Oulun yliopistossa on jo usean vuoden ajan käytetty apuna vetovoiman kehittymisen seurannassa Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti -tutkimusta, jossa selvitetään yläkoululaisten ja lukiolaisten ala- ja koulutusvalintoihin liittyviä suunnitelmia. Tutkimuksen osana mitataan eri korkeakoulujen vetovoimaa. Tutkimuksen toteuttaa Talous ja nuoret TATin toimeksiannosta T-Media Oy.

24.9.2020 Uutinen

Tutkimus selvittää, voiko korvatulehduksia estää ihmisen omalla bakteerilla

Oulun yliopiston tutkimuksessa selvitetään, voiko nenänielun normaalilla hyötybakteerilla estää lasten korvatulehduksia. Korvatulehdusten ennaltaehkäisy vähentäisi merkittävästi lasten antibioottihoitojen tarvetta. Tutkimukseen haetaan 900:aa oululaista päiväkoti-ikäistä lasta.

23.9.2020 Uutinen

EISCAT 3D tutkan valmistuminen etenee

Suomen Karesuvantoon on rakenteilla hehtaarin kokoinen tutkakenttä, joka välittää kolmiulotteista kuvaa yläilmakehän sähkövirroista. Noin 10 000 antennin rakenteet eivät saa vuosikymmenten varrella liikahtaa millimetriäkään, joten routivan maan vaikutukset rakenteisiin on testattu poikkeuksellisen huolellisesti. 

23.9.2020 Uutinen

Uusi murskain kehitetty Oulu Mining Schoolissa

Oulun yliopistossa on kehitetty aivan uudentyyppinen murskausmenetelmä malmien mineraalien hallittuun erottamiseen. Laitteen kehitystyössä tavoitteena on ollut teollisen murskausprosessin tehostaminen ja energiankulutuksen vähentäminen.

22.9.2020 Uutinen

Verkkokurssi opastaa tekemään karttoja päätöksenteon tueksi

Yhdistämällä organisaation omaa tietoa avoimeen paikkatietodataan, on mahdollista tuottaa uutta tietoa liiketoiminnan tai päätöksenteon tueksi.

18.9.2020 Uutinen

Tiedeviestinnän opiskelijasta päätoimittajaksi

Oulun ylioppilaslehden päätoimittaja Iida Putkonen on ikuisesti utelias. Tiedeviestinnän maisteriopinnot ovat antaneet hänelle rohkeutta testata omia kykyjään.

18.9.2020 Uutinen

Uusi ultranopea NMR-menetelmä molekyylien vaihdon tutkimiseen

Molekyylien vaihto erilaisten fysikaalisten tai kemiallisten ympäristöjen välillä on erittäin merkittävässä roolissa monissa tärkeissä prosesseissa, kuten hengityksessä, proteiinien laskostumisessa, kemiallisissa reaktioissa ja katalyysissä. 

18.9.2020 Uutinen

Jo 10 minuutin päivittäinen paikallaanolon vähentäminen edistää sydänterveyttä

Tuoreen tutkimuksen mukaan jo 10 minuutin päivittäinen istumiseen tai makoiluun käytetyn ajan vähentäminen vaikuttaa suotuisasti keski-ikäisten sydänterveyteen. Paikallaanolon vaihtamisella kevyeenkin liikkumiseen oli hyviä vaikutuksia sekä veren sokeri-, insuliini- ja rasvahappotasoihin että painoindeksiin.

17.9.2020 Uutinen

Oulun yliopisto avaa viisi uutta kansainvälistä koulutusta: epidemiologiaa, kestävää kemiaa, monialaista business-analytiikkaa ja osaajia ICT-alalle

Kansainvälisen koulutustarjonnan kasvattamisen taustalla on erityisosaamisen kysyntä, ja tutkinto-ohjelmia on suunniteltu sidosryhmiä kuunnellen. Uusien koulutusohjelmien tavoitteena on vahvistaa Oulun yliopiston tarjoaman koulutuksen vetovoimaa. Kansainvälisissä tutkinnoissa opetus tapahtuu kokonaan englanniksi. 

15.9.2020 Uutinen

Painonhallintasovellus pitää ylipainon kurissa – itsemittaaminen tehokasta

Laihduttamiseen liittyviä sovelluksia ja ohjelmia löytyy nykyisin vaikka millä mitalla. Valitettavasti lähes kaikkien sovellusten ongelmana on puuttuva tieteellinen näyttö tehosta. Näin ollen niiden pitkäaikainen vaikutus painoon jää usein epäselväksi ja vähäiseksi. Tieteellinen näyttö on yksi Oulun yliopistossa kehitetyn Onnikka-painonhallintasovelluksen valteista.