Uutiset

30.1.2019 Uutinen

Kolmaskymmenes Pesti-rekrytointitapahtuma kerää ennätysmäärän työnantajia

PESTI 2019 on juhlavuoden kunniaksi laajempi kuin koskaan. Tammikuun viimeisenä päivänä yli 130 yritystä ja yhteisöä etsii työntekijöitä ja esittelee toimintaansa Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella.

30.1.2019 Uutinen

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu sai jatkoa arvostetulle AACSB-akkreditoinnilleen

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun korkeatasoinen tutkimus ja koulutus on jälleen tunnustettu kansainvälisellä AACSB-akkreditoinnilla. Ensimmäisen kerran kauppakorkeakoulu sai arvostetun laadun tunnustuksen vuonna 2013 neljäntenä pohjoismaisena kauppakorkeakouluna. Nyt se on yksi pisimpään akkreditoiduista kouluista Pohjoismaissa.

30.1.2019 Uutinen

Kehon rasvan määrän lasku vähentää sydän- ja verisuonitautien riskiä enemmän kuin lihaskunnon parantuminen

Kehon rasvaprosentin pieneneminen vaikuttaa paljon voimakkaammin sydän- ja verisuonitautien sekä diabeteksen riskiin kuin lihaskunnon parantuminen. Lihaskunnon kohentuminen ei yksin pienennä sydän- ja verisuonitautien riskiä, vaan kehon rasvaprosentin pienenemisellä on myös siinä merkitystä. Tulokset selviävät tuoreesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Oulun yliopiston tutkimuksesta, jossa seurattiin Sodankylän Jääkäriprikaatin alokkaita palvelusjakson ajan.

28.1.2019 Uutinen

Suunnittelu ja rakentaminen monimutkaistunut

Rakennetun ympäristön suunnittelu ja toteutus on lukemattomien vaiheiden ja toimijoiden summa. Siksi lopputuloksesta ei useinkaan vallitse yhtenäistä näkemystä - missään vaiheessa. Oulun yliopiston vuoden ensimmäisessä Tekniikan torstai -seminaarisarjassa avattiin näkökulmia rakentamisen suunnittelun nykytilaan ja hahmotettiin ratkaisuja kokonaisuuden hallintaan.

23.1.2019 Uutinen

Kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiin 1870 hakijaa sadasta maasta

Yhteensä 1870 hakijaa jätti hakemuksensa Oulun yliopiston kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiin keskiviikkona 23.1.2019 päättyneissä hauissa. Määrä on hieman suurempi kuin lukuvuosimaksuja edeltävinä vuosina. Hakijoiden määrä kuitenkin laski viime vuoden ennätyksestä, joka oli 3475. Apurahaohjelmaa sekä hakijoiden kielitaitovaatimuksia tiukennettiin tällä hakukierroksella.  

22.1.2019 Uutinen

Tiedebrunsseilla kiintoisa kattaus tiedettä

Tiedekeskus Tietomaa ja Oulun yliopisto aloittavat uudenlaisen yhteistyön, suurelle yleisölle tarkoitetut sunnuntaiset Tiedebrunssit, joilla tarjoillaan sekä tiede-esityksiä että myöhäistä aamiaista.

22.1.2019 Uutinen

Kävely talvipakkasessa kuormittaa sepelvaltimotautipotilaan sydäntä

Sepelvaltimotautia sairastavien sydän kuormittuu terveysliikunnan aikana enemmän kylmässä ympäristössä verrattuna lämpimään, osoittaa Oulun yliopistossa tehty tutkimus. Muuta poikkevaa verenkiertoelimistön toimintaa ei havaittu vakaata sepelvaltimotautia sairastavien miesten reippaan puolen tunnin kävelyn aikana.  

