Uutiset

14.6.2018 Uutinen

Metsätalouden suositukset epäonnistuvat liito-oravan suojelussa

Tuore tutkimus selvitti liito-oravan elinympäristövaatimukset ja vertasi niitä tällä vuosikymmenellä uudistetun metsälain vaatimuksiin. Päähavainto oli, ettei luonnonsuojelulaki pysty turvaamaan kovinkaan hyvin liito-oravan elinympäristöjä.

14.6.2018 Uutinen

Oulun yliopisto ja OuluHealth ekosysteemi panostavat terveyden digitalisaation osaamisen vahvistamiseen

Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt Oulun yliopiston koordinoimalle DigiHealth Knowledge Hub -hankkeelle 679 000 euron rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta kesään 2020 saakka.  Tavoitteena on osaamisen ja kyvykkyyden lisääminen nopeasti kehittyvässä terveyden ja hyvinvoinnin digitalisaatiossa.

11.6.2018 Uutinen

Oulun yliopisto nousi QS-vertailussa

Oulun yliopisto on noussut 400 parhaan yliopiston joukkoon uusimmassa QS World University Rankings –vertailussa. Oulu sijoittuu sijalle 376, kun se viime vuonna rankattiin sijavälille 411-420.

6.6.2018 Uutinen

Uusi menetelmä helpottamaan tekoälyn käyttöönottoa

Tänään julkaistun Digibarometri 2018 yhteydessä on julkistettu yrityksille suunnattu työkalu tekoälyvalmiuden itsearviointiin. Työkalun kehittänyttä työryhmää vetänyt Oulun yliopiston tutkija ja tekoälyaktiviteettien koordinaattori Susanna Pirttikangas sanoo, että työkalun tarkoitus on antaa yrityksille käsitys, millaiset mahdollisuudet niillä on hyödyntää tekoälyä ja mitä kaikkea niiden on otettava huomioon digivalmiuksien lisäksi.

5.6.2018 Uutinen

Tekniikan edistämissäätiön Hyvän opettaja -palkinto Arto Toloselle

Tekniikan edistämissäätiö on myöntänyt vuoden 2018 Hyvän opettaja -palkintonsa tekniikan tohtori Arto Toloselle. Tolonen on toiminut tutkimus- ja opetustehtävissä Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusyksikössä. Hän siirtyi Lehto Group -konsernin kehitysjohtajaksi toukokuun alussa.

5.6.2018 Uutinen

Kultainen nanoliima täydentää ihmemateriaalin

Oulun yliopiston NANOMO-tutkimusyksikön johtamassa tutkimuksessa on onnistuttu kehittämään nanoliitos, jolla yksi lupaavimmista puolijohdemateriaaleista, molybdeenisulfidi, kyetään liittämään muihin komponentteihin, kuten nikkeliin.

4.6.2018 Uutinen

Tulevaisuuden tohtorit tubessa

Tiedätkö, mitä nykypäivän tohtori osaa? Oulun yliopiston väitöskirjatyöntekijät avaavat osaamistaan Youtube-videoilla ja kertovat työnantajille, miksi heidät pitäisi palkata.

1.6.2018 Uutinen

Hirsipaviljonki Linnanmaalle arkkitehtiopiskelijoiden voimin

Oulun yliopiston arkkitehtiopiskelijat rakentavat osana opintojaan hirrestä modernin paviljonkirakennuksen Linnanmaan kampusrakennuksen itäpuolelle Erkki Koiso-Kanttilan kadun varrella olevalle aukiolle.

29.5.2018 Uutinen

Julkaisut ja viittaukset Oulun yliopiston vahvuuksia CWUR-rankingissa

Oulun yliopisto on arvioitu sijalle 365 kansainvälisessä The Center for World University Rankings (CWUR) –yliopistovertailussa. Tämän vuotisessa vertailussa oli mukana yli 27 000 akateemisen tutkinnon myöntävää yliopistoa, joista 1000 parhaalle annettiin sijoitus.

28.5.2018 Uutinen

Riitta Keiski Åbo Akademin kunniatohtoriksi

Professori Riitta Keiski on vihitty Åbo Akademin kunniatohtoriksi perjantaina 25.5.2018. Keiski promovoitiin tekniikan kunniatohtoriksi tunnustuksena menestyksellisestä prosessi- ja ympäristötekniikan tutkimuksesta ja ansioista tiedehallinnon piirissä.

24.5.2018 Uutinen

Presidentti Ahtisaari: Pohjoismainen malli on säilyttämisen arvoinen

Pohjoismaisen yhteiskuntamallin edistäminen on presidentti Martti Ahtisaaren mielestä tärkeää. ”Kaikkien on voitava tuntea olonsa hyväksi yhteiskunnassa ja voitava kehittää kykyjään. Tällainen yhteiskunta kehittyy ja on hyvä”, hän sanoi nimeään kantavan instituutin Maailma Nyt! -huippufoorumissa Oulun yliopistossa 23.5. Foorumi oli Martti Ahtisaari Instituutin 10-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma.

24.5.2018 Uutinen

Suomen Akatemialta 5,9 miljoonaa Oulun yliopiston profiloitumisen vahvistamiseen

Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset yliopistojen tutkimuksen profiloitumisen vahvistamiseksi. Oulun yliopisto sai lähes kuuden miljoonan euron rahoituksen strategiansa mukaisille tutkimusteemoille ”Ihmisen kyvykkyyden ja älykkäiden teknologioiden yhteiskehittäminen” sekä ”Ihmiset ja luonnon huomioiva monitieteinen arktinen tutkimus”.

23.5.2018 Uutinen

Yrittäjähenkisyys valtaa alaa kampuksella

Oulun yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille on viime vuosina avattu uusia reittejä yrittäjyyteen ja heitä kannustetaan oma-aloitteisuuteen sekä ratkaisukeskeiseen, yrittäjämäiseen ajatteluun. Opiskelijat, tutkijat ja yritykset ovatkin innostuneet joukolla mukaan yhteisiin ideatyöpajoihin ja -kiihdyttämöihin.

22.5.2018 Uutinen

Kaivannaisalan OMS-tutkimuskeskus toimintaan alan huipputekniikalla laajennettuna

Oulun yliopiston kaivannaisalan koulutus- ja perustutkimusyksikön Oulu Mining Schoolin (OMS) tutkimuskeskus on laajentunut ja palvelee nyt kaikkia kaivannaisalan tutkimustarpeita niin geotieteissä, sovelletussa geofysiikassa kuin kaivos- ja rikastustekniikassa. Sitä hyödyntävät myös muut yliopiston tekniikan alat ja yritykset.

21.5.2018 Uutinen

Oululainen sähkökeraamiosaaminen ulottuu koostumuksesta komponentteihin

Tietoliikenteen kehitys haastaa elektroniikassa käytettävien sähkökeraamien ominaisuudet.  Oulun yliopiston mikroelektroniikan tutkimusyksikkö lähestyy aihetta kokonaisuuden näkökulmasta.

18.5.2018 Uutinen

Tieteen startupeilla kova kysyntä

Suurimmat pääomasijoitukset Oulun alueella ovat viime vuosina osuneet yrityksiin, jotka ovat lähtöisin Oulun yliopiston tai VTT:n huippututkimuksesta. Kehitystrendin jatkamiseksi Oulun yliopisto ja BusinessOulu järjestivät tutkijoille suunnatun Tieteestä tuotteeksi -infotilaisuuden, jossa jaettiin kokemuksia ja hyviä vinkkejä tutkimuspohjaisen yrityksen perustamiseen.

17.5.2018 Uutinen

Anna palautetta opintojaksoista - voita iPad

Kevään 2018 opetus ja opetusperiodit ovat loppumassa tai jo loppuneet ja nyt on aika antaa palautetta kaikesta toteutuneesta opetuksesta, johon olet osallistunut.

17.5.2018 Uutinen

Oulun yliopisto maailman 500 parhaan joukossa myös Leidenin rankingissa

Oulun yliopisto sijoittuu sijalle 491 Leidenin yliopiston tämän vuotisessa CWTS-rankingissa.

17.5.2018 Uutinen

Janne Haverinen yrittäjyyden työelämäprofessoriksi

Tekniikan tohtori, IndoorAtlas-yrityksen perustaja ja hallituksen jäsen Janne Haverinen on nimitetty Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaan työelämäprofessoriksi (Professor of Practice, PoP). Tehtävä on kolmivuotinen.

17.5.2018 Uutinen

Hedelmällisessä iässä olevien naisten yleisimmän hormonaalisen häiriön syntymekanismi vihdoin selviämässä

Kansainvälinen tutkimusryhmä on onnistunut ensimmäistä kertaa selvittämään hedelmällisessä iässä olevien naisten yleisimmän hormonaalisen häiriön, monirakkulaisen munasarjaoireyhtymän eli PCOS:n, mahdollisen syntymekanismin. Oulun yliopiston dosentti Terhi Piltosen mukaan tutkimuslöydös vie PCOS-oireyhtymään liittyvää tutkimusta merkittävästi eteenpäin. Löytö voi edistää diagnoosi- ja hoitomuotojen kehittämistä, minkä vuoksi sillä voi olla tärkeä kansanterveydellinen merkitys.

16.5.2018 Uutinen

Liikunta tärkeää keskosena syntyneille

Keskosena syntyneet liikkuvat nuorina aikuisina selvästi täysiaikaisena syntyneitä ikätovereitaan vähemmän ja heillä on muita heikompi lihaskunto. Vähäinen liikunta ja heikko fyysinen kunto voivat lisätä kroonisten sairauksien riskiä myöhemmin elämässä, minkä vuoksi keskosena syntyneitä tulisi erityisesti kannustaa liikunnan pariin.

15.5.2018 Uutinen

Kouluaineet kertovat sisällissodan julmuudesta

Sisällissodan päättymisen jälkeisenä syksynä kirjoitetut kouluaineet tarjoavat moniulotteisen kuvan Tampereen taistelusta. Kokijoiden kertomukset kuitenkin peittyivät valkoisten voittajien kertomuksen alle, tulkitsee aihetta pitkään tutkinut dosentti Marianne Junila.

14.5.2018 Uutinen

Matematiikan uusi täydennyskoulutusmuoto vastaa työelämän tarpeisiin

Oulun, Jyväskylän ja Turun yliopistot vastaavat työelämän osaamisvaatimuksiin toteuttamalla uudenlaisen matematiikan opettajille suunnatun täydennyskoulutuksen. Joustavaan matematiikkaan -täydennyskoulutusohjelman tavoitteena on uudistaa koulutusta vastaamaan muun muassa teknologiateollisuuden kasvavaan työvoimatarpeeseen.

11.5.2018 Uutinen

Arktisella alueella laajoja liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia

Arktisia alueita tulisi tarkastella innovatiivisina alueina, jotka tarjoavat suuria kehitysmahdollisuuksia pelkkien raaka-aineiden tuottamisen sijaan. Alueen talous on oletettua vahvempaa, mutta väestön ikääntyminen ja väheneminen aiheuttavat omat haasteensa.