21.1.2019 Uutinen

Ennätysluja ekobetoni kehitetty Oulun yliopistossa

Oulun yliopistossa on kehitetty maailman lujin sementtiä sisältämätön ekokuivabetoni, ns. geopolymeeribetoni, joka valmistetaan kuivista raaka-aineista ja vedestä. Geopolymeeribetoniin liittyvät hiilidioksidipäästöt ovat jopa 80 prosenttia pienemmät kuin tavallisen betonin.

18.1.2019 Uutinen

Yliopistojen uusi rahoitusmalli hyväksytty

Valtioneuvosto hyväksyi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uudet rahoitusmallit torstaina 17.1. Uudet mallit ovat voimassa vuosina 2021–2024. Rahoitusmallit määrittelevät, miten valtion rahoitus jakautuu korkeakoulujen kesken kunakin vuonna.

18.1.2019 Uutinen

Hormonihäirikköjen metabolisia vaikutuksia selvittävä laaja tutkimushanke käynnistyi

Oulun yliopisto on mukana laajassa hankkeessa, jossa tutkitaan hormonitoimintaa häiritsevien kemikaalien eli ns. hormonihäirikköjen metabolisten haittavaikutusten mekanismeja ja kehitetään menetelmiä niiden havaitsemiseen ja ennustamiseen. Tuloksia voidaan hyödyntää toksikologisessa riskinarvioinnissa ja kemiallisten aineiden käyttöön liittyvässä säätelyssä, jolla pyritään suojelemaan väestöä kemiallisten aineiden haittavaikutuksilta.

17.1.2019 Uutinen

Eläinmuseon sijoittumista osaksi Tietomaata selvitetään

Oulun yliopiston eläinmuseon tulevaisuutta pohtinut työryhmä ehdottaa, että uudentyyppinen luontonäyttely sijoitettaisiin tulevaisuudessa tiedekeskus Tietomaan 3. kerrokseen Oulun Myllytullissa. Työryhmässä on ollut mukana Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston edustajia. Eläinmuseon yleisönäyttely sijaitsi yliopiston tiloissa Linnanmaalla marraskuuhun 2017 saakka.

15.1.2019 Uutinen

Ministeriöltä rahoituksia jatkuvaan oppimiseen

Oulun yliopisto sai loppuvuodesta strategiarahoituksen jatkuvan oppimisen kehittämiseen ja erityisrahoituksia eri alojen osaajapulan helpottamiseen. Yliopiston saama strategiarahoitus on yliopistoista kolmanneksi suurin Helsingin ja Aallon jälkeen.

15.1.2019 Uutinen

Oulun yliopisto vahvistaa merkittävästi arktista tutkimustaan – haussa viisi huippututkijaa

Pohjoisiin arktisiin alueisiin liittyvät globaalimuutokset koetaan nyt erittäin ajankohtaisiksi maailman eri maissa. Oulun yliopisto haluaa vastata arktisia alueita koskeviin haasteisiin vahvistamalla merkittävästi niihin liittyvää tutkimusta. Parhaillaan haetaan maailmanlaajuisella haulla viittä uutta jo ansioitunutta tai lupaavaa tutkijaa uuteen Oulun yliopiston Arctic Interactions (ArcI) -tutkimusohjelmaan.

14.1.2019 Uutinen

Geneettiset tekijät selittävät osittain riskikäyttäytymistä

Oulun yliopiston tutkijoita on mukana laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa, joka osoittaa geneettisten tekijöiden osittain selittävän riskikäyttäytymistä. Yksittäisten geenien vaikutus riskikäyttäytymiseen on pieni, mutta geenien yhteisvaikutus on merkittävä.

10.1.2019 Uutinen

Tekoälysovellus silmänpohjaseulontojen avuksi

Silmän verkkokalvosairaus, diabeettinen retinopatia, on diabeteksen yleisin komplikaatio. Sen seulonta silmänpohjakuvauksilla vie paljon resursseja. Oulun yliopisto on mukana projektissa, joka tähtää retinopatiaseulonnan automatisointiin koneoppimisen avulla. 

7.1.2019 Uutinen

Tiedejohtamisen koulutuksessa opitaan monitieteistä yhteistyötä

Tulevaisuus on yhdessä tekemistä, kertovat tiedejohtamisen koulutukseen osallistuvat Anna Vatanen ja Alexey Popov.

20.12.2018 Uutinen

Oulun yliopisto ja Ramboll yhteistyöhön

Kumppanuuden tavoitteena on kasvattaa suunnittelualan osaamista sekä kehittää uusia palveluja ja tuotteita tulevaisuuden älykkään ja kestävän yhdyskuntarakenteen toteutukseen.

18.12.2018 Uutinen

Nopeat virtaaman muutokset vesivoimaloiden alapuolisissa jokiuomissa lisääntyneet – taustalla tuulivoiman kasvu

Oulun yliopistossa on valmistunut ensimmäinen kattava ja laaja tutkimus vesivoimaloiden säännöstelyn aiheuttamista jokien lyhytaikaisista nopeista virtaaman muutoksista Pohjoismaissa, erityisesti Suomessa ja Norjassa. Tutkimuksessa tehty merkittävin havainto on, että vesivoimaloiden aiheuttamat nopeat virtaaman muutokset voimalapatojen alapuolisissa jokiuomissa ovat huomattavasti lisääntyneet viimeisten kymmenen ja erityisesti muutaman viime vuoden aikana.

17.12.2018 Uutinen

Yliopistojen opettajankoulutukset siirtyvät yhteisvalintaan vuonna 2020

Eri opettajankoulutusten opiskelijavalinnat ovat vuonna 2020 uudistumassa koko Suomessa. Uudessa yhteisvalinnassa hakijat voivat yhteen soveltuvuuskokeeseen osallistumalla hakea usean eri yliopiston opettajankoulutukseen sekä kunkin yliopiston sisällä useaan eri opettajankoulutukseen.

12.12.2018 Uutinen

Innovaatiokeskus kokoaa alan palvelut

Oulun yliopiston innovaatioihin, yritysyhteistyöhön ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät palvelut kootaan yhteen Yliopiston Innovaatiokeskukseksi (University Innovation Centre, UIC). Tutkijoita, opiskelijoita ja yrityksiä yhden luukun periaatteella palveleva keskus aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa.

12.12.2018 Uutinen

Mielen ja kehon yhteistoimintaa avataan tieteen uusin keinoin

Oulun yliopiston kehitysbiologian professori Seppo Vainio tutkimusryhmineen on saanut huomattavan rahoituksen Euroopan komission radikaaleja tulevaisuuden teknologioita luotaavasta EU FET Open –ohjelmasta. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti aivojen, kehon ja ympäristön välinen vuorovaikutus.

12.12.2018 Uutinen

Ikiroudan sulaminen uhkaa arktisia kaupunkeja ja teollisuutta

Pohjoisten alueiden rakennettu ympäristö on vaarassa ilmastonmuutoksen seurauksena. Ilmaston lämmetessä jopa 70 prosenttia pohjoisten ikirouta-alueiden infrastruktuurista sijaitsee riskialueilla, selviää suomalaisten maantieteilijöiden johtamassa kansainvälisessä tutkimuksessa.

11.12.2018 Uutinen

Digitaalinen työkalupakki mikroyritysten kehittämisen tueksi

Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus kokoaa yhteistyössä julkisten yrityspalveluorganisaatioiden ja yritysten kanssa mikro- ja yksinyrittäjien yritystoiminnan tueksi uudentyyppisen mikroyrittäjyyden palvelukokonaisuuden.

10.12.2018 Uutinen

Oulun yliopiston lahjoitusvaroilla uusia avauksia

Oulun yliopisto on päättänyt käyttää merkittävän summan lahjoitusvaroja tulevina vuosina eri tieteenalojen hyväksi